.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Hydrauliikan ja automatiikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Lylynoja, Ari (1997-06-04)
  Etäohjelmoinnissa ja -ohjauksessa simulaattoriin mallinnettu robottisolu onkalibroitava, jotta se vastaisi riittävällä tarkkuudella todellisuutta.Työssä selvitetään tällaisen robottisolun kalibrointimenetelmiä jakalibrointiin ...
 • Martinez Lastra, Jose Luis (2000-02-09)
  The main objective of this thesis was to evaluate the suitability of the new open PC-based control systems to be applied in the Finnish light assembly industry from the technical point of view.
 • Lehtonen, Mari (1993)
  Työ tarkoituksena oli suorittaa erään sähköhydraulisen lineaarimoottorin käyttöönottotesti. Kokeellisten tutkimusten ohella laitteelle on rakennettu matemaattinen simulointimalli. Tutkittu lineaarimoottori on tarkoitus ...
 • Raneda, Albert (1998-02-11)
  This work is a part of TUT/IHA's ITER project (International Thermonuclear Experimental Reactor) in the area of the divertor cassette refurbishment tools. The scope of the refurbishment prjoect is to demonstrate that the ...
 • Jokela, Markku (1991)
  Suurin este robottihitsauksen laajenemiselle pienerävalmistukseen on ollut ohjelmoinnin hitaus. Tähän ongelmaan ovat tarjoamassa ratkaisua graafiset off-line -ohjelmointi- ja simulointiohjelmistot. Niiden avulla robottisolu ...
 • Kettunen, Pekka (1992)
  Releohjauksia korvaamaan kehitetyt ohjelmoitavat logiikat ovat kehittyneet monipuolisiksi ohjauslaitteiksi, joilla voidaan suorittaa yhä vaativampia tehtäviä. Keskisuuret ja suuret, ns. järjestelmälogiikat, ovat rakenteeltaan ...
 • Mustonen, Timo (1993)
  Työn tarkoituksena on pyrkiä luomaan eräs konstruktio edullisen paikoitusservon toteuttamiseksi. Lähtökohtana on toteuttaa hierarkinen säätöjärjestelmä, jossa IBM PC -yhteensopivalla tietokoneella pystytään ohjaamaan useita ...
 • Sulameri, Toni (1990)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella koneautomaation laboratiossa on vuodesta 1988 tutkittu ohjauksen hajautusta ja tiedonsiirtoa koneautomaatiossa. Projektin kuluessa on koneautomaation ...
 • Riitahaara, Tomi (2002-02-13)
  Työn tarkoituksena on tarkastella reaaliaikaisten mittausten avulla toteutettavissa olevia kunnonvalvonnan menetelmiä sekä harvesteripään syöttömoottorin kunnonvalvontaa. Kunnonvalvonnan menetelmien lisäksi tarkastellaan ...
 • Huttunen, Mikko (1985)
  Työn päätavoitteena on ollut testata kahden identtisen hydraulijärjestelmän avulla HFA-nesteille tarkoitettujen komponenttien kulumiskestävyyttä suhteessa vastaaviin öljyhydraulikomponentteihin. Koko testiajo on käsittänyt ...
 • Huvila, Timo (2006-08-16)
  Diplomityössä toteutettiin mittausjärjestelmä hidaskäyntisen hydraulimoottorin kunnonvalvonnan suorittamiseksi. Työssä olivat kohteena kohdeyrityksen sellupesurien käyttömoottorit. Lähtökohtana oli yrityksen tarve kartoittaa ...
 • Lehtinen, Mika (2001-03-14)
  Diplomityössä suunniteltiin kohdeyritykselle hydraulimoottorien testipenkki, jolla pystytään testaamaan yrityksen valmistamia hidaskäyntisiä Black Bruin -moottoreita biologisesti hajoavilla hydrauliöljyillä. Testipenkin ...
 • Häkkinen, Veli-Matti (1999-12-08)
  Työn tavoittena oli kattilasuojan toteuttamisen ohjeistus siten, että asiaakoskevien lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden sisältö huomioidensaataisiin mahdollisimman selkeä ja kattava laitteistotekniikkaa jatarkastuskäyntöä ...
 • Kangasniemi, Marko (1989)
  Tämän työn tavoitteena on selkeyttää suodatinvalintaa määrittämällä teollisuuden ongelmat ja tiedontarpeet suodatinvalinnassa, sekä näitä tietoja hyväksi käyttäen tehdä PC-ympäristössä toimiva suodatinvalintaohjelmisto, ...
 • Jokelainen, Juho (2008-12-03)
  The objective of the thesis was to study hydraulic balancing of a boom a forwarder and to see if it is a viable alternative to save energy and reduce fuel consumption. The basic idea of the hydraulic balancing was to recover ...
 • Kannisto, Sirkku (2002)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena on kehittää hydraulisen venttiiliohjatun järjestelmän venttiilistä toimintaperiaatteeltaan mittakuristinta vastaava tilavuusvirran mittausmenetelmä integroituna venttiilin normaali toimintaan. ...
 • Kujansivu, Jyrki (2009-05-06)
  Diplomityö esittelee koneturvallisuuden perusteita ja turvallisia sähköisiä ohjausjärjestelmiä konetoimittajan ja suunnittelijan näkökulmasta. Ensin tarkastellaan koneiden suunnittelua, valmistamista ja toimittamista ...
 • Riipinen, Hannu (1997-12-10)
  Tavoitteena on parantaa korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksenmittausten laatua, etsimällä ongelmakohtia ja ratkaisuja ongelmiin.Tavoitteena on myös saada aikaan käsikirja, joka toimisiohjeena mittaajille.
 • Kara, Veli-Jukka (1985)
  Tässä työssä on tarkasteltu tietokoneavusteista hydrauliikan patruunalohkojen suunnittelua. Tavoitteena oli suunnitella ohjelmisto, joka laskee patruunalohkossa tarvittavia porauksia, suorittaa porausten väliset ...
 • Suominen, Risto (2008-12-03)
  Diplomityössä tarkasteltiin kaivoskuormaajien hydraulijärjestelmien puhtautta. Ensin kartoitettiin valmistusprosessin vaikutuksia. Tarkempi selvitys suodatusjärjestelmän toiminnasta tehtiin yhden kaivoskuormaajan osalta, ...