.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Arkkitehtuurin historian ja teorian laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Jylhä, Anne (1994-12-21)
  Tämän diplomityön keskeinen tarkoitus on Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevan nykyisen Eläinmuseon rakennuksen historiallisten vaiheiden selvittäminen. Selvitystyö on tarpeellinen, koska aiheesta ei ole ennestään olemassa ...
 • Heininen, Kirsi (1994-05-24)
  Työ käsittelee viljasiilojen muotokieltä ja uudelleenkäyttömahdollisuuksia kolmessa osassa: kirjallisuusselvityksessä, inventaariossa ja suunnitelmassa. uudelleenkäyttömahdollisuuksia on tarkasteltu kaupunkiasumisen, ...
 • Häsänen, Merja (1992)
  Diplomityön tavoitteena on löytää keino, kuinka kohottaa Porvoon vanha, nykyisin unohdettu asema-alue takaisin sille kuuluvaan arvoonsa, osaksi elävää kaupunkirakennetta. Alunperin yksityisistä rautateistä ei ole pidetty ...
 • Majuri, Lasse (1996-10-16)
  Börringekloster kartanolinna sijaitsee Lounais-Skånessa. Päärakennus onrakennettu 1760-luvulla. Työssä tutkija käsitteleeBörringeklosteria resauroinnin näkökulmasta. Suurin ongelma on, etteinyky-yhteiskunnassa ole ...
 • Koli, Pekka (2006-05-03)
  Espoo keskuksella on kaupungin viidestä kaupunkikeskuksesta vanhin tausta. Vuonna 1999 käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena oli parantaa alueen julkisia palveluja ja ympäristön viihtyvyyttä. Espoon kaupunki järjesti ...
 • Hagman, Tove (1992)
  Porvoon vanha painotalo on useiden nelikerroksisten rakennusten muodostamassa suurkorttelissa kaupungin pääkadun varrella. Kortteli liittyy toisaalla vanhaan kaupunkiin, toisaalla keskustan vilkkaisiin liikekortteleihin. ...
 • Bay-Hansen, Christiane (2001-05-30)
  Suunnittelualue sijaitsee Baracaldossa, Pohjois-Espanjassa. Suunniteltava 2,9 hehtaarin alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueella. Kyseinen tontti on vanha terästeollisuuden käytöstä vapautunut tyhjä alue. Keskeisenä ...
 • Ahoniemi, Anu (1991)
  Finlaysonin Tallipiha liittyy Tampereen Finlaysonin teollisuusympäristöön, joka on keskustan ajankohtaisinta murrosaluetta. Tammerkosken rantoja ja kaupunkikuvaa vuosikausia hallinneet suuret tehtaat, Finlayson ja Tampella, ...
 • Ahokas, Maria (1997-06-04)
  Työssä tarkastellaan Haimoon koulun ja maalaiskoulujen yleistä historiaa.Koulun tehtävänä on toimia yhtäaikaa kouluna ja monipuolisesti kyläyhteisöäpalvelevana "kylätalona". Haimoon koulu toimii nykyisin kolmessa pihaarajaavassa ...
 • Lindgren, Taina (2006-05-03)
  Hämeenlinnan kaupungin teatterilla on pitkä historia. Se aloitti toimintansa yli 100 vuotta sitten työväenteatterina. Historiansa aikana se on toiminut useissa eri tiloissa. Nykyisiin, vanhasta puurakenteisesta varastohallista ...
 • Taponen, Juha (1999-08-25)
  Työssä keskitytään tarkemmin Mannerheimintien alitukseen. Ajatuksena on tavoittaa Töölönlahti välttämällä Helsingin runsasliikenteisin väylä. Alituksen aktivoimiseksi ehdotetaan kaupungin infopistettä ja galleriaa. ...
 • Hyyti, Kaisa Maija (2000-10-11)
  Diplomityön kohde on Porin Karjarannassa sijaitseva entisen Satakunnan Osuusteurastamon rakennuskokonaisuus. Tavoitteena on ollut kaupunkisuunnittelun keinoin löytää riittävän laaja konteksti, joka helpottaa teurastamon ...
 • Mastosalo, Matti (1991)
  Diplomityössä esitetään suunnitelma virolaisen Horedan kartanon alueelle sijoitettavaa country clubia varten. Työ on jaettu neljään osaan: kartanon historialliseen selvitykseen, nykytilanteen arviointiin, alueen arvotukseen ...
 • Seppälä, Anna-Leena (1991)
  Diplomityön aiheena on Hotel de Saint Aignan, 1600-luvun puolivälissä rakennettu aatelispalatsi Pariisissa. Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään rakennustyypin, alueen sekä aiheena olevan rakennuksen ...
 • Hannu, Olli-Pekka (1990)
  Maaseudun vanhat meijerit rakennettiin pääosin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Nämä maidontuottajien omistamat komeat meijerirakennukset saivat kylärakenteessa usein hyvin keskeisen aseman. Rakennemuutoksen myötä toimivien ...
 • Alho-Ylikoski, Maini (2006-09-13)
  Diplomityön yhteydessä termillä ICT (Information Communication Technology) tarkoitetaan tietokoneita, mobiililaitteita, kommunikaatioteknologiaa ja tietoverkkoja sekä näissä toimivia ohjelmistosovelluksia. ICT-osaamis- ja ...
 • Jokivuo, Jari (1996-05-22)
  Korjausperiaatteissa esitetään kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisenlisäksi sellainen kerrostaloasumisen kulttuuri, joka lähiöissätoteutuessaan muuttaa ne aktiivisiksi elinympäristöiksi. Työhön sisältyyesimerkkisuunnitelma ...
 • Perähuhta, Minna (1992)
  Käärmeniemi ja Lehtoniemi ovat lähellä Varkauden keskustaa olevia asuinalueita, joilla on yhteensä runsaat sata omakotitaloa pääasiassa tämän vuosisadan kahdelta ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Lehtoniemen asutus syntyi ...
 • Nieminen, Pauli (1994-05-24)
  Jyväskylän vanhaan kivääritehtaaseen suunniteltu taidekeskus. Perustuu uudisrakennusta varten tehtyyn tilaohjelmaan. Työ sisältää tehtaan historian ja arvojen selvityksen sekä suunnitelman.
 • Lampinen, Kristiina (1996-05-22)
  Työssä tutkittiin, miten kaksiulotteisia kuvia on käytetty uusimmassasuomalaisessa kirkkoarkkitehtuurissa. Tutkimusaineisto on seuraavistakirkkosaleista: Hämeenkylän, Vuosaaren ja Pyhän kolminaisuuden kirkko,Kauniaisten ...