.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Koneensuunnittelun laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Vesala, Risto (1985)
  Työn tarkoituksena oli kehittää tietokoneohjelmisto teknistä tarjouslaskentaa ja teknisen erittelyn liitemateriaalin tulostamista varten. Ohjelmistokehittelyn yhteydessä tuli selvittää mitkä teknisen tarjoussuunnittelun ...
 • Lehtola, Mikko (2001-10-10)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kämmenmikroja voidaan hyödyntää paperikonehuollossa. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten kämmenmikroja voitaisiin käyttää etädiagnostiikan apuvälineenä ja tiedonkeruun ...
 • Niittylä, Eero (1990)
  Tässä opinnäytetyössä on pyritty löytämään toimiva määrittely kaukolämpövoimalaitoksen käynnissäpidolle 90-luvun toimintaympäristössä sekä hahmoteltu käynnissäpidon kehittämisen avaintoimintoja keskisuuren maakaasu/hiili ...
 • Niemi, Alpi (1984)
  Tässä diplomityössä on selvitetty koneiden kunnonseurantaan käytettäviä menetelmiä ja niistä saatuja kokemuksia. Lisäksi käsitellään koulutukseen liittyviä näkökohtia sekä mittaavan kunnonseurannan mahdollisuuksia yleensä ...
 • Törönen, Timo (1983)
  Työssä on tarkasteltu kelattavan materiaalin kireyden säätöä, kun sitä puretaan lähtökelalta. Työn pääpaino on ollut puhtaasti mekaanisissa järjestelmissä, joita on tarkasteltu tutkimalla niiden staattisia ja dynaamisia ...
 • Setälä, Tero (2000-09-13)
  Kerroslevyjä käytetään kuorma-autojen kuormakoreissa ja linja-autojen koreissa keveytensä ansiosta. Nykyään korien kulmaliitokset tehdään alumiiniprofiilien avulla siten, että kerroslevyjen liitoskohdan molemmille puolille ...
 • Rintamäki, Tommi (1992)
  Tämän työn tarkoituksena on kehittää laivamoottoriasennukselle simulointimalli, jolla voidaan kuvata vääntövärähtelyn ja kierrosluvunsäätimen välistä vuorovaikutusta. Simulointimallin avulla on tarkoitus selvittää vaurioita, ...
 • Juntunen, Tapio (1990)
  Työ liittyy kiilahihnojen ja kiilahihnavariaattoreiden tutkimukseen. Työn tarkoituksena on tutkia kokeellisesti kiilahihnojen kitkakertoimia ja kimmoisia ominaisuuksia, jotka ovat merkittävästi kiilahihnakäytön hyötysuhteeseen ...
 • Nyhä, Martti (2001-10-10)
  Työssä on suunniteltu uusi kipin kannatinakselin rakenne. Uuden rakenteen suunnittelussa tarvittavien lähtötietojen määrittelyssä otettiin huomioon nykyisessä rakenteessa esiintyvät puutteet, kilpailevien tuotteiden ...
 • Korhonen, Kimmo (2001-10-10)
  Työn tavoitteena on kehittää komponenttikirjasto koneensuunnittelun CAD-järjestelmään. Kehitystyön painopistealueita ovat komponenttien teko, komponenttien tallennus kirjastoon ja niiden haku kirjastosta. Lisäksi työssä ...
 • Tuomainen, Seppo (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää dynaamisen testauksen käyttömahdollisuuksia ongelmalaitteen värähtelytason alentamiseksi, sekä antaa värähtelysuunnittelussa tarvittavia perustietoja. Lisäksi tarkoituksena on hankkia ...
 • Tervokoski, Janne (2002-01-16)
  Työ on osa TEKES:n projektia Data Mining in Diagnostics DIAGNO. Siinä tutkitaan puurakenteisen itseorganisoituvan kartan, TS-SOM, soveltamista koneissa ilmenevien toimintatilojen määrittelyyn värähtelymittausten perusteella. ...
 • Hilden, Sami (1997-06-04)
  Työssä mallinnetaan dieselvoimalaitoksen polttoainejärjestelmänsuunnittelussa tarvittava tietämys CLAN-kielellä sekä tutkitaan graafistenkäyttöliittymien käyttöä luotujen rajoitteiden avulla.
 • Karstinen, Kimmo (1993)
  Diplomityössä tarkastellaan pitkälle automatisoidun tuotantolaitoksen kunnossapitotoiminnalle asettamia vaatimuksia, yleisiä heikkouksia, ennakoivan kunnossapidon sekä kunnossapidon tietojärjestelmän merkitystä tuloksentekijänä. ...
 • Kallio, Tero (1994-08-31)
  Teiden talvikunnossapitoon käytettävän kuorma-autonhydraulijärjestelmän ohjausta kehitetty siten, että liukkaudentorjunta-aineiden levityslaitteiden hydraulimoottorikäyttöjen pyörimisnopeutta voidaan sätää tarkasti. ...
 • Vidberg, Martti (1981)
  Rakenteen ja komponenttien keveys ja edullinen hinta ovat kuorma-autossa tärkeitä hintakilpailun ja rajoitetun kokonaispainon vuoksi. Liikkuvassa kalustossa kuormitus on useimmiten dynaamista ja väsyminen tulee usein ...
 • Mattila, Juha (1983)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut suunnitella järjestelmä,joka purkaa rullarataa pitkin tulevan kuormalavapinon yksittäisiksi kuormalavoiksi, jotka rullarata sen jälkeen kuljettaa lavaajalle. Aluksi työssä on tarkasteltu ...
 • Lampila, Juha (1983)
  Työssä on tarkasteltu kuormausnosturin käyttämistä sekä kuorma-autossa että sen perävaunussa. Tavoitteena on ollut kuormausnosturin taloudellisen käytön mahdollistaminen myös varsinaisessa perävaunussa, jonka kantavuus ...
 • Alaranta, Iisakki (2005-12-07)
  The main objective of this thesis was to improve the usability and durability of coiler drum in hot roller Steckel-milI. There were two main sections: the first one was to prevent oxide scale sticking on drum surface by ...
 • Hiilloste, Petri (2002-04-10)
  Tavoitteena oli uudistaa kylmä- ja pakkastilojen liukuovimallistot. Työssä rajoituttiin 1-lehtisen konekäyttöisen oven tuotekehitykseen. Uuden liukuoven tuotekehityksen tarkoituksena oli kehittää mallistoa siten, että ...