.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Tehoelektroniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Konstari, Miika (2001-10-17)
  Työ liittyy paperitehtaan sähkökäyttöjen uusintaan. Työn tavoitteena oli luoda ohjelma, jonka pohjalta sähkökäyttöjen kunnossapito saataisiin hoidettua tehtaan omilla kunnossapitoresursseilla. Tarkoituksena on saada ...
 • Puusaari, Kalevi (2000-03-15)
  Työssä pyritään antamaan historiallinen kuvaus vesimyllyn kehittymisestä nykyaikaseksi pienvesivoimalaitokseksi.
 • Norrena, Juha (2007-12-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia IGB-transistorin liitospinnan lämpötilan laskentamallin yksinkertaistamisen vaikutusta lämpötilan määrittämisen tarkkuuteen. Työn alussa on tarkasteltu taajuusmuuttajan vaihtosuuntaussillan ...
 • Marjamäki, Ari (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on esittää etuja, joita pyörimisnopeussäätö tuo öljyvoideltuihin ruuvikompressoreihin. Työ jakaantuu kolmeen osaan: yleinen kompressoriteoria, pyörimisnopeussäätö ja tuotekehitysprojektin kuvaus. /Kir10
 • Suorsa, Pekka (1993)
  Radiosignaaleilla toteutettu nostolaitteiden langaton ohjaus lisääntyi Suomessa voimakkaasti 80-luvun jälkipuoliskolla. Standardi SFS 4189, Nostolaitteiden radio-ohjaus esittää ohjauslaitteiden vaatimukset, turvallisuusperiaatteet ...
 • Koskinen, Mikko (1990)
  Vanhojen tehdaskaupunkien, kuten Tampereen, keskustoissa on tehdasrakennuksia, jotka halutaan kulttuurihistoriallisin tai arkkitehtoorisin perustein säilyttää. Teollisuusrakennusten uudelleenkäyttö on ongelmallista. Tähän ...
 • Pellinen, Esa (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyisten sähköautojen tekniikkaa ja perehtyä niiden energiankulutukseen kirjallisuustutkimuksen avulla. Sähköauton kehityksen ongelmakohtana on energiatiheydeltään ja kapasiteetiltaan riittävän ...
 • Virtanen, Klaus (2000-06-07)
  Työn tavoitteena on ollut tutkia mahdollisuutta toteuttaa konttilukin hydrauliset ajo, - ja nostokäytöt samoin suoritusarvoin sähköisesti diselgeneraattorin, taajuusmuuttajan ja oikosulkumoottorin avulla. -Työssä on ...
 • Kuusisto, Tiina (2007-11-14)
  Työssä verrataan matkustaja-autolautan trusterisysteemin toteuttamista taajuusmuuttajakäytöllä tai suoralla moottorikäytöllä. Perinteisesti matkustaja-autolauttojen trusterit eli sivupotkurit on toteutettu suoralla ...
 • Nuuttila, Tuomo (1999-05-19)
  Työssä on kehitetty dokumenttien tuottamis- ja hallintajärjestelmä, jonka avulla useita dokumenttejä voidaan tuottaa yhdestä tietovarastosta käyttäen apuna dokumenttien rakennetta määrittelevää SGML-standardia. /Kir10
 • Puttonen, Pasi (1998-03-11)
  Tavoitteena on ollut tehdä työasemista ennenkaikkea turvallisia, jolloin kaikki mittaussignaalit ovat vaimennettuja ja mitattavissa maatasoa vasten. Huomioita on kiinnitetty myös mittausten monipuolisuuteen.
 • Reivonen, Samuli (2000-04-12)
  Työssä keskitytään LonWorks-teknologiaan perustuvaan hajautetun tietojärjestelmän tutkimiseenja suunnitteluohjeen laadintaan. LonWorks on Echelon-nimisen yrityksen kehittämä tietojärjestelmä.Työn tuloksena saatiin kuvaus ...
 • Lahtinen, Ari-Pekka (1994)
  Tässä työssä on kehitetty vakiomagnetoidun tasavirtamoottorin hakkurityyppinen käynnistin. Perinteisesti suuret tasavirtamoottorit on käynnistetty vastuskäynnistimellä tai tyristoreihin perustuvalla ohjattavalla tasasuuntaajalla. ...
 • Keskilohko, Ville (2000-12-13)
  Tässä diplomityössä tutkitaan hitsauslaitteissa käytettyjen tehokomponenttien lämpötilan mäarittämistä sähköisen menetelmän avulla. Työn tarkoituksena on kehittää kohdeyritykselle yksinkertainen mittausmenetelmä komponenttien ...
 • Pakola, Hannu (1994)
  Tässä diplomityössä tutkittiin teollisuusympäristön siltanosturin siirtoliikkeen taajuusmuutttajakäytön aiheuttamia ja siihen kohdistuvia sähkömagneettisia häiriöitä. Työn tarkoituksena oli kehittää teollisuusnostureiden ...
 • Kaasalainen, Esko (1993)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia ja vertailla erilaisia säädettäviä paikoitustehtäviin tarkoitettuja sähkömoottorikäyttöjä ja niiden soveltuvuutta yrityksen käyttöön. Työn alussa kohteksi valittua tasavirtaservomoottoria ...
 • Mokka, Janne (1997-12-10)
  Työ liittyy TEKES:in, TTKK:n ja teollisuuden rahoittamaan projektiin, jossa kehitetään yleiskäyttöistä virtavälipiirillistä PWM-tekniikkaa. Työssä esitellään vaihtelevanopeuksisten tuulivoimakäyttöjen etuja perinteisiin ...
 • Salo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa mikrokontrollerin avulla vektorisäätöönperustuva epätahtimoottorin ohjausjärjestelmä.
 • Erkkilä, Olli (2007-10-17)
  Energian hinnan nousu on viime aikoina lisännyt taajuusmuuttajien suosiota. Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla voidaan optimoida sähkömoottorin pyörimisnopeus käyttökohteen kannalta sopivaksi. Taajuusmuuttajissa ...
 • Arminen, Juha (2007-05-09)
  Aurinkopaneeli tarvitsee usein liitäntälaitteekseen jännitettä laskevan hakkuriteholähteen. Aurinkopaneelin virtalähtöisen luonteen vuoksi sen liitäntälaitteeksi kytketyn hakkurin olisi syytä toimia jatkuvalla tulovirralla. ...