.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Fysiikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Jaakkola, Reino (1995-06-07)
  Optinen tehonsiirto sopii sovelluksiin, joissa normaalisähköinen tehonsiirto mitta- tai toimilaitteelle ei ole olosuhteiden vuoksi mahdollinen. Räjähdysvaaran takia tällaiset olosuhteet voivat olla esimerkiksi kaivoksissa ...
 • Laaksonen, Sami (2000-03-15)
  Työssä tutkittiin galliumarsenidin valmistusta germaniumsubstraatille kaasulähteisillä (GSMBE) ja kiinteälähteisellä (SSMBE) molekyylisuihkuepitaksiaalisella kasvatusmenetelmällä ja pohditiin GaAs:n ja Ge:n muodostaman ns. ...
 • Ahtola, Pasi (2002-12-11)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisellä korkeakoululla toimivien Puolijohdefysiikan laboratorion, Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen ja Pintatieteen laboratorion yhteistyöhanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti ...
 • Turpeinen, Jani (2000-12-13)
  Tässä työssä on tutkittu uudenlaisen GaInNAs/GaAs-puolijohdemateriaalin ominaisuuksia. Tavoitteena on kehittää 1.3:n ja 1.55:n mikrometrin tietoliikennelasereita, joilla on nykyisiä tietoliikennelasereita paremmat ...
 • Arpiainen, Ville (2004-03-10)
  Optoelektroniikan komponentteja rakennettaessa tarvitaan huippulaatua olevia yhdistepuolijohderakenteita. Tästä syystä puolijohdekiteiden sisäisen rakenteen ja erityisesti rajapintojen tunteminen on tärkeää. X-STM on ...
 • Viitala, Matti (2006-11-08)
  Laadukkaiden yhdistepuolijohdekomponenttien rakentaminen vaatii tarkkaa tietoa niiden rakenteista, rajapinnoista ja elektronirakenteesta. Kidevirheet, joita syntyy väistämättä kasvatetuissa kiteissä, saattavat vaikuttaa ...
 • Laukkanen, Pekka (2000-10-18)
  Työssä tutkittiin galliumnitridipuolijohteen valmistusta molekyylisuihkuepitaksialla (MBE). GaN-kalvot kasvatettiin plasmatyppilähdettä käyttäen safiirialustoille, joiden päällä oli GaN-kerros. Kasvatuksen aikana kalvon ...
 • Korteila, Maria (1997-01-22)
  Tavoitteena on selvittää, missä määrin hiilidioksidininfrapunaspektroskopiaa voidaan soveltaa kaasun lämpötilan jahiilidioksidin pitoisuuden määrittämiseen dieselmoottoreiden pakokanavissa.
 • Myyryläinen, Minja (2001-12-12)
  Työssä mallinnettiin hiilimonoksidin desorptiota ja adsorptiota Pd(110)-pinnalla. Tavoitteena oli saada atomitason tietoa ja selvittää adsorptioon ja desorptioon vaikuttavia tekijöitä. Pinta mallinnettiin kaksiulotteisella ...
 • Nieminen, Pasi (2000-06-07)
  Tavoitteena oli selvittää, onko CO-O -reaktio pintarakenteesta riippuva Pd{110}- ja Pd{320}-pinnoilla sekä kyetä arvioimaan mahdolisen rakenneriippuvuuden syitä mallintamalla reaktion transienttikinetiikka.
 • Hjelt, Tuomo (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia polymeerien hilateorioita ja niiden antamaa fysikaalista tulkintaa Flory-Huggins -teoriassa esiintyvälle Flory-parametrille x. On esitetty eksaktisti ratkaistava hilakaasumalli, ...
 • Lehtimäki, Johanna (2001-02-14)
  Puhdastilatekniikalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tilan hiukkaspitoisuutta saadaan vähennettyä. Yhä useammalla teollisuuden alalla tarvitaan puhdastilatietoutta ja -tiloja. Tuulilasien valmistus on ...
 • Heikkilä, Juha (2007-04-18)
  Dieselmoottorin tuottamien nanokokoisten hiukkasten haitallisista terveysvaikutuksista on saatu viime aikojen tutkimuksissa paljon viitteitä. Tästä syystä päästörajat etenkin hiukkasten osalta ovat tiukentuneet voimakkaasti. ...
 • Hirvelä, Miska (2009-01-14)
  Tässä työssä tutkitaan teollisuuskäyttöön suunnitellun ilmanpuhdistussuodattimen sähkövaraajan toimintaa sekä sen kykyä varata erilaisia hiukkasmateriaaleja. Työssä selvitetään lisäksi, miten erikokoiset hiukkaset varautuvat ...
 • Rostedt, Antti (2003-06-04)
  Tässä työssä esitellään menetelmä hiukkastiheyden reaaliaikaiseen mittaukseen. Työssä käytetty laitteisto koostuu sähköisestä alipaineimpaktorista, jota käytetään sarjassa yksinkertaisen liikkuvuusluokittelijan kanssa. ...
 • Mäki, Eero (1994)
  Hypermedia ja siihen läheisesti liittyvä multimedia ovat käsitteinä ja visioina varhaisempia kuin elektroniset tietokoneet, mutta vasta tämän vuosikymmenen alun pöytätietokoneet ovat tarjonneet kompaktit puitteet aistikkaaseen ...
 • Kajava, Juha (1981)
  Pyrittäessä energiansäästöön sisätilojen ilmanvaihtoa pienentämällä on huolehdittava myös siitä, että ilman laatu säilyy riittävän hyvänä. Ilman laatua huonontavat normaalisti ilmaan kuulumattomat kaasut sekä nestemäiset ...
 • Partanen, Antti-Ilari (2010-06-23)
  Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tai hidastamiseksi on ehdotettu lukuisia suuren mittakaavan teknisiä ratkaisuja, joista käytetään termiä ilmastonmuokkaus. Yksi ehdotettu keino on suihkuttaa merivettä ilmaan laajoilla ...
 • Alahautala, Taito (1996-04-24)
  AB3:CCD-kameroiden evoluutio kytkeytyy puolijohdetekniikan ja elektroniikan nopeaan kehitykseen. Piisensorit ovat herkkyyden, lineaarisuuden ja alhaisen kohinatason ansiosta erinomaisia valonilmaisimia. CCD-kameroiden ...
 • Hämäläinen, Esa (1999-10-13)
  AB3:Diplomityö keskittyy plasmasuihkussa olevien sulien hiukkasten lämpötilan kaksiväripyrometrisen mittausmenetelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi on kehitetty koko diagnostiikkajärjestelmän toteutus ...