.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Arkkitehtuurin historian ja teorian laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Leinonen, Anu (1992)
  Turun saaristossa sijaitseva Prinkkalan kartano (Brinkhall) mainitaan ensimmäisen kerran jo 1500-luvulla. Tästä vaiheesta on edelleen jäljellä luonnonkivinen sokkeliosa läntisen siipirakennuksen alla. Nykyiset rakennukset ...
 • Kaartoluoma, Virve (1990)
  Keväällä 1989 järjestettiin Helsingissä yleinen arkkitehtuurikilpailu, jossa tehtävänä oli löytää ratkaisu muistolehdon ja uurnapuutarhan toteuttamiseksi Puotilan kappelin alueelle Itä-Helsinkiin. Diplomityö on tehty ...
 • Kosonen, Katariina (1996-05-22)
  Rakuunamäki on 1889-1893, pääosin punatiilestä rakennettu kasarmialueLappeenrannassa, aivan keskustan länsipuolella. Uudessakäyttösuunnitelmassa Rakuunamäki on liitetty kaupunkiin yhtenäkaupunginosana. Kasarmialueelle on ...
 • Tammi, Mervi (2001-03-14)
  Diplomityön aihe on Rauman Seminaarinmäki. Työ liittyy aika ja ajankohtaisuus kaupunkiympäristön parantamisessa -projektiin, jossa tutkittiin Rauman ja Porin kaupunkeja ja niiden reuna-alueita. Lähtökohtana työlle oli ...
 • Lyytinen, Hanna (1991)
  Diplomityössä on tutkittu Riihimäen Rautatien puiston sisämaailman arvoja sekä puiston suhdetta ulospäin ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Suunnitelmassa on esitetty puistoalueen kaupunkikuvallisia arvoja kohottava ...
 • Vesa, Marita (1999-06-02)
  Kaksiosainen työ, ensimmäinen osa tarkastelee kolmea käsitettä, jotka ovat: kontrapunkti, määrittelemättömyys ja luonnonelementtien abstrahointi. Toisessa osassa kolmen puistopavilijongin suunnitelma Tampereen Pyynikille. /Kir09
 • Kuutti, Anu (1993)
  Diplomityössä on tehty käyttösuunnitelma Savonlinnan Savonniemen alueelle ja siellä sijaitsevaan Savonlinnan vanhaan yleiseen sairaalaan. TAUSTATIEDOT: Savonlinnan yleinen sairaala suunniteltiin Yleisten Rakennusten ...
 • Ståhlberg, Ann-Mari (1999-06-02)
  Laajennuksen tehtävä on tukea olemassaolevaa rakennusta arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti. Vanha rakennus säilyy lähes entisellään. Liittyy vanhaan rakennukseen L-muotoisen massan avulla. Rajaa Aalto-keskuksen etelästä.
 • Saloranta, Mia (1997-08-13)
  Virtain Soininkylä on arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö ja se onosa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kylän rakennuskanta onvanhaa, osin 1700-luvulta, ja hyväkuntoista. Työssä esitellään ympäristönnykytilaa ...
 • Seppä, Ulla (2006-10-18)
  Lentoaseman matkustajaterminaalin erityispiirteisiin rakennussuunnittelutehtävänä kuuluvat monimutkaiset toiminnalliset vaatimukset, tilaohjelman suuruus, suurten rakenteiden ja laajojen katettujen tilojen haasteet. ...
 • Lintula, Kaisa (2007-12-12)
  Diplomityö ”Tammerkoskelta Naistenlahteen - Tampereen Pursiseuran uudisrakennus” on suunnitelma Ranta-Tampellana tunnetun alueen maankäytöstä sekä rakennussuunnitelma Tampereen Pursiseuran uudisrakennukseksi. Diplomityön ...
 • Lehtinen, Jorma (1991)
  Diplomityön aihe on Tampereen keskustassa Amurin kaupunginosassa sijaitsevan museokortteleiden alueen yleissuunnitelma korjaussuunnitelmineen. Työssä on tarkoitus tutkia vaihtoehtoja alueen arvon nostamiseksi ja alueen ...
 • Oukka, Tatu Risto Juhana (2002-04-10)
  Työn aiheena on Tampereen taidemuseon laajennus, joka toimii tällä hetkellä C.L. Engelin 1838 suunnittelemassa vanhassa kruunun viljamakasiinissa. Rakennus muutettiin vuonna 1931 Tampereen taidemuseoksi Hilja Gestrinin ...
 • Kemppi, Mauno (1993)
  Tavoitteena oli suunnitella Vantaan Tikkurilaan teatteri, joka tarjoaa helposti muuntuvat tilat erilaisten vierailevien ryhmien tarpeisiin. Kaupungin kokonaan tai osittain omistamat tilat voitaisiin vuokrata tai antaa ...
 • Välimaa, Eliel (1990)
  Träskändan kartanon meijeriryhmä on 1860-luvulta peräisin oleva rakennusryhmä, joka on päässyt pahoin rapistumaan vailla sopivaa käyttöä ja kunnostusta. Työn tarkoituksena on selvittää meijeriryhmän historiallista taustaa, ...
 • Selänne, Sinikka (1990)
  Turun kaupunki järjesti vuonna 1987 aatekilpailun Aurajoen länsirannan alueen suunnittelemiseksi. Teollisuuden siirryttyä pois alueelta oli kaupungilla käytössä tyhjiä rakennuksia ja epämääräisessä tilassa olevaa ...
 • Helander, Henna Maria (2001-05-09)
  Työ on tilaustyö Turun kaupungin kaavoitusosastolle. Turun linnan ympäristö on matkustajasatamatoimintojen ympäröimä. Suunnitelmassa on pyritty tuomaan esille mahdollisuus eriyttää Turun linnan ympäristön tienoo omaksi, ...
 • Itkonen, Tiitta (1991)
  Diplomityö sisältää Turun Taidemuseon laajennussuunnitelman ja selvityksen museon syntyvaiheista. Vuonna 1900 järjestettiin Turun Taideyhdistyksen toimesta kaksivaiheinen kutsukilpailu, jonka voitti arkkitehti Gustaf ...
 • Siiskonen, Timo (2006-05-03)
  Hämeenkatu on Tampereen pääkatu ja sillä on pitkä historia, joka juontaa juurensa jo 1700-luvun lopulta Tampereen perustamisen ajoilta. Virallisen nimensä se sai 1807 ja aina 1830-luvulle saakka katu oli lähinnä pienten ...
 • Timonen, Nina (2002-04-10)
  Suunnitelmassa esitetään rakennusryhmä Tammerkosken alaputouksen rannalla sijaitsevalle Vuolteentorille. Rakentamalla Vuolteentorille saadaan rantojen välisiä mittakaavoja tasattua ja samalla Koskikeskus osaksi Tammerkosken ...