.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Rakennetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Markus (2006-02-08)
  Korjaushankkeen kohteena on Tampereella sijaitseva VVO Asunnot Oy:n omistama rakennus, Rautatienkatu 12. Talo on rakennettu kolmessa vaiheessa vuosina 1950-1955. Rakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joita ovat korkea ...
 • Kiiskilä, Anu (1997-01-22)
  Työssä esitetään siltojen perustusten geoteknisen mitoituksen vertailutielaitoksen ja eri Eurocodien sekä niiden kansallisten soveltamisohjeidenmukaan. Mitoitus on tehty seitemälle todelliselle sillalle. Vertailunmukaan ...
 • Koskinen, Anna (2006-03-08)
  Polyuretaanilevyä on tähän asti käytetty pientaloissa rungon sisäpuolella lähinnä korjausrakentamisessa. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin kohdeyrityksen valmistamaa polyuretaanilevyä, jonka tuotenimi on SPU-Höyrynsulkulevy, ...
 • Markus, Ferenc (2002-02-13)
  Prestressed continuous beams are applied to many kind of structures, especially where spans are relatively big, small deflections are required and no (or small) cracks are allowed. The researcher prepared a computer solution ...
 • Laurila, Marko (1999-05-12)
  Työssä on koottu olemassa oleva tieto menetelmästä kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjallisuudesta, sekä laadittu laskelmat esimerkkikaivannolle.
 • Nikkinen, Jyrki (2000-03-15)
  Työssä tarkastellaan nykyisin käytössä olevia syvästabiloinnin mitoitusmenetelmiä ja verrataan niitä uuteen, kehitteillä olevaan menetelmään. /AV
 • Kylliäinen; Mikko (2006)
  Suomenkielistä kirjallisuutta akustiikasta on julkaistu varsin vähän. Etenkään rakennustekniikan opiskelijoille sopivia ajan tasalla olevia oppikirjoja ei ole käytettävissä. Siksi olen koonnut oheisen tekstin käytettäväksi ...
 • Häkli, Pasi (2001-11-14)
  Työssä käsiteltiin Tampereen kantakaupungin alueen kiintopisteistön tasoitusta. Työhön sisällytetttiin lisäksi alueellinen muunnoskokeilu sekä selvitettiin alustavasti koordinaattimuutosten vaikutuksia Tampereen kaupungin ...
 • Autio, Jarmo (1997-03-19)
  Työn tarkoituksena oli tehostaa tutkimusta, jossa pyrittiin löytämäänmahdollisimman hyvä koostumus betonipintojen korjaamiseen Suomenulko-olosuhteissa.
 • Männistö, Valtteri (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin täyttöhiekan lujuus- ja muodonmuutosparametrit kokeellisesti merenpohjasta otettavalle täyttöhiekalle.
 • Venno, Harri (1997-01-22)
  Työssä vertaillaan betonirakenteita muihin rakennusmateriaaleihin,käsitellään rakenteille asetettavia vaatimuksia sekä esitelläänrakennevaihtoehtoja.
 • Viljakainen, Jarno (1998-10-14)
  Työssä on selvitetty paalutuksen simulointiohjelman käyttökelpoisuutta teräsputkipaalutuksen suunnittelussa. Paalutuksen simuloinnissa on käytetty GRLWEAP-ohjelmaa. Lyöntikalustojen kokonaistehokkuudet on selvitetty TTKK:n ...
 • Pyhäniemi, Santeri (2001-12-12)
  Kiinteistönpidon ja huollon yhteydessä käsiteltävä tietomäärä on kasvanut, myös huoltokirjan tulo pakolliseksi uudisrakennuksiin ja suurimpiin korjauskohteisiin on lisännyt käsiteltävää tietomäärää. Geoinformatiikan ...
 • Mäkelä, Erkki (1998-12-09)
  Työssä on tutkittu teräsverkon, puun, lasikuidun sekä synteettisten vetolujitteiden käyttöä 15m syvässä savessa, 15m syvässä 1m kuorrutetussa savessa, sekä 5m syvässä savessa. Apuna käytettiin FEM-mallinnusta. Todettiin ...
 • Heikkilä, Sami (2000)
  Ylläpidon kannalta ongelma on tiedon soveltaminen eri tilanteissa. Oleellista on löytää jokaisen tietojärjestelmän rakenteeseen parhaiten soveltuva toimintamalli ja keinot. Työssä luotiin kokonaiskuva Windows NT -teknologialla ...
 • Sutinen, Mikko (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty uusi ratkaisu ryömintätilaiseksi alapohjaksi. Tässä ratkaisussa biohajoava materiaali on poistettu ryömintätilasta ja sitä vasten olevista rakenteista. Lattian kantavat puurakenteet sijaitsevat kokonaan ...
 • Lindberg, Ralf; Keränen, Hannu; Teikari, Minna (1998)
  Julkaisussa esitellään koerakennustutkimus, jossa selvitettiin ulkovaipan lämpöhäviöiden osuutta rakennuksen lämmönkulutuksesta. Tutkimuksessa oli mukana kuusi erilaista ulkoseinärakennetta, jotka voidaan jakaa kahteen ...
 • Hyypöläinen, Tarja (1998-12-09)
  Työssä on keskitytty ulkoseinien kosteusteknisiin kysymyksiin suunnittelun kannalta. Suureen joukkoon kosteusteknisesti kriittisiä ratkaisuja on esitetty parannusehdotuksia.
 • Pentti, Matti; Hyypöläinen, Tarja (1999)
  Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskeisten suomalaisten ulkoseinätyyppien ja niiden liitosrakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kirjallisuuden ja aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla sekä haastattelemalla rakennusalan ...
 • Käkelä, Pasi (1997-03-19)
  Tavoitteena oli selvittää puurakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä sekä tutkiauudentyyppistä puuelementtirakennetta.