.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Rakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Tölli, Antti (2008-11-05)
  Diplomityössä tutkittiin yritysten toimintamalleja vertailemalla rakennus- ja kiinteistöalan yritysten toimintamalleja muiden alojen yritysten toimintamalleihin. Työn tavoitteena oli uusien toimintakonseptien kehittäminen ...
 • Hiltunen, Inkeri (2008-10-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan vähentää teräsbetonielementein toteutettujen asuinkerrostalojen julkisivujen ja parvekkeiden kustannuksia, erityisesti elementtien tuotantokustannuksia. ...
 • Haanpää, Pekka (2008-12-03)
  Betonielementtien liitosten juotosvalujen onnistumiseen liittyvä diplomityö tehtiin yhteistyössä Rakennusteollisuus ry:n, kahden yrityksen ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Betonielementtien liitokset ovat tärkeä ...
 • Lahdensivu, Jukka; Varjonen, Saija; Köliö, Arto (2010)
  Tutkimuksessa koottu laaja BeKo-tietokanta koostuu betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimusraporteista kerätyistä tiedoista. Tietokanta sisältää kuntotutkimusraportissa esitettyjä tietoja 422 kohteen kuntotutkimuksesta. ...
 • Yliaho, Antti (2008-06-04)
  Tutkimuksessa laadittiin laadunvarmistusmenetelmien ja toimintatapojen kuvaus betonirakenteiden vastaanotosta, valmistuksesta ja asennuksesta työmaalla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin betonirakenteita koskevat viranomaisten ...
 • Vuotari, Jussi (2008-08-13)
  Diplomityössä selvitettiin betonirakenteiden mitoitusmenetelmien muuttumista eurokoodin mukaiseen mitoitusmenettelyyn siirryttäessä. Eroja rakenteiden murtorajatilan kapasiteeteissa eurokoodin ja rakentamismääräyskokoelman ...
 • Färm, Liisa (2008-11-05)
  Tällä hetkellä Suomessa suunnitellaan rakenteita rakentamismääräyskokoelman mukaisesti. Uudet rakennesuunnittelunormit eurokoodit tulee korvaamaan nämä vanhat suunnittelumääräykset lähitulevaisuudessa. Siirtymäaika on ...
 • Niemelä, Ossi-Mikko (2008-05-07)
  Korjausrakentaminen on tilanteessa, jossa vaippakorjausten tarve kasvaa jatkuvasti. Resurssipula ei ole enää ainoastaan pääkaupunkiseudun ongelma, sillä suurten asukaskeskittymien urakoitsijat, vuokralaite-, teline- ja ...
 • Koskinen, Harri (2008-03-05)
  Diplomityössä selvitettiin Suomessa käytettävien liimattavien hiilikuitukomposiittivahvikkeiden käyttöä betonisiltojen vahventamisessa. Vahvikkeet liimattiin rakenteen ulkopuolelle, jolloin rakenteita ei tarvitse rikkoa. ...
 • Bzdawka, Karol (2010)
  Composite columns are often used in structures due to the ease and speed of erection, and high performance in fire situation. Concrete filled tubes are steel tubes that are in site filled with reinforced concrete. In normal ...
 • Laine, Enni (2008-11-05)
  Diplomityö käsittelee tietomallinnuksen hyödyntämistä rakentamisessa käytettävien esivalmistettujen osien toimitusprosessissa. Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka tietomallinnetusta rakennesuunnittelusta saatavia tietoja ...
 • Ryynänen, Markus (2008-02-06)
  Vuonna 2010 eurokoodit syrjäyttävät nykyiset Suomen rakentamismääräykset ja -ohjeet, jolloin rakenteiden mitoituksessa siirrytään täysipainoisesti eurokoodien käyttöön. Suurimmat muutokset eurokoodiin siirryttäessä tapahtuvat ...
 • Rauhala, Jussi (2009-02-04)
  Työssä on tutkittu neljä laskentamallia eristerapattujen ulkoseinärakenteiden ilmaääneneristävyyksien määrittämiseksi. Eristerapatussa betonielementtiulkoseinässä betonirakenteiseen sisäkuoreen on kiinnitetty lämmöneriste, ...
 • Viitasalo, Jussi (2008-06-04)
  Esijännitetty, kerrosrakenteinen ulkoseinäelementti on kohdeyrityksen hallimaisten rakennusten julkisivuksi kehittämä suurikokoinen, ei-kantava, betoninen julkisivuelementti. Diplomityön tavoitteena oli koostaa ohjeita ja ...
 • Rueda Romero, Elena (2010-09-08)
  The research on the performance of steel connections at elevated temperatures is of great importance for the understanding of structural collapses caused by fire; concerning fire safety in building design. The joints of ...
 • Puhakka, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityössä kartoitettiin tiestön geoteknisiä ongelmakohteita Turun tiepiirin alueella. Pääpaino ongelmakohteiden kartoituksessa oli painuma- ja sortumakohteissa. Tutkimuksessa ei käsitelty tiestön routavaurioita tai ...
 • Marttila, Ulla (2008-09-03)
  Jännitetty betonirakenne on rakenne, johon on tarkoituksella aikaansaatu puristusjännitystila, jonka ansiosta rakenne pysyy pääosin puristettuna, halkeilemattomana ja taipumattomana ulkoisen kuormituksen vaikuttaessa. ...
 • Ravaska, Anne (2010-12-08)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaatopaikkojen riippumattomien laadunvalvojien laadunvarmistuskoulutuksen tarvetta. Tarve selvitettiin Webropol-palvelun sähköisillä kyselytutkimuksilla, jotka lähetettiin ...
 • Lehkonen, Heikki (2008-10-08)
  3D-koneohjaus RTK-mittauksen (Real Time Kinematic) avulla mahdollistaa maanrakennustöiden tekemisen vähemmillä maastomerkinnöillä. Diplomityössä tutkittiin 3D-koneohjauksen käyttöä kaivukonetöiden toteutuksessa. Tavoitteena ...
 • Ikonen, Erkki (2008-04-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Tampereen alueyksikön kansainvälistä hankintaa. Päätavoitteena oli löytää toimiva hankinta- ja organisaatiomalli, jolla alueyksikkö pystyisi ajankäytön ja kustannusten ...