.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Hydrauliikan ja automatiikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Uusitalo, Jani (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin esikäsittelymenetelmiä konenäöllä suoritettavaanautomaattiseen optiseen merkintunnistukseen. Tutkimuskohteenaoli paperitehtaan sisäisen tunnistuksen suorittaminen paperirullienpäätytunnisteiden avulla. ...
 • Laakso, Janne (2010-07-02)
  Ajosimulaattori on monitieteinen sovellus, jonka useat alijärjestelmät muodostavat monimutkaisen kokonaisjärjestelmän. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on useita vuosia tehty ...
 • Sjöberg, Juha (1996-08-21)
  Työn tavoitteena oli suunnitella robottitarrain kartonkilaatikoidenkerroskäsittelyyn siten, että tartunta kohdistuu yhteen kerrokseenkerrallaan. Tarraimen tartuntaperiaatteena käytettiin tyhjötartuntaa.
 • Rainio, Tero (1999-12-08)
  Tarkoituksena on etsiä kustannusten, käytettävyyden ja suorituskyvyn kannalta optimaaliset aseman mittaamiseen soveltuvat anturiratkaisut uudelle kuljetintyypille. Vertailun mahdollistamiseksi markkinoilla olevia antureita ...
 • Mäenpää, Mikko (2008-06-04)
  Goal of the thesis was to inspect how sensitive common rail injector is for different component and tolerance changes. Different parts inside the injector were changed to investigate how much these changes affect to the ...
 • Cabrera, Rigoberto (2010-09-08)
  The implementation of a master-slave teleoperation system as a technique to perform complex tasks in hazardous environments has been in use for several decades. The results of previous systems developed in the nuclear ...
 • Karlen, Harri (1982)
  Työssä tarkastellaan alhaisten lämpötilojen vaikutuksia hydraulimoottorien toimintaan sekä suunnitellaan testauslaitteisto hydraulimoottorien tutkimiseen -50 oC...-65 oC lämpötiloissa. Hydraulimoottorien toimintaan ...
 • Rautamies, Antti (2011-02-09)
  Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
 • Pohjaniemi, Tapio (1981)
  Tämä työ käsittelee TTKK:n koneautomatiikan tutkimuslaboratorioon rakennettavan tietokoneohjatun tuotantolinjan pienoismalliin liittyvän kappaletavaranautomaattivaraston suunnittelua ja käytännössä esiintyvien automaattisten ...
 • Manneri, Esa (1986)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on tutkittu vuodesta 1984 lähtien kappaletavaratuotannon automaation suunnittelumetodien kehittämistä. TTKK:n koneautomatiikan laboratoriossa on ...
 • Viitaniemi, Jarno (2006-02-08)
  Diplomityö on osa kohdeyrityksen tuotetarjonnan uudistushanketta. Työ käsittelee maanalaiseen kaivostoimintaan tarkoitetun miehittämättömän lastauskoneen ohjaushydrauliikan kehitystyötä. Tarkoituksena oli tutkia nykyisessä ...
 • Kivento, Kari (1985)
  Tämä diplomityö on osa rahoittajan tekemää tutkimusta työstökoneiden modernisoinnista ja konepaja-automaation kehittämisestä. Työn tarkoituksena on ollut kartoittaa modernien elektronisten ohjauslaitteiden ominaisuuksia ...
 • Viitanen, Mikko-Matti (2010-06-02)
  Elintarvikealalla on tiettyjä eroavaisuuksia vaatimuksissa laitteiston ja tuotantotilojen suhteen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Tämän luonteeltaan kirjallisuusselvitystyyppisen diplomityön tavoitteena on näiden ...
 • Vuohijoki, Antti (2007-06-06)
  Työn tavoitteena on kehittää simulointiin ja mallinnukseen perustuva tutkimusalusta, jonka avulla autonomisen työkoneen järjestelmien tutkimus ja kehitys olisi nykyistä nopeampaa ja yksinkertaisempaa. Diplomityössä ...
 • Kankaanpää, Pasi (1994-10-19)
  QFD-tuotekehitysmenetelmän soveltamisedellytyksien kartoitusta, erityisesti vertailemalla arvoanalyyttiseen esitutkimukseen. On laaja ja informaatiota tarvitseva menetelmä. Suositellaan köytettäväksi alkuun tuttuun ...
 • Rainio, Timo (1993)
  Tämä diplomityö liittyy hirsituotantokoneiden kehittelytyöhön. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet toteuttaa CAD/CAM-ohjattu hirsituotantoyksikkö ja suorittaa järjestelmän luonnostelu mekaniikan toimintojen osalta. ...
 • Kekäläinen, Teemu (2007-03-14)
  ITER on kansainvälinen taloudellisesti kannattavaan fuusioenergiaa käyttävään voimalaitokseen tähtäävä projekti. ITER-reaktori koostuu erilaisista osista, joista reaktorin tyhjiöaltaassa suurin yksittäinen moduuli on ...
 • Siuko, Mikko (1991)
  Tämä työ on osa projektia "Kokoonpanotuotannon avainalueet". Tavoitteina oli laatia selvitys tuotesuunnittelussa harjoitettavan kokoonpanon huomioon ottamisen kustannusvaikutuksista sekä käyttö- ja käyttöönotto-ohjeet ...
 • Valkama, Peetu (2009-05-06)
  In this thesis a six degrees of freedom (DOF) water hydraulic manipulator arm prototype is designed and constructed. The manipulator will be used in a development and research of demanding remote handling tasks at the ...
 • Kauppinen, Tommi (1999-12-08)
  AB3:Tämä työ on tehty osana kansallista LOCOTEK-teknologiaohjelmaa. Projektin johtoryhmän muodostivat TTKK/IHA, Festo Oy, Rexroth Mechman Oy, JOT ja TEKES.Tässä LOCOTEK-ohjelman osaprojektissa oli tavoitteena rakentaa ...