.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Muovitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Eteläaho, Pirkko (1999-04-14)
  Työssä on tutkittu DFA-menetelmän soveltamista monitorin muoviosien suunnittelussa. Kokoonpanoystävällisyyden arvioinnissa käytettiin BDI:n valmisohjelmistoa. DFA-menetelmien käytöllä laskettiin olevan mahdollista puodottaa ...
 • Lehtonen, Mikko (1994)
  Työssä tutkittiin polypropeenin ja nestekidepolymeerin seosten mekaanisia ja termisiä ominaisuuksia seostussuhteen funktiona. Päähuomio keskittyi yhtymäsauman lujuuteen. Esitellään työssä käytetyt materiaalit, koekappaleiden ...
 • Halonen, Eeva-Riitta (1993)
  Työssä tutkittiin vetosuhteen vaikutusta LCP-seosten orientaation. Kuidut valmistettiin vain LCP:sta, kalvot ja ruiskuvalusauvat sekä LCP:sta ja matriisimuovista että seoksista. Vetosuhteen vaikutusten in situ -kuituuntumiseen ...
 • Jakonen, Sanna (1999-03-10)
  Tavoitteena tässä diplomityössä oli ruiskuvaletun kappaleen valmistuksen optimointi siten, että tuote- ja laatuvaatimukset täyttyisivät. Laatuongelman aiheutti kappaleen muotoon nähden epäedullinen syöttöpisteen sijainti. ...
 • Välimaa, Tero (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ekstruusiopolymeraatiolla poly-L-laktidikuitua, joka soveltuu absorboituvaksi kirurgiseksi ommellangaksi. Kuidun lähtölujuuden tuli olla saman tyylisten kaupallisten ommellankojen ...
 • Ouninkorpi, Timo (1985)
  Työn tarkoituksena oli tutkia suurimolekyylipainoisillapolymeereillä sekä niiden ja perinteisen lyhytketjupehmittimen seoksilla pehmitetyn PVC:n käyttäytymistä suulakepuristuksessaja selvittää extrudoitujen kalvojen ...
 • Laakso, Risto (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko polyeteenillä (PE) käytetyt pienen mittakaavan materiaalitestit myös polypropeenin (PP) testaukseen. Lisäksi pyrittiin kehittämään polyeteenin testaustausmenetelmiä ja kartoittamaan ...
 • Rajakallio, Timo (1991)
  Itselujittuneiden polymeerien soveltuvuutta sulatyöstöön on tutkittu erittäin vähän, joten tässä diplomityössä saadut kokemukset ja tulokset itselujittuneen polyeteeniputken valmistuksesta ovat uusia. Itselujittuneiden ...
 • Pellinen, Marja (1987)
  Tässä työssä tutkittiin resorboituvien (= elimistössä soluravinteiksi liukenevien) polyestereiden käyttöä 6-reikäisissä osteosynteesilevyissä, joiden pääasiallisena käyttökohteena olisivat pitkien luiden murtumien tukeminen. ...
 • Lampinen, Johanna (1994)
  Työssä tutkittiin ruiskuvaletun pitkäkuitulujitetun yhtymäsauman lujuutta ja kuituorientaatiota kolmella eri muottigeometrialla ja erikokoisilla yhtymäsauman aiheuttajilla. Ruiskuvaluparametrit pidettiin mahdollisimman ...
 • Harjunpää, Kimmo (1990)
  Diplomityössä tutkittiin ruiskuvalumuotin täyttymisen simulointia. Muotintäyttyminen ja siinä esiintyvät häiriöt on tärkein ruiskuvalukappaleen laatuun vaikuttava tekijä. Nykyisillä kaupallisesti saatavilla olevilla ...
 • Väätäinen, Otto (1992)
  Tämä diplomityö on osa ruiskuvalun laatuasioita tutkivaa projektia, jossa vertaillaan erilaisia kaupallisia ruiskuvalun simulointiin tarkoitettuja ohjelmia ja tutkitaan niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia löytää tuotteen ...
 • Lainpelto, Jari (1997-11-12)
  Työssä selvitetään muotinvalmistus- ja ruiskuvaluprosessien vaikutuslopputuotteen mittoihin. Työ keskittyy kahteen erilaiseentapaustutkimukseen: ensimmäisessä kipinätyöstöllä valmistettava muotti japieni ohutseinäinen ...
 • Hyttinen, A. (1994)
 • Pynnönen, Sampo (1986)
  Työssä tutkittiin muovien työstöön tarkoitetun yksiruuviekstruuderin soveltuvuutta sulatetarraliiman valmistukseen. Työ jakaantuu kahteen osaan, kirjallisuustutkimukseen ja kokeelliseen työskentelyyn. Kirjallisuusosassa ...
 • Matikainen, Mika (1992)
  Ekoflok on patentoitu sähkökemialliseen elektrolyysiin perustuva jätevesien puhdistusmenetelmä. Ennen tätä tutkimusta sillä oli tehty lupauksia antavia testejä eri ongelmajätevesillä. Laite ei ollut tätä tutkimusta tehdessä ...