.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Talonrakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Rauhamäki, Tarja (1990)
  Tutkimuksessa mitattiin kenttämittauksilla yläpohjan kevyt soraeristeen kosteuspitoisuuksia. Kenttätutkimuskohteita oli seitsemän.Kenttäkohteina oli sekä uusia että vanhoja rakennuksia. Tutkimuskohteiden tuuletusjärjestelyt ...
 • Kylliäinen, Mikko (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli selvittää kokeellisesti kipsilevyruuvienkäyttökelpoisuutta kantavien puurakenteiden liitoksissa. Kipsilevyruuvienmateriaaliominaisuuksia selvitettiin veto- ja leikkauskokeilla.
 • Mattila, Jussi (1991)
  Julkisivujen pintarakenteet ovat alttiina voimakkaille rasitustekijöille, mistä johtuen materiaalien tekninen ja esteettinen kelpoisuus heikkenee rakennuksen ikääntyessä. Tämän vuoksi julkisivut vaativat aika ajoin ...
 • Erasvuo, Kari (1992)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Tekesin keväällä 1991 aloittamaa yhteistyötutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä pilari-palkkirunkojen tuntemusta kehittämällä laskentamenetelmiä ja ...
 • Nieminen, Jorma (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu konttitaloa tuotteena ja sen eri versioita sekä sen markkinointia ja tuotekehitystä. Lisäksi tutkittiin uusia mahdollisia markkinoita ja konttitaloin käyttökohteita. Todettiin uusiksi markkinoiksi ...
 • Käpynen, Petri (1987)
  Diplomityössä käydään läpi Tampereen keskustaan rakennetun liikekeskuksen kallioankkuroitujen maanpaineseinien rakennesuunnittelu. Työssä esitellään suunnittelun lähtökohdat sekä tutkittuja ratkaisumalleja maanpaineseinän ...
 • Naukkarinen, Mikko (1984)
  Tämä tutkimus on osa kohdeyrityksen Akroflex-kosteudensulkujärjestelmän tuotekehitysprojektin testausvaihetta. Tavoitteena on ollut tutkia muuratun betoniharkkoulkoseinärakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä, sisäpuolisen ...
 • Hellman, Heikki (1992)
  Tämä tutkimus littyy pohjoismaiseen Slender Precast Structures -projektiin. Diplomityön alussa on esitelty kaksi kerrospilarin nostoapuvälinettä, joiden tarkoituksena vähentää pilarin asentamisessa syntyvää jälkityötä ja ...
 • Hjulgren, Kari (1983)
  Tämä työ on rakenteellinen selvitys kuparimetallien käytöstä katto- ja seinärakenteissa, joihin soveltuvat parhaiten Cu-DLP ja messingeistä CuZn 20. Kuparilevyjen ja -profiilien fysikaaliset ominaisuudet ovat vielä osittain ...
 • Ackman, Risto (1983)
  Diplomityössä on tutkittu KVATRO-teräsohutlevyelementin lujuutta ja muodonmuutoksia. Elementin kantavana osana toimii teräsohutlevystä kylmämuovaamalla valmistettu kasetti. Elementti on kasetin ja pintamateriaalina toimivan ...
 • Saaristo, Juha (1993)
  Tutkimuksessa sovellettiin kansainvälistä laatujärjestelmästandardia rakennusalan materiaalivalmistajan toimintamalliin. Lähtökohtana järjestelmäsovellukselle oli yrityksen kehitystyö ja kiristyneiden viranomaisvaatimusten ...
 • Kansa, Jouko (1983)
  Lämpöharkko on suomalaisen tuotekehityksen tulos. Se koostuu sisä- ja ulkopuolisesta betonikerroksesta, joiden välissä lämmöneristeenä on polystyreeni. Kantavana rakenteena toimivassa sisäkuoressa on ontelorakenne. Sisä- ...
 • Ahonen, Rauno (1985)
  Diplomityössä tarkastellaan yleisesti liimapuuta, sen valmistusta, tärkeimpiä ominaisuuksia ja käyttökohteita tämän päivän rakentamisessa. - Työn varsinaisena tarkoituksena oli kehittää HP9800 -sarjan pöytätietokoneisiin ...
 • Korpela, Pekka (1984)
  Tämä tutkimus on kohdeyrityksen toimeksi antama itsenäinen selvitys betonitäytteisten teräsputkipilareiden eli liittopilareiden mitoituksesta ja käytöstä pilarilaatastoissa. Tutkimus on tehty kirjallisuustutkimuksena ...
 • Pelkonen, Jouni (1982)
  Tässä diplomityössä pääpaino on suunnattu elementtipalkin pääntutkimiseen. Yleisen asiaan liittyvän tiedon hankinnan ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta suunniteltiin kuormituskokeita varten pienehköjä elementtipalkkeja, ...
 • Linna, Timo (1983)
  Tutkimuksen peruslähtökohta on se, että nykyisin rakennusten kivilaattaverhoukset asennetaan yleensä työmaalla ja se on kallista. Elementtitekniikalla saadaan kivilaattapintainen seinä kilpailukykyisemmäksi. Tutkimuksen ...
 • Kukkonen, Janne (1984)
  Keväällä 1983 aloitettiin kahden kohdeyrityksen ja TTKK:n talonrakennustekniikan osaston välillä yhteistyö luonnonkivipintaisten elementtien valmistamiseen tarvittavan tiedon lisäämiseksi. Aluksi etsittiin ajateltavissa ...
 • Ojala, Antti (1982)
  Tutkimuksessa lyhyistä teräsbetoniulokkeista pyrittiin selvittämään ulokkeen betonin puristuskapasiteetin suuruus sekä erilaisten raudoitusten vaikutus kuorman ylärajaan. Kirjallisuustutkimuksesta saatiin tietoa ulkomaisista ...
 • Ostamo, Pekka (1986)
  Masa-lämpöharkko kuuluu Masa-harkkosarjaan, joka on kehitetty uuden työtekniikan toteuttamiseen. Ideana on harkkotekniikan käyttö teräsbetonirakenteen aikaansaamiseksi. Harkot ladotaan (ei muurata) päällekkäin, jonka jälkeen ...
 • Tanner, Jari (1985)
  Tutkimuksessa tarkastellaan mastojäykistetyn, ns. kumilevyllisen kehän pilarien rasitusten laskemista. Lähtökohtana on tekn.lis. Ralf Lindbergin kehittämä laskentamenetelmä. - Teoria selvitetään pääpiirteissään. Lisäksi ...