.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Elektroniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Marenk, Marko (1999-05-19)
  Työssä on suunniteltu Bluetooth-spesifikaatiossa tarpeellinen vahvistin. Työssä todettiin SOI-tekniikan vähentävän virrankulutusta ja antavan korkeamman vahvistuksen. Kohinaluku ei juuri eronnut aikaisemmista piireistä. ...
 • Jarva, Timo (1999-08-18)
  AB3:Langattoman tietoliikenteen kasvu on on lisännyt tietoliikenne-elektroniikan suunnittelua.Työssä suunniteltiin ja simuloitiin pienikohinainen vaihdelukittu silmukka käyttäen hyväksi SOI- ja SiGe-prosessiteknologioita. ...
 • Palonen, Tommi (1999-10-13)
  Diplomityö on osa Elektroniikan laitoksen projektikokonaisuutta, jossa tutkitaan radiotaajuisten piirien integroimista ja uusien materiaalien, kuten piigermanium (SiGe) ja SOI, käyttöä piireissä. Projektin tavoitteena on ...
 • Korhonen, Timo (1990)
  Viimeaikainen kehitys puolijohdetekniikassa on mahdollistanut koherenttien optisten siirtojärjestelmien kehittämisen. Tällöin optista n. 200 THz:n kantoaaltoa amplitudi-, vaihe- tai taajuusmoduloidaan ja vastaanottimessa ...
 • Kinnari, Tuomas (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on tutkia ja kartoittaa mahdollisia menetelmiä absoluuttiseen ajansiirtoon matkapuhelinverkosta matkapuhelimeen. Työssä on perehdytty GPS:ään, eri matkapuhelinverkkotekniikoihin ja erilaisiin matkapuhelinverkon ...
 • Yli-Äyhö, Jussi (1998-12-09)
  The first part of this thesis concentrates on developing and verifying the lumped parameter models of the transducers used in communicators. Main emphasis is on microphone modelling and especially on modelling of directional ...
 • Venho, Olli (1984)
  Erilaisia signaaleja mitattaessa häiriöitä on perinteisesti pyritty pienentämään ajan suhteen kiinteän siirtofunktion omaavilla suodattimilla. Tällöin on tunnettava tarkkaan häiriön ja halutun signaalin ominaisuudet. Jos ...
 • Rissa, Esa (1998-08-19)
  Passive Integration, Integrated Passive ComponentsRadio frequency part takes about half of the total printed circuit board area of wireless phone. Moreover, the area required for passive components is more than half of the ...
 • Koskela, Timo (1996-04-24)
  Työssä tutkittiin kolmea erilaista neuroverkkoa aikasarjamallinnustehtävis-sä. Käytetyt neuroverkot olivat FIR, Elman ja perceptron-verkko.
 • Karimäki, Henri (2009-12-09)
  Tässä diplomityössä on tutkittu polymeeripolttokennojärjestelmän (PEMFC-järjestelmä) hybridisointia lyijyakuilla ja superkondensaattoreilla. Polttokennoteholähteen hybridisointi parantaa merkittävästi mahdollisuuksia ...
 • Sorsa, Jukka (1983)
  Työn tavoitteena on selvittää kuljettajan ja veturin väliseen kommunikointiin liittyviä seikkoja mikroprosessorilla toteutetussa veturinohjausjärjestelmässä. Käsittely suoritetaan yleisellä tasolla, jotta tuloksia voitaisiin ...
 • Hämäläinen, Jouko (1984)
  Uuden akkutekniikan käyttöön ottaminen tekee välttämättömäksi myös akkutestien jatkuvan kehittämisen. Tutkimustyössä tarvitaan joustava testauslaitteisto, joka pystyy toimimaan eri testausnormien vaatimusten mukaisesti. ...
 • Perttula, Antti (1985)
  Viime vuosina on merten merkitys erilaisten raakaaineiden lähteenä kasvanut voimakkaasti. Tämän takia on tullut tarpeelliseksi luoda vedessä toimivia tiedonsiirtojärjestelmiä. Nykyään ainoa käyttökelpoinen tapa siirtää ...
 • Laakso, Petteri (1993)
  Suurin osa musiikkiäänitteistä on tarkoitettu kaiutinkuunteluun, vaikka kuulokekuuntelun merkitys on viime aikoina kasvanut huomattavasti. Kuunneltaessa tällaisia äänitteitä kuulokkeilla on vaikutelma luonnoton, jopa ...
 • Sykkö, Tuomas (2006-01-18)
  RFID-tekniikan yleistymisen myötä sovelluksissa tarvitaan erityyppisiä lukijalaitteita. Lukijalaitteen antennilla on suuri merkitys passiivisen UHF-alueen järjestelmän suorituskykyyn, minkä takia niillä tulisi olla hyvät ...
 • Kemppinen, Kimmo (1996-06-12)
  Työssä tarkastellaan digitaalisten asiakaspiirien mallinnusta kolmensuunnitteluprojektin kokemusten pohjalta.
 • Korpiharju, Jari (1997-08-20)
  AB3:Tämä työ käsittelee ASIC-suunnittelun varmennusta. Suunnittelun varmennus on tullut yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi sitä mukaa, kun ASIC-piirien kompleksisuus on lisääntynyt. Monimutkaisissa suunnitteluissa ...
 • Anttila, Petri (2007-02-14)
  ASIC-piirille tehtävät kiihdytetyt testit ovat tuotannossa käytettyjä piirin luotettavuutta ja elinikää testaavia menetelmiä. Niitä käytetään piirin alkuajan vikojen seulontaan sekä mittaamaan piirin elinikää. Kiihdytys ...
 • Vaskelainen, Vesa (1994)
  Tässä työssä tutkittiin askelmoottorien ohjausta tarkan hienomekaanisen liikkeen toteuttamisen kannalta. Vaikka asiasta on teoreettista tietoa, ei todellisista saavutetuista tarkkuuksista ollut tutkimustietoa saatavilla. ...
 • Nieminen, Juha Sakari (1985)
  Automaattiradiopuhelinaseman pääkomponentit ovat radio-osa, käyttölaite sekä antenniyksikkö. Käyttäjä on yhteydessä puhelimeen ja tätä kautta tukiasemaan käyttölaitteen välityksellä. Puhelin ja käyttölaite liitetään toisiinsa ...