.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Mittaustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Jokinen, Heikki (1985)
  Työssä tutkittiin TTKK:ssa kehiteltyjen usean muuttujan signaalianalyysimenetelmien käyttökelpoisuutta kohdeyrityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen primääripiirin valvonnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia lisää ...
 • Hellgren, Risto (1983)
  Laivakoneiston vääntövärähtelyn mittauksessa käytetään pääasiassa ns. seismisen massan anturia. Jousimassasysteeminä sillä on kuitenkin teoreettisesti tarkasteltuna joitakin heikkouksia. Mittauskohteen kannalta sen ...
 • Pyy, Timo (1991)
  Tämä diplomityö on jatkoa joulukuussa 1990 valmistuneelle tutkimukselle, jossa selvitettiin suljetun koelaitoksen instrumentoinnin häiriöitä. Diplomityön tavoitteena on ollut vesiturbiinien mallikoelaitoksen mittaustarkkuuden ...
 • Vikman, Esa (1994)
  Kohdeyritys on hakenut patentin menetelmälle, jossa päästökulmaa voidaan säätää viilun häiriöttömän leikkaantumisen aikaansaamiseksi. Päästökulman ollessa liian positiivinen terässä ilmenee värähtelyjä, jotka johtuvat ...
 • Lappalainen, Paula (1982)
  Lähtökohtana työssä oli koota mittauslaitteisto, jolla pystyttäisiin helposti mittaamaan sylinterimäisessä putkessa virtaavan veden nopeusprofiileja. Nopeusprofiilin tunteminen on mielenkiintoista siksi, että useimpien ...
 • Saikkonen, Jouko (1984)
  Lämpöenergiamittauksen epätarkkuus muodostuu pääasiassa virtaus- ja lämpötilamittausten virheistä. Tässä työssä on keskitytty kaukolämpökäyttöön sopivien suurten ultraääni- ja magneettisten virtausmittareiden ominaisuuksien ...
 • Holopainen, Heikki (1982)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jonka avulla voidaan tutkia vesivirtausmittarien ominaisuuksia. Prosessi on periaatteessa järjestelmä, jossa kierrätetään vettä putkistossa, johon tutkittavat ...
 • Heino, Jukka (1982)
  Lähes koko maapallon peittävät erikoisradioverkot ovat mahdollistaneet pienellekin laboratoriolle oman taajuusnormaalin rakentamisen varsin kohtuullisin kustannuksin. Työn aluksi tutustutaan ajan ja taajuuden käsitteisiin. ...