.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Matematiikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Ali-Löytty, Simo; Collin, Jussi; Sirola, Niilo (2010)
  Positioning techniques and algorithms have been studied for some years at the Tampere University of Technology within several research groups. The objective of this course hand-out has been to collect together the most ...
 • Luodeslampi, Tero (1999-06-09)
  Työ jakaantuu matemaattiseen, kasvatustieteelliseen ja käytännön opetuskokeilua tarkastelevään osaan. Matemaattisessa osassa esitellään sovelluksen opetukseen tarvittavat matriisilaskennan käsitteet ja differentiaaliyhtälöt. ...
 • Vilermo, Miikka (2002-12-11)
  This study is concerned with the use of the modified discrete cosine transform (MDCT) in audio coding. Several aspects of the applicability of the MDCT to audio coding are studied. The basic theory behind MDCT is presented. ...
 • Myllys, Henna (2008-04-09)
  Positroniemissiotomografia (PET) on lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, jolla mitataan elävän kudoksen radioaktiivisuutta. Radioaktiivisuus saadaan aikaan annostelemalla potilaan verenkiertoon radioaktiivista merkkiaineitta, ...
 • Sirola, Niilo (2001-10-17)
  Työssä esitellään uudenlainen GPS-paikannusmenetelmä, joka paikan ja kellovirheen lisäksi ratkaisee tarkan ajan. Menetelmä ei tarvitse reaaliajassa vastaanotettua navigointisanomaa. Sen sijaan paikannukseen käytetään C / ...
 • Simola, Matti (1981)
  Työssä esitellään eräs tapa todistaa ohjelmia formaalisesti. Ohjelman todistaminen palautetaan ohjelman teorian teoreemojen todistamiseen. Ohjelman teoria muodostetaan erikoisesta modaalilogiikan systeemin S4 laajennuksesta ...
 • Mäki, Antti (2008-06-04)
  Hypermediajärjestelmät ovat perinteisesti pyrkineet palvelemaan käyttäjiään mukauttamalla esittämäänsä sisältöä käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Internetissä toimiva hajautettu World Wide Web on paitsi tunnetuin ...
 • Cameron, Frank; Piché, Robert (1996)
  Implicit Runge-Kutta methods are used for solving stiff ODEs such as those arising in mechanical or electrical system simulation and in semidiscretisation of partial differential equation evolution problems. Embedding one ...
 • Hynönen, Ville (2001-08-22)
  Työssä rakennetaan ontologiatekniikkaan pohjautuva verkossa toimiva hakumoottori TTKK:n algoritmimatematiikan kurssille. Perusidea on, että hakumoottori etsii sille annettujen hakuehtojen mukaisia esimerkkejä tai määritelmiä ...
 • Ali-Löytty, Simo; Collin, Jussi; Sirola, Niilo (2010)
  Paikannustekniikoita ja niihin liittyviä algoritmeja on tutkittu Tampereen teknillisellä yliopistolla usean laitoksen ja tutkimusryhmän voimin jo vuosikymmenen ajan. Tähän kurssin MAT- 45800 Paikannuksen matematiikka ...
 • Piche, Robert (2010)
  Partial differential equations (PDEs) are used to model physical phenomena involving continua, such as fluid dynamics, electromagnetic fields, acoustics, gravitation, and quantum mechanics. They also arise as mathematical ...
 • Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
  Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
 • Valkealahti, Elli (2009-01-14)
  Työ liittyy poralaitekoulutuksen kehitysyhteistyöhön, jossa ovat mukana kohdeyritys sekä Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos ja hypermedialaboratorio. Työssä kehitettiin uusia näkökulmia simulaattoriharjoituksen ...
 • Tamminen, Lauri (2008-10-08)
  Diplomityössä tarkasteltiin CMS spread optioiden ja kertyvien korkokäytävä spread optioiden hinnoittelua LIbor markkinakorkomallilla (LMM). Kun plain vanilla –koronvaihtosopimus optioit (swap optiot) ovat riippuvaisia ...
 • Virtanen, Heikki (1997-04-16)
  Työssä esiteltiin yksi menettelytapa, jolla rajoitusehdolla varustetunoptimointitehtävän voi mallintaa geneettisen algoritmin vaatimassamuodossa.
 • Tamminen, Janne (2008-03-05)
  Impedanssitomografia on inversio-ongelma, jolle löytyy hyödyllisiä sovelluksia muun muassa lääketieteestä. Inversio-ongelmia on vaikea ratkaista. Niille ei välttämättä löydy ratkaisua tai niiden alkuarvojen virheet vaikuttavat ...
 • Hautakoski, Toni (2007-08-22)
  Tämä tutkimuksen tavoite on luoda katsaus Riemannin hypoteesiin ja sen laskennallisiin tutkimusmenetelmiin. Tutkimuksessa tehdään kirjallisuuskatsaus hypoteesin kehitykseen. Lukijalle pyritään antamaan selkeä kuva itse ...
 • Laine, Petri (1993)
  Tässä työssä on pyritty esittämään rinnakkaislaskennan teoriaan liittyviä peruskäsitteitä ja niiden soveltamista graafiteoreettisten ongelmien ratkaisuun. Työn ensimmäisissä luvuissa esitellään rinnakkaisalgoritmien ...
 • Perälä, Tommi (2008-10-08)
  Työssä on tarkoituksena kehittää vikasietoisempia suodatusalgoritmeja, joita voitaisiin käyttää tulevissa paikannussovelluksissa. Suodattimien algoritmit toteutettiin Matlab-ohjelmistoa hyväksi käyttäen ja suodattimien ...