.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Faculty "Automaatiotekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Ahlqvist, Mika (2002-01-16)
  Työn aihe, IEEE 1394 suorituskykyisenä liikkeenohjausväylänä robotisoidussa kokoonpanossa, liittyi läheisesti Tuotantotekniikan laitoksella olleen projektin yhteen t yöpakettiin, jossa tutkitaan suorituskykyisen ja ...
 • Niu, Longchuan (2000-06-07)
  The thesis presents an overview of approaches used in the field of object recognition, position and orientation measurement and the options available for use with robot. Some fresh ideas on camera calibration, and system ...
 • Tammi, Mikko (1998-08-19)
  Työssä esitellään yksityiskohtaisesti WI-kooderin rakenne ja tarkastellaan sen rakenneratkaisujen vaikutusta puheenlaatuun. Lisäksi tutkitaan kooderin toimintaa sen parametrien eri päivitysnopeuksilla. Työssä luodaan myös ...
 • Viinikkala, Mika (2002-06-05)
  The objective of this thesis is to evaluate XML technologies in integration of automation design information management during an automation project. This is accomplished by specifying, designing, and implementing a software ...
 • Männistö, Anssi (2001-06-06)
  Työssä käsitellään tuotetietohallintajärjestelmän vaatimuksia, toteutustekniikoita ja tietoturvaa. Tuotetiedon hallintajärjestelmän toiminnallisuuksiin kuuluvat dokumenttien, nimikkeiden, tuotemallien ja tuoterakenteiden ...
 • Vihonen, Juho (2003-08-20)
  Pulssidopplertutkia käytetään laajasti siviili- ja sotilassovelluksissa. Tällaiset tutkat pyrkivät havaitsemaan tietyllä nopeudella liikkuvia kohteita. Tässä työssä esitellään aihepiiriin liittyviä käsitteitä, mutta pääpaino ...
 • Lauttamus, Timo (2006-02-08)
  Hydraulitekniikasssa käytettävät suuntaventtiilit ovat yleisesti toimineet analogiatekniikan mukaisesti. Viime vuosina on alettu perehtymään digitaaliseen hydrauliikkaan, jossa digitaalisuus viittaa venttiilien ohjaustapaan. ...
 • Leinonen, Anna Pauliina (1999-12-08)
  Diplomityö liittyy mekaanisen massan valmistukseen käytettävän jatkuvatoimisen hiomakoneen tuotekehitysprojektiin.Työssä vertailtiin kolmea koekoneelle toteutettua puunsyöttösekvenssiä ja neljää kuormitussäätöä. Tavoitteena ...
 • Pulla, Johannes (2007-09-19)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia raatiarvion ja laitemittausten yhdistämistä kuvan laadun mittaamisessa. Raadiksi kutsutaan joukkoa ihmisiä, joiden subjektiivisten mielipiteiden perusteella tehdään yhteispäätös tai ...
 • Petlin, Hannu (2007-10-17)
  Suurten laivojen ohjaamiseen käytetään hydraulitekniikkaa. Hydraulijärjestelmän häiriöttömän ja vikaantumattoman toiminnan varmistamiseksi täytyy kiinnittää erityistä huomiota järjestelmän puhtauteen, johon pystytään ...
 • Huhtaniemi, Janne (1997-03-19)
  Päätavoitteena oli tutkia, mitä teknologisia mahdollisuuksia on toteuttaakaivoskoneiden isojen osien hitsauksen robotisointi investoinniltaantaloudellisesti kannattavaksi. /Kir10
 • Saha, Heikki (1999-01-20)
  Työssä selvitettiin tietovuoanalyysin avulla kaivosprosessin toiminnan kannalta oleelliset tietovirrat sekä tietoa käsittelevät prosessit, huomioon otettiin myös suullisesti välittyvä tieto. Työssä keskityttiin poraus- ja ...
 • Roinila, Tomi (2006-02-08)
  Laitteistoa tullaan käyttämään opetusvälineenä, joten työssä tarkasteltiin kaksoiskääntöheiluria tavalla, joka luo hyvän pohjan mahdollisen laboratorioharjoituksen tekemiseen. Tätä tavoitetta tukien työssä keskityttiin ...
 • Humalamäki, Juhana (1998-02-11)
  Diplomityössä tutkittiin edellytyksiä tehdä kustannusmalli tuotteille. Kustannusmallin tekemisen tulee kuvata tarjottavasta automaatiojärjestelmästä syntyviä kustannuksia kyllin täsmällisesti, jotta todellista kustannustasoa ...
 • Artama, Henri (2006-11-08)
  Tässä diplomityössä on simuloitu kartiohammaspyöräparituotantoa. Työn yksi tarkoitus on tukea mahdollista tuotannon uudelleenjärjestelyä ja koneinvestointien suunnittelua nykyaikaisella simulointityökalulla. Diplomityön ...
 • Könönen, Paavo (2000-01-19)
  Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, kuinka hyvin kaupallinen yritys onnistui tuotteistamaan unihäiriöiden diagnosointiin asiakaslähtöisesti suunnitellun, ihmisen fysiologisia signaaleja mittaavan laitteen. Työssäni ...
 • Linna, Olli (2006-05-10)
  ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, on kansainvälinen fuusioenergiaprojekti, jossa Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitos on ollut mukana vuodesta 1995 lähtien. Tämä ...
 • Mäkelä, Mikko (2001-04-11)
  Käyttöprofiili on asetuskokonaisuus, joka sisältää tiedot asetusarvoista joukolleasetuksia. Käyttöprofiilissa määriteltyjen asetusten arvot voidaan muuttaa kerralla vaihtamallakäytössä olevaa käyttöprofiilia. Käyttöprofiilien ...
 • Kiesi, Tuomo (2001-12-12)
  Kohdeyrityksen kehittelemässä Shortflow-lyhyen kierron konseptissa prosessin nestetilavuutta on pienennetty ja lyhyen kierron viiveaikoja lyhennetty poistamalla palautusvirtauksia. Uudistusten myötä lyhyen kierron ...
 • Ronkainen, Tommi (1999-05-12)
  Työssä on selvitetty teollisuusautomaation kenttäväylätilannetta. Työssä esitellään HART-ratkaisu sekä merkittävimmät markkinoilla olevat kenttäväyläratkaisut ominaisuuksineen ja ongelmineen. Työssä käsitellään myös ...