.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Muovitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Miettinen-Lähde, Saila (1990)
  Kontrolloidulla luovutuksella tarkoitetaan bioaktiivisen aineen pitkäaikaista ja/tai paikallista vapautumista elimistöön siten, että annosteltavan aineen määrä pysyy jatkuvasti terapeuttisesti tehokkaalla tasolla. Koska ...
 • Sutinen, Aarno (1987)
  Työn tarkoituksena oli tutkia pehmitetyn PVC:n esisekoitusta sekä sulasekoitusta ja selvittää erilaisten sekoitusolosuhteiden vaikutusta granulaatin laatuun ja granulaatin sulatyöstöön suulakepuristimella. Sulasekoitusvaiheessa ...
 • Hallinen, Esa (1992)
  Diplomityössä oli tavoitteena tutkia muovilla päällystettyjen paperikansien ja pakkausrasioiden välisten piilattavien, kuumasaumaamalla aikaan saatujen saumojen murtumamekanismeja sekä selvittää murtumamekanismien, kannen ...
 • Tehomaa, Tomi (1991)
  Tämän diplomityön aiheena oli tutkia itselujittuneen kestomuovigranulaatin valmistettavuutta ja prosessoitavuutta itselujittuneiksi makroskooppisiksi kappaleiksi. Kun osittain kiteiseen polymeeriin kohdistetaan sopivissa ...
 • Pitkänen, Piia (1998-11-11)
  Tavoitteena oli selvittää, voidaanko käyttää jatkuvakuitulujitettuaprepegiä lujitteena rotaatiovalussa. Työssä valmistettiin lujitteenakäytetty prepeg lasikuidusta ja kestomuovista.
 • Peltonen, Petri (1990)
  Diplomityössä tutkittiin jatkuvan kuitulajitteen impregnointia kestomuovimatriisilla. Raaka-aineiksi valittiin muovikomposiittiteknologiassa käytetyin lujitemateriaali, lasikuitu, sekä matriisimuoviksi massamuovi, polypropeeni. ...
 • Jokisalo, Harro (1992)
  Diplomityö liittyy osana kehitystyöhön, jonka tavoitteena on valmistaa uudentyyppinen suomalainen kellukevene. Työn tavoitteena oli löytää hyvä pinnoitemateriaali PVC-kankaasta valmistetuille ilmatäytteisille kellukkeille. ...
 • Salo, Jari (1993)
  Työn tavoitteena oli tutkia muovien kierrätystä kaupan ja kuluttajan näkökulmasta sekä tutkia PS-E -pakkausten tilavuuden pienentämistä mekaanisen rouhinnan ja lämmön avulla. Tutkimus liittyy osittain kohdeyrityksen ...
 • Mäkinen, Miia (1998-11-11)
  Ruiskuvalumuotteihin kontaminoituu prosessoinnin yhteydessä muovinhajoamistuotteita, jotka aiheuttavat laatuvirheitä lopputuotteeseen sekälikaavat ja peittävät muotin seinämät ja jakosaumat. Työssä selvitettiinABS-, ...
 • Maunu, Mikko (1996-03-20)
  Työssä käsiteltiin uudentyyppisen superkalenterin ulosottotelansuunnittelua. Uuden telan toiminta perustuu komposiittisen putkenpyörimiseen taivutettuna.
 • Eklund, Marjukka (1992)
  Työn tavoitteena oli kehittää LWC-syväpainohierteen laatua. Työssä määriteltiin koeajojen avulla optimaalinen lajittelu hiertämölle. Lajittelukokeissa haluttiin selvittää kuumahierteen pitkäkuitujakeen laadun ja määrän ...
 • Lähteenkorva, Kimmo (1991)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia jatkuvan kestomuovimatriisiprepregin kelausta ja kehittää kestomuovikomposiittien kelaamiseen soveltuva laite. Kestomuovikomposiittien kelaamista on maailmalla tutkittu erittäin ...
 • Strömberg, Samuli (1999-12-08)
  The purpose of this study was to study the processes and materials necessary for the design and production of flexible RFID transponders or smart labels operating at the 13,56 MHz frequency band allocated for this automatic ...
 • Kiviö, Heli (1996-12-11)
  Tavoitteena oli selvittää kaupallisesti saatavien, korkeita lämpötilojakestävien kerta- ja kestomuovikomposiittien ominaisuuksia korotetuissalämpötiloissa ja savukaasupesurin sisääntuloalueen kemiaalisissaolosuhteissa. ...
 • Heponen, Veli-Pekka (1986)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia isostaattisen kuumapuristuksen (HIP) vaikutusta muovien mekaanisiin ominaisuuksiin. Työ kuuluu osana TEKES:n rahoittamaan tutkimusprojektiin "Kestomuovipohjaiset komposiitit". Työn ...
 • Eskola, Matti (1990)
  Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu etiketin jalostusprosessia ja muovikalvoetiketiltä vaadittavia ominaisuuksia. Stanssaukseen liittyviä ominaisuuksia on tarkasteltu perusteellisimmin. Lisäksi työssä selvitettiin ...
 • Laine, Arto (1991)
  Diplomityössä tutkittiin lämpökuvauksen soveltuvuutta muovikomposiittien ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Muovikomposiitteina käsiteltiin lasi- ja hiilikuitulujitteisia kertamuovikomposiitteja. Yksi tämän hetken ...
 • Rantanen, Timo (1990)
  Diplomityö kuuluu osana VTT:n Koneautomaation laboratoriossa vuonna 1988 aloitettuun Tekesin teknologiahankeeseen "Muovikomposiittirakenteet" liittyvään projektiin. Projektin tarkoituksena on tutkia polymeerimateriaalien, ...
 • Kuisma, Hilkka (1986)
  Työn kirjallisuusosassa selvitettiin sekä yksittäiskuidun ja muovimatriisin että lasin ja muovimatriisin välisen sidoslujuuden mittausmenetelmiä ja niihin käytettävien laitteistojen valmistusmenetelmiä. Lisäksi selvitettiin ...