.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Faculty "Materiaalitekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Roponen, Johanna (1999-09-08)
  AB3:Tulostimen parametrien valitseminen riippuu painettavan paperin ominaisuuksista. Jos painettavan paperin pinnalla olisi informaatio paperin ominaisuuksista, tulostin voisi automaattisesti tunnistaa paperin. Esteettisistä ...
 • Pentti, Juha (2002-02-13)
  Panssarikoulun tutkimus- ja kehitysosastolla on tarvetta erilaisiin fysikaalisiin mittauksiin. Kun mittaukset tehdään jatkuvina, on mittaustulosten informaatiosisältö ssurempi kuin yksittäisten muneroarvojen. Jatkuvien ...
 • Silvanto, Katja (2000-05-10)
  The objective was to study the influence of mechanical stirring and controlled solidification on the resulting grain structure in oxygen free copper and copper alloys. /Kir10
 • Muilu, Liisa (1999-03-10)
  AB3:Työssä tutkittiin eri muovien jauhaantumista kiinteän tilan leikkausekstruusioon perustuen. Todettiin LD-muovien jauhaantuvan nykytekniikalla tehokkaaksi, muiden kanssa oli edelleen ongelmia.
 • Valtatie, Tytti (2000-10-11)
  Pro Muovi- teknologiahankkeen Pro Ympäristö- osaprojektin tavoitteena on muovituotteiden valmistusmenetelmänä lisääntyvän ruiskuvalun ympäristövaikutusten vähentäminen jätteen määrää pienentämällä ja sen kierrätystä ...
 • Vaarala, Sirkku (2000-06-07)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena oli tutkia polyeteenin ristisilloitusta korkeataajuuskentässä. Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu polyeteenin ristisiloittamista ja dielektristä kuumennusta aluksi yleisellä tasolla. ...
 • Isotalus, Risto (2001-06-06)
  Tavoitteena oli sopivimman kumipäällysmateriaalin löytäminen valmistajien tarjoamista vaihtoehdoista eri käyttökohteisiin. Käytännön kokeissa sekahappopeittausalueen pinnotteista parhaaksi todettiin kohdeyrityksen 710 LT30 ...
 • Lankinen, Pirje (1997-01-22)
  Suomessa henkilösuojaimia koskevaan lainsäädäntöön kuuluvatturvallisuuslaki (299/58) muutoksineen ja kaksi EU:n direktiiviä. Niitäovat tukemassa yhdenmukaistetut EN-standardit. Tarkempaan tutkimukseenvalittiin joitakin ...
 • Suomilammi, Matti (2002-03-13)
 • Ahonen, Kristiina (2007-09-12)
  Työn tavoitteena oli selkeyttää kohdeyrityksessä sukkahousutuotannon viimeistysprosessia sekä tehdä siihen tarvittavia parannuksia. Viimeistysprosessi käsittää tehtaalla värjäyksen sekä pakkaamisen. Työ keskittyy vain ...
 • Ilvonen, Tuija (1996-12-11)
  The aim of this study was to examine the possibility of hydroentangling a web containing wood pulp. To achieve the required strength properties, long textile fibres had to be added into the web. -The experiments were divided ...
 • Inkovaara, Liisa-Lotta (1999-09-08)
  Selvitetään immersioultraäänilaitteen käyttöä terästen makrokuonapuhtauden määrittämiseen. Paneudutaan upotustekniikkaan ja sen käytännön toteutukseen liittyviin kysymyksiin. Vertaillaan perinteisiä makrokuonien määrityksiin ...
 • Hinkka, Leena (2003-06-04)
 • Härkönen, Hannamari (1999-12-08)
  Työn tavoitteena oli käytännössä todentaa impulssitekniikan pohjalta laadittu hypoteesi sekä tutkia impuissitekniikan soveltamista paperin pintakäsittelyyn. Impulssitekniikka käsitetään tässä puristus- ja impulssikuivaukseen ...
 • Santos Montalban, Luis (1998-01-14)
  Interoperability describes the compatibility of two dissimilar CAx systems in relation to their CAx data exchange capabilities. This concept became essential to ensure the file flow throughout the model production life. ...
 • Zeinzinger, Thomas (1998-12-09)
  Työssä asennetaan uusi atomivoimamikroskooppi ja arvioidaan sen suorituskykyä. Työssä tutkitaan myös skannaaviin antureihin perustuvien mikroskooppien epävarmuustekijöitä. Todettiin piezosähköisen anturin olevan yksi ...
 • Huovinen, Katja (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää valmistusmenetelmä itsesulkeutuvalle imupullonsuodattimelle. Imupulloa käytetään kehonnesteiden imemiseen sairaaloissa ja suodattimen tarkoitus on estää bakteerien pääsy ympäröivään ...
 • Pitkänen, Piia (1998-11-11)
  Tavoitteena oli selvittää, voidaanko käyttää jatkuvakuitulujitettuaprepegiä lujitteena rotaatiovalussa. Työssä valmistettiin lujitteenakäytetty prepeg lasikuidusta ja kestomuovista.