.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Faculty "Rakennustekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Hiltunen, Arto (1983)
  Tutkimuksen tavoitteena on esittää asuinkerrostalon korjauksiin soveltuva tuotantomenetelmämalli, jota käyttäen päästään asukkaita mahdollisimman vähän ja lyhytaikaisesti häiritsevään korjaustyöhön taloudellisesti. ...
 • Koskela, Raimo (1996-05-15)
  Tavoitteena oli luoda asuinkerrostalon rakennuttamisen,suunnitteluohjauksen ja rakentamisen avuksi tiedosto, johon on koottuhankinta- ja ylläpitokustannuksiltaan parhaat rakennusosa- jamateriaalivaihtoehdot, kun otetaan ...
 • Rantanen, Tapio (1999-01-13)
  Työssä selvitetään YIT-Matalaenergiatalon elinkarianalyysin aikaiset ympäristövaikutukset 50 vuoden ajalta. Asuinrakennusta käsitellään toiminnallisena kokonaisuutena. Ympäristökuormiksi on laskettu rakentaminen, kiinteistön ...
 • Salmela, Markus (1996-06-05)
  Työ on osa LVIS-teollisuuuden MOBIT-projektia. Työn tavoitteena oli luodajärjestelmä asiakkaiden päätöksenteon ja tuotekehityksen helpottamiseksiasuinrakennusten sähkötuotteiden ominaisuuksien systemaattisellamäärittämisellä ...
 • Airola, Juha (1986)
  Puutteellisen ääneneristävyyden aiheuttamat ongelmat asuintuotannossa ovat yhä useammin syynä valituksiin ja korjausvaateisiin. Äänen eristämiseksi tehdyt toimenpiteet suunnittelussa ja rakentamisessa on usein laiminlyöty ...
 • Heljo, Juhani (1981)
  Asuntohallitus on jakanut energiataloudellisia korjausavustuksia vuosina 1978...1980 yli 200 milj. markkaa. Tarkoituksena on ollut avustaa asuntoihin suoritettuja energiaa säästäviä korjaustoimenpiteitä noin 20 %:lla ...
 • Aalto, Seppo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää asuinrakennusten takuukorjausten menettelytapaohjeet ja etsiä keinot nykyistä paremmalle takuukorjauskäytännölle. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden ...
 • Huru, Harri; Salenius, Tommi (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tilastojen ja tutkimusten perusteella selvittää asumisen taso sekä asuntokannan nykytila koko Suomessa sekä eräillä esimerkeiksi valituilla paikkakunnilla ja tehdä ehdotuksia asumistason ...
 • Kuosa, Jari (1990)
  Tämä tutkimus on osa laajempaa asuntokorjauksen koerakentamistutkimusta, joka on aloitettu syksyllä 1987 Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Koerakentamistutkimuksen tavoitteena on asuntokorjauksen nopeuttaminen ...
 • Äijälä, Heikki (1996-05-15)
  Tutkimuksessa on käsitelty rakennusvirheiden laajaa ongelmakenttäärakennusliikkeen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut kuvata toimivapalautetietojärjestelmä. /SP
 • Vuokko, Juha-Pekka (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tietokoneiden ja rakennusalan ohjelmistojen käyttökohteet rakennusliikkeessä, erityisesti hanketasolla. Tutkimuksen alussa selvitetään tietotekniikan mahdollisuuksia rakennusliikkeessä. ...
 • Nummelin, Olli (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuotannonohjauksen tueksi atk-sovellus. Tutkimus liittyy kohdeyrityksen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämiseen. Tutkimuksessa selvitettiin tuotannonohjauksen ja kustannusarviolaskennan ...
 • Vuorikari, Jarkko (2004-05-12)
  TAUSTAA: Rakennusalan tietotekniikka on murroksen kynnyksellä mm. IFC- standardin yleistyminen tulee muokkaamaan ja tehostamaan rakentamisen prosesseja lähitulevaisuudessa.TAVOITE: Selvittää nykyiset kaupalliset ATK ...
 • Viitala, Pekka (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu AutoCad-ohjelman soveltuvuutta seinäelementtien suunnitteluun. AutoCad lienee yleisin Suomessa käytettävä CAD-ohjelma. Se on melko suppea, mutta se toimii lähes kaikissa mikrotietokoneissa. ...
 • Siren, Jukka (2000-05-10)
  Automaattinen kuljettajan, ajoneuvon tai suuryksikön tunnistaminen sekä satamissa että sisämaassa helpottaa tavaranluovutusta ja nopeuttaa läpimenoaikoja. Tutkimuksen keskeisin tulos on EU:ssa käyttöönotettavan elektronisen ...
 • Katakweba, Modhakkiru (1990)
  Bamboo pipes have been traditionally used as water conduits in many parts of the world. They are cheap to use, maintain and easy to construct, especially where the material is locally available. In Tanzania, bamboo pipes ...
 • Virtanen, Vesa (1982)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut laatia rakennesunnitteluohjeet nykyisin paljon rakennetuille BES-taloille. Varsinainen diplomityö muodostui tämän tyyppisen rakennuksen konstruoinnista ja sitten edellä mainituista ...
 • Kauppinen, Raija (1985)
  Tässä työssä on tutkittu betoni-terässekarakennetta, jossa palkit ovat kohdeyrityksen tuottamia hitsattuja THQ-teräspalkkeja ja kantavana pystyrakenteena ovat teräsbetonipilarit. THQ-palkkeja on tutkittu kahdella korkeudella, ...
 • Pessi, Anna-Mari; Suonketo, Jommi; Pentti, Matti; Rantio-Lehtimäki, Auli (1999)
  Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisessa asuntotuotannossa yleisesti käytettyjen betonielementtijulkisivujen mikrobiologista toimivuutta. Elementtien eristetilassa esiintyvää mikrobikasvua, sen syitä ja vaikutusta sisäilman ...
 • Käkönen, Heikki (1990)
  Tutkimuksen lähtökohtana on ollut havainnot siitä, että betoni-sandwich -ulkoseinärakenteen kestävyys ja toimivuus on osoittautunut osittain puutteelliseksi. Alkavia korroosiovaurioita on havaittu varsinkin tapauksissa, ...