.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Rakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Salmisto, Alpo (2008-06-04)
  Yritystoiminnassa ollaan siirtymässä yritysten välisestä kilpailusta verkostojen väliseen kilpailuun, jossa korostuvat verkostoyritysten yhteistyö ja yhteiset päämäärät. Strategisten kumppaneiden muodostavasta yritysryhmästä ...
 • Tuominen, Mira (2008-12-03)
  Tutkimus oli osa Sillan ja maan yhteistoiminta –projektia, jonka tavoitteena oli laatia suunnitteluohjeet liikuntasaumattomille silloille ja määritellä, kuinka pitkänä liikuntasaumattoman sillan voi rakentaa. Tutkimuksen ...
 • Repo, Teemu (2008-02-06)
  Nykykäytäntö edellyttää, että rautatiesillan teräsputkipaalun käytännössä kärjestä PDA-mitattu kantavuus kattaa myös sillan liikennekuorman ja sen sysäyslisän varmuuskertoimineen. Oletuksena kuitenkin on, että käyttötilassa ...
 • Juurakko, Pauliina (2008-04-09)
  Diplomityön päätavoitteena oli selvittää Tampereen keskusta-alueella sijaitsevien kohdekiinteistöjen lisärakentamisen merkitys korjaushankkeiden rahoituksessa ja vaikutus kiinteistöjen arvoon. Tätä varten arvioitiin ...
 • Murtonen, Petteri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen uusien tuotteiden, ontelolaattojen ja sokkelionteloiden, toimitusketjua, siinä ilmeneviä ongelmia ja sen hallintaa. Uusien elementtien tuotantoon ottamisen vuoksi yritys tarvitsee ...
 • Heikkilä, Suvi (2008-06-04)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää kohdeyrityksen liittolevyprofiilin kestävyys Eurokoodin koestusohjeiden mukaisesti sekä muokata profiilia, jotta sen kestämät pisimmät valutuettomat jännevälit kasvaisivat. Näihin ...
 • Ketola, Jouko (2008-04-09)
  Erikoistiloja sisältävän tutkimuslaitoksen toimintaympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia. Tästä syystä tilojen käyttö ja tarve on joutunut uudelleen arvioitavaksi. Tämä pakottaa organisaatiot tehostamaan tilankäyttöä ...
 • Ojala, Aleksi (2010-06-09)
  In this study simulations were done to acquire data on 3D and fire behaviour of an ex-tended endplate joint, and to evaluate the suitability of the FEM software SAFIR on modelling 3D beam to column joints. Three cases were ...
 • Mansikkamäki, Juho (2008-02-06)
  Ratahallintokeskus hallinnoi Suomen rataverkkoa ja näin ollen myös määrittelee, miten radan stabiliteettilaskenta tulee toteuttaa. Stabiliteettilaskenta voidaan suorittaa käyttäen joko maan suljettua lekkauslujuutta tai ...
 • Jäntti, Jari (2008-01-16)
  Työssä selvitettiin ontelolaattojen nostamiseen käytettävän jännepunoslenkin nostokapasiteetti sekä laadittiin saatujen tulosten perusteella nostolenkin valmistus- ja asennusohje ontelolaattoja valmistavien tehtaiden ...
 • Bzdawka, Karol (2010)
  There is a need for the office buildings to be as cost effective as possible, regarding the material costs, erection and maintenance. One of the methods of achieving that is to use prefabricated elements in order to limit ...
 • Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
 • Rantanen, Mikko (2008-09-03)
  Tiehallinnon uuden hankintastrategian mukaisten pitkien palvelusopimusten sisältö asettaa palveluntuottajalle entistä laajemman vastuun teiden ylläpidossa. Diplomityön tavoitteena oli esittää selkeä ja kattava tapa ...
 • Perälä, Antti (2008-08-13)
  Perustusten vahvistaminen on edustanut viime vuosina Turussa suurta osaa korjausrakentamisesta. Myös muualla Suomessa tehdään perustusten vahvistamisia, mutta projektien määrällä mitattuna niitä on viimeksi kuluneen kymmenen ...
 • Knuuti, Nanna (2008-12-18)
  Kohdeyritys tekee pientalojen suurseinäelementtejä sekä rakentaa niistä myös valmiita taloja. Diplomityön tavoitteena oli kehittää tasoelementit korvaamaan perinteiset palkkialapohja ja –välipohja sekä samalla selvittää ...
 • Isoniemi, Jenni (2008-12-03)
  Tutkimus selvitti alussa rajattujen uudelleenkäyttövaihtoehtojen soveltuvuutta Piipon vanhaan tehdasrakennukseen. Soveltuvuutta tarkasteltiin luonnospiirustusten, kustannusarvioiden ja olemassa olevien tarpeiden avulla. ...
 • Luukkonen, Mika (2009-01-14)
  The study explores and discusses the making of the consultancy agreements on design works for construction projects to be implemented in the Russian Federation, in particular as it relates to the process of establishing ...
 • Johanson, Noora (2008-09-03)
  Uusi rakennesuunnittelunormi, eurokoodit, tulee korvaamaan Suomessa käytetyn rakentamismääräyskokoelman vuoteen 2010 mennessä. Osa normin mitoitusparametreista ja -tavoista on jätetty kansallisesti valittaviksi. Näin kukin ...
 • Erkkilä, Jyri (2010-09-08)
  Radan alusrakenteen pääasiallisena tehtävänä on jakaa kuormia alapuoliselle maa- tai kalliopohjalle sekä yhdessä muiden rakennekerrosten kanssa estää tai pienentää alla olevien maakerrosten routimisesta aiheutuvat haitalliset ...
 • Jääskeläinen, Aku (2008-04-09)
  Diplomityön tarkoituksena oli kehittää rakennushankkeessa työkaluna käytettävän asiakirjojen hallintajärjestelmän käyttöä loppukäyttäjän, kuten omistajan sekä mahdollisten vuokralaisten näkökulmasta. Samalla pyrittiin ...