.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Systeemitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Lehtonen, Tomi (2008-12-03)
  Työssä tutkittiin tuotantokäytössä olevan coldest-offset-painokoneen ajettavuutta. Tutkimusmenetelmänä oli kerätä painokoneelta pitkäaikaiskeruuna on-line-mittausdataa ja suorittaa mittausdatan analyysi SAVCOR-Wedge ...
 • Rintanen, Jussi (2010-07-02)
  Tutkimus tuli ajankohtaiseksi kohdeyrityksen kehittäessä toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kohdeyrityksen toimiessa muun muassa palveluntuottajana IT - lähitukipalveluiden monipuolisessa ja ...
 • Jouppi, Kimmo (2008-10-08)
  Diplomityössä keskityttiin tutkimaan sitä, miten paperikoneen massa- ja vesitase rakennetaan Excelillä. Tarkoitus oli antaa lukijalle kuva Excel-taseen ja diplomityön kirjallisen osion avulla siitä, miten paperikoneen ...
 • Aittokallio, Eemeli (2008-04-09)
  Työn tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa passiivinen resonanssianturi biopotentiaalien mittaukseen. Tavoitteena on saada mitattua biopotentiaaleja langattomasti muutaman senttimetrin etäisyydeltä anturilla, jolla ei ...
 • Murtola, Mikko (2008-06-04)
  Kiristynyt kilpailutilanne ja koventuneet ulkopuoliset vaatimukset pakottavat yrityksiä toimimaan suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Pk-yrityksille pieni koko on niin talouden kuin henkilöstöresurssien ...
 • Razlan, Razi (2009-04-08)
  The heart muscle can be exercised at the gym in order to increase its efficiency and strength it, just like any other muscles in our bodies. However, a special care and attention should be pied during the exercising sessions ...
 • Hannila, Johannes (2008-04-09)
  Globaaleilla markkinoilla menestyminen edellyttää teollisuusyrityksiltä kysynnän mukaan tehokkaasti muunneltavaa tuotantoa sekä kustannustehokkaita ratkaisuja. Tähän pyritään muiden muassa PC-tekniikan sekä Ethernetin ...
 • Jyrälä, Petri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin mallinnuksen ja simuloinnin hyödyntämismahdollisuuksia reaktoriautomaatioon kuuluvan säätö- ja ohjausjärjestelmän luotettavuuden sekä sen eri toiminnallisten kokonaisuuksien kriittisyyden arvioinnissa. ...
 • Tunis, Staffan (2010-06-02)
  During the last two decades, Ethernet has become the de facto standard in office level networks. There are several motivations for using Ethernet also in control networks, including the abundance of low cost components, ...
 • Vigren, Petteri (2008-08-13)
  Sähkön pörssihinnan muodostuminen pohjoismaisilla markkinoilla on monimutkainen prosessi, jonka taustalla lukuisat satunnaisilmiöt vaikuttavat. Diplomityössä pyrittiin kehittämään pääkomponenttianalyysiin perustuvia ...
 • Koponen, Antti (2008-01-16)
  The color boundaries of sector lights are audited yearly or after light maintenance. The boundary locations are defined visually. There is an area of uncertainly between sectors, which causes variation to the location of ...
 • Varkki, Anssi (2009-05-06)
  Diplomityössä tarkastellaan kahdesta autoklaavista muodostuvaa nikkelin liuotusprosessin osaa, jonka tarkoitus on ottaa talteen käsitellystä malmista mahdollisimman tehokkaasti arvokkaat metallit. Tämän talteenoton, ja ...
 • Vänttinen, Jaana (2008-01-16)
  Hyvin toimivalla ilmajärjestelmällä on merkittävä vaikutus soodakattilan toimintaan. Oikein suunniteltu ilmajärjestelmä ylläpitää soodakattilan tulipesän reaktioihin tarvittavaa korkeaa lämpötilaa, vähentää lämpöpintojen ...
 • Leskinen, Mikko (2009-02-04)
  Työn pääasiallinen tarkoitus oli kehittää tuotannonohjaussovellus, joka ohjaa sellutehtaan haihduttamon, soodakattilan, kaustisoinnin sekä meesauunin tuotantoja koordinoidusti. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensin käsitellään ...
 • Viitanen, Joni (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää Tampereen alueella toimivien valmistavan teollisuuden yritysten suunnittelu- ja konsultointipalveluiden alihankintatarpeita sekä kehittää kohdeyritykselle palvelukonsepteja vastaamaan ...
 • Laine, Ville (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää hitsausrobotin joustavuutta kolmiulotteisen konenäön avulla. Työssä pyrittiin kehittämään järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti ohjelmoida uusia hitsausratoja robotille kolmiulotteisessa ...
 • Hahto, Antti (2009-04-08)
  Task planning is a way to facilitate complex time-critical operations. The author concentrates on task planning using human operators as controllers. Features seen in Content Management Systems were combined with an automatic ...
 • Oinaanoja, Jari (2009-09-09)
  Investointiprojektin elinkaaren aikana eri osapuolten välillä liikkuvien tietojen hallitsemiseen on haettu ratkaisua mm. hajautetun tiedonhallinnan ja tehdastietomallien avulla. Tässä työssä käsitellään suunnittelutoimiston ...
 • Aryal, Arjun (2009-01-14)
  The objective of this thesis is to make a preliminary survey on the development of pH microsensor. In this thesis, special consideration has been given to collect the information regarding the different types of pH sensor ...
 • Idänheimo, Sami (2008-03-05)
  Työturvallisuutta ohjataan nykyisin useilla eri säädöksillä. Työssä käytettävien koneiden, prosessien ja järjestelmien osalta säädösten tarkoitus on saattaa riski tasolle, jossa se on hyväksyttävissä. Riskiä voidaan pienentää ...