.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Faculty "Arkkitehtuurin osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Virtanen, Hanna-Maria (2000-09-13)
  Diplomityö perusttu kilpailuehdotukseen, jolla tekijä on osallistunut kansainväliseen ACSA:m ja Wood Producs Counsilin vuosittain järjestämään opiskelijakilpailuun. Tehtävänä oli suunnitella puurakenteinen asuinyhteisö ...
 • Bagh, Sergej von (2001-04-11)
  Työ on kilpailutyö. 2000-2001 DuPont Benedictus Student Design Competition oli DuPontin sponsoroima opiskelijakilpailu: Kilpailuasiakirjoissa tarjottiin niukalti tietoa tontista ja sen ympäristöstä, edes kaupungin nimeä ...
 • Viinanen, Aune (1995-03-30)
  Ajatus tutkia sodanjälkeistä kerrostalorakentamista syntyi talvella 1994. Tarkoituksena oli aluksi selvittää, miten sodan jälkeen asuttiin kerrostalossa, millaista oli rakentaminen ja asuntojen asuttavuus.Diplomityön alussa ...
 • Lehtonen, Sari (1993)
  Kilpailun tavoitteet: Tulevaisuuden Bauhaus-akatemia -arkkitehtiopiskelijakilpailun ovat järjestäneet yhteistyössä Pilkington Glass Ltd. ja Bauhaus Dessau. Kilpailun tarkoituksena oli saada ideoita Dessaun ympäristön ...
 • Ahonen, Timo (1999-06-02)
  ACSA/Otis - Urban housing design competition 1998-99, Naistenlahti, TampereSuunnitelma 'mid-rise' -kokoisista taloista satama-alueella noin tuhannelle asukkaalle. Sisältää myö suunnitelman rantojen käytöstä ja ohitustien ...
 • Huttunen, Suvi Ilona (2003-06-04)
  Diplomityön lähtökohtana oli keväällä 2003 järjestetty yleinen arkkitehtuurikilpailu Ahvenanmaan merenkulkumuseon lisärakennuksesta. Museo on sijoittunut Ahvenanmeren partaalle Maarianhaminan länsisatamaan museolaiva ...
 • Roman, Johan (2003-08-20)
  Diplomityö liittyy marraskuussa 2002 julkistettuun arkkitehtuurikilpailuun nykyisen Ahvenanmaan merenkulkumuseon laajentamiseksi. Suunnitelma seuraa pääsääntöisesti annettua kilpailukäsikirjaa sekä siinä määriteltyä ...
 • Uurasmaa, Iiro (2003-05-07)
  Diplomityö perustuu Ahvenanmaan merenkulkumuseon laajennuksesta vuosina 2002-2003 järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun. Merenkulkumuseo sijaitsee Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla. Vanha museorakennus rakennettiin ...
 • Aaltonen, Juha (1996-05-22)
  Suunniteltava rakennus on sisäoppilaitostyyppinen kokonaisuus, joka koostuuyhteis- ja yksityistiloista ja palvelee monia käyttäjäryhmiä. Tekijäsijoittaa rakennuksen naapurirakennusten tapaan kohtisuoraan linjaamerenrantaan ...
 • Jylhä, Anne (1994-12-21)
  Tämän diplomityön keskeinen tarkoitus on Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevan nykyisen Eläinmuseon rakennuksen historiallisten vaiheiden selvittäminen. Selvitystyö on tarpeellinen, koska aiheesta ei ole ennestään olemassa ...
 • Ylä-Anttila, Kimmo (1999-06-02)
  Työssä tutkitaan Kokemäenjokilaakson seutusuunnittelukäytäntöjen muutosta 1940-luvulta tähän päivään. Lisäksi työn lopussa esitetään maakunnan kulttuurisen pääoman kehittämiseen tähtäävä toimintastrategia.
 • Koskinen, Markku (1997-12-10)
  Neumarktin vanhakaupunki on kaupan ja palvelujen keskus ja se halutaan myössellaisena säilyttää. Kaupan rakennemuutoksesta johtuva kasvu ohjataanvanhankaupungin ulkopuolelle, siihen kuitenkin integroituen niin että uusija ...
 • Heininen, Kirsi (1994-05-24)
  Työ käsittelee viljasiilojen muotokieltä ja uudelleenkäyttömahdollisuuksia kolmessa osassa: kirjallisuusselvityksessä, inventaariossa ja suunnitelmassa. uudelleenkäyttömahdollisuuksia on tarkasteltu kaupunkiasumisen, ...
 • Sarlin, Olli (2000)
  Diplomityöni aiheena on Annalan lähiön täydennysrakentaminen Hallilan kylän tontille. Työn on tilannut Tampereen kaupunki. Tavoitteena on ollut Annalan identiteetin kehittäminen ja vetovoiman parantaminen uudisrakentamisen ...
 • Hytönen, Kenny (1991)
  Diplomityö pohjautuu vuoden 1991 William Van Alen Memorial Fellowship 20. kansainväliseen opiskelijasuunnittelukilpailuun osallistuneeseen ehdotukseen. Kilpailun teemana oli "itä kohtaa lännen" ja kilpailutontiksi oli ...
 • Mäkeläinen, Heidi (1991)
  Diplomityö pohjautuu vuoden 1991 William Van Alen Memorial Fellowship 20. kansainväliseen opiskelijasuunnittelukilpailuun osallistuneeseen ehdotukseen. Kilpailun teemana oli "itä kohtaa lännen" ja kilpailutontiksi oli ...
 • Sunikka, Minna (1998-12-09)
  Työssä tutkitaan arkkitehdin roolia toteutuksen sisältävissä suunnittelukilpailuissa, joissa työn tekee arkkitehdistä ja rakennusinsinööreistä koostuva tiimi. Tavoitteena on yhdistää osapuolten erikoisosaaminen. Tuloksena ...
 • Hagan, Harri (1983)
  Diplomityössä selvitetään Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin osaston sijoittumista Hervannan korkeakoulualueelle sekä suunnitellaan arkkitehtuurin osaston tilat annetun huonetilaohjelman mukaisesti. Työssä ...
 • Rawlins, Eric (2002-01-16)
  Työ perustuu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan Töölönlahden asemakaavaehdotukseen (4.1.2001), johon sisältyvät niin musiikkitalon kuin Töölönlahden puistosuunnitelman arkkitehtuurisuunnitteukilpailujen tulokset. ...
 • Peltonen, Tarmo (1984)
  Tämä diplomityö perustuu vuoden 1983 alussa julistettuun Arktisen keskuksen ideakilpailuun. Arktinen keskus on Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osaston ja Rovaniemen kaupungin yhteinen rakennushanke. Siihen sijoitetaan ...