.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Materiaaliopin laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Laurikainen, Heikki Juhani (1984)
  Työssä tarkastellaan kahden kallioporan varsimateriaalin väsymislujuuksia erilaisilla pinnan laaduilla. Väsytyskokeissa katkenneista sauvoista tutkitaan murtopintoja. Lisäksi tutkitaan osaväsytysten synnyttämiä mikromurtumia ...
 • Pelkonen, Mikko (2000-12-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kastepistekorroosion syntymekanismia ja seurauksia kattilalaitoksissa sekä löytää kastepistekorroosio-olosuhteisiin soveltuva pinnoite tai materiaali. Kastepistekorroosion vuoksi ...
 • Peltonen, Marjaana (2006-02-08)
  Muistimetalleille tyypillistä on palautuva muisti-ilmiö, joka tarkoittaa muokatun materiaalin kykyä palautua alkuperäiseen muotoonsa sopivan termisen käsittelyn seurauksena. Muistimetallien on myös havaittu olevan hyvin ...
 • Berg, Tommi (2008-05-07)
  Kelattu komposiittirakenne on parhaimmillaan automaattisen tuotantolaitteen tekemä ja helposti toistettavissa oleva tasalaatuinen tuote tai komponentti. Tutkimuskäytössä komposiittirakenteen toistettavuus ja kelausparametrien ...
 • Henttu, Päivi (1991)
  Tässä työssä tutkittiin mahdollisuutta valmistaa luodinkestäviä panssarilevyjä alumiinioksidista lietevalamalla. Myöskin tutkittiin mahdollisuutta parantaa alumiinioksidisen panssarilevyn suorituskykyä erilaisten seostusten ...
 • Sarkaniemi, Jyrki (1990)
  Tämä diplomityö on osa Tekesin ja yrityksen suprajohdeprojektia, jossa tutkitaan keraamisten suprajohteiden valmistusta ja ominaisuuksia. Diplomityön tavoitteena oli selvittää ja tutkia mahdollisuuksia, joilla voidaan ...
 • Heikkilä, Jari (1999-10-13)
  Diplomityö on osa laajempaa projektia " Keraamiset muotokappaleet ja keraamikomposiitit voimalaitoskattiloissa". Tässä osassa tutkittiin voimalaitoskattiloissa käytettäviä keraamisia tulenkestäviä vuorausmateriaaleja, ...
 • Laakso, Jarmo (1997-10-15)
  Tutkimuskohteena on alumiinioksidipohjaisten keraamisten membraanienkorroosionkestävyys sekä happamissa että emäksisissä ympäristöissähuoneenlämpötilassa ja 50 Celcius-asteen lämpötilassa. Tutkimuksissahavaittiin korrodoivien ...
 • Ahvonen, Mirva (2007-12-12)
  Hallitulla pinnan topografian muutoksella on vaikutusta pinnan toiminnalliseen käyttäytymiseen. Tässä diplomityössä selvitettiin laserprosessoinnin mandollisuuksia keraamisilla pinnoilla pinnan profiilin muuttamiseen. ...
 • Plyhm, Tiia (2009-01-14)
  Polyuretaanielastomeerien komponenteilla ja valmistusolosuhteilla on merkitys faasierottuneen rakenteen muodostumiseen. Riittämätön faasierottuminen heikentää sekä mekaanisia että dynaamisia ominaisuuksia. Työssä tutkittiin ...
 • Kallio, Pentti (2006-03-08)
  Komposiitit ovat yhdistelmämateriaaleja. Komposiiteille materiaaliryhmänä on tyypillistä monien hyvien, usein toisilleen jopa vastakkaisten, ominaisuuksien yhdistyminen samassa materiaalissa. Lisäksi on useita esimerkkejä ...
 • Hakala, Sanni (2007-10-17)
  Työssä tutkittiin hiilikuidun erottamista kertamuovimatriisista ja tämän vaikutuksia hiilikuidun ominaisuuksiin. Lisäksi selvitettiin uusiokuidun soveltuvuutta kestomuovien mekaanisten ja sähkönjohto-ominaisuuksien ...
 • Reinvall, Hannu (1999-09-08)
  Tutkitaan korroosionkulumista kestäviä materiaaleja ehkäisemään kiinteän polttoaineen aiheuttamaa kulumista. Esimerkkitapaukseksi on otettu ruuvipurkaimen korroosionkuluminen ja sen kulumisnopeuden merkittävä hidastaminen ...
 • Tuominen, Mira (2008-12-03)
  Tutkimus oli osa Sillan ja maan yhteistoiminta –projektia, jonka tavoitteena oli laatia suunnitteluohjeet liikuntasaumattomille silloille ja määritellä, kuinka pitkänä liikuntasaumattoman sillan voi rakentaa. Tutkimuksen ...
 • Kinos, Timo (1987)
  Vesiturpiinien juoksupyörissä ja turpiinikammioissa esiintyvät kavitaatiovauriot sekä turpiinien liukulaakereiden kuluminen aiheuttavat turpiinien käytön kannalta haitallisia korjausseisokkeja. Tässä työssä tutkittiin eri ...
 • Kettula, Jarmo (1982)
  Työssä tutkittiin kitkahitsauksen soveltuvuutta 122 mm kranaatin kuoren valmistukseen. Työssä on myös tutkittu valmistuksen muita vaiheita ja niistä syntyviä kustannuksia. Koehitsausten ja aineen koetuskokeiden perusteella ...
 • Luoto, Kristian (1982)
  I arbetets teoridel har målsättningen varit att med elementärkunskap om de två komponenterna polyeten och trämjöl som bakgrund, sammanställa en litteraturrelation dels över termoplastiska kompositer med trä som armeringsmaterial, ...
 • Silen, Jukka (1981)
  Työssä tarkastellaan väsymisilmiön vaikutusta kahteen LD-konvertterin puhalluskaasujen jäähdytystorniin sekä niiden kiinnitykseen. Lisäksi suoritetaan arvio jäähdytystornien käyttöiästä sekä turvallisuudesta. Tornirakenteen ...
 • Kallionpää, Santeri (2008-02-06)
  Vastauksena yhteiskunnan tarpeisiin vähentää polttoaineen kulutusta ja kasvattaa liikenneturvallisuutta autoteollisuus on kehittänyt aiempaa kevyempiä ja lujempia autonkoreja. Käyttämällä aiempaa lujempia teräksiä korirakenteen ...
 • Mäkinen, Juho (2008-02-06)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää korkeamolybdeenisen martensiittisen CrNiMo 16-5-2 -teräksen mekaanisia ominaisuuksia ja korroosionkestoa hyvin vaativissa merivesiolosuhteissa. Vertailukohteena pidettiin muita ...