.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Teknillisen mekaniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Virtanen, Jukka (1990)
  Työssä tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa atk-ohjelmisto, jolla voitaisiin ratkaista pyörähdyssymmetrisesti käyttäytyvän laminoidun pyörähdyskuoren statiikka tarkasti ja tehokkaasti. Kuori oletettiin ohueksi ja sen taipumat ...
 • Niemi, Jarmo (1984)
  Työssä on tutkittu aikaelementtimenetelmän käyttöä liikkuvan kuorman alaisen tasokehän analysoinnissa. Tavoitteena on ollut ongelman formulointi elementtimenetelmällä ja massallisen kuorman hitausvaikutusten huomioon ...
 • Lahtinen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityön tavoitteena on meesauunin osien lujuusteknisen mitoituksen suorittava ohjelma, joka valitsee osien mitat siten, että vaaditut lujuuskriteerit täyttyvät. /Kir10
 • Peura, Mikko (1993)
  Nostureiden kantavat teräsrakenteet joutuvat elinkaarensa aikana monentyyppisten kuormitusten rasittamiksi. Näistä eräs hyvin merkittävä, nykyaikaisissa nostureissa ehkä jopa merkittävin on väsyttävä kuormitus. Nostureiden ...
 • Suominen, Pasi (2006-10-23)
  Tässä diplomityössä johdetaan ortotrooppisen pallokuoren statiikan tarkka ratkaisu, muodostetaan teorian perusteella tietokoneohjelma ja liitetään se Tampereen teknillisessä korkeakoulussa kehitettyyn pyörähdyssymmetristen ...
 • Turja, Pasi (1999-09-08)
  Työssä vertaillaan hitsaamalla valmistettujen paineastioiden ja niiden osien mitoitusta eri standardien välillä. Tavoitteena oli luoda pohja ASME-standardien mukaisille paineastian osien mitoitusohjeille Condebelt-lauhdekuivaimen ...
 • Meriläinen, Tapio (1992)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää paljetasaimen lujuusteknisen mitoituksen suorittavaa tietokoneohjelmaa "Palje". Lisäksi tarkoituksena oli tutustua erilaisiin paljetasaimen mitoitusmenetelmiin, selvittää Euroopan ...
 • Halla-Aho, Pasi (1994-10-19)
  Työssä tutkitaan säteisliukulaakerin laskentaan tarkoitetun elstohydrodynamiikkaan perustuvan laskentamallin käyttäytymistä eri laskentatilanteissa ja sovelletaan sitä pieniliikkeisen männäntapin laakerin laskentaan. ...
 • Korhonen, Veikko (1982)
  Työssä on aluksi tutkittu siirtymätyyppiseen elementtimenetelmään perustuvan tietokoneohjelman FINNSAP soveltuvuutta pienlentokoneen rungon lujuustarkasteluun. Alkeiskoulukone Vinkan rungosta on laadittu kaksi elementtimallia, ...
 • Mäkipelto, Juha (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea mielivaltaisen poikkileikkauksen poikkipintasuureet. Poikkileikkauksen yli integrointi on toteutettu elementtimenetelmällä. Vääntötehtävän differentiaaliformulaatio ...
 • Laiho, Pasi (1999-12-08)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää pukkinosturin teräsrakenteen mitoitusohjelman ominausuuksia. Ohjelman tuli olla sellainen, että myös henkilö, joka ei ole tutustunut teknisten laskentamenetelmien teoreihin, voi ...
 • Kallonen, Miika (1990)
  Tässä työssä on perehdytty putkilämmönvaihtimen laippaliitokseen, sen mitoittamiseen sekä liitoksen tiiviyteen vaikuttaviin tekijöihin. Aluksi työssä on käyty läpi muutama laippaliitoksen mitoitusstandardi ja eri standardien ...
 • Laaksonen, Jukka (1994-10-19)
  Tutkitaan käyvällä laitoksella esiintyvää putken ominaisvärähtelyongelmaa, mittauskohteena GB-10404 -kompressori ja MP494 -putkilinja. Teoriaosuudessa on yleistä värähtely- ja moodianalyysin teoriaa. Ratkaistaan useamman ...
 • Marion, Sebastien (1999-10-13)
  The present work provides with informations for assessment of fatigue strength of offshore structures. It reviews parameters which have an effect on fatigue damage results: stresses, S-N curves, stress concentration factors ...
 • Murtola, Esa (1990)
  Siltanosturin pääkannatin valmistetaan ohuista teräslevyistä hitsaamalla. Nämä levyt muodostavat suorakulmaisen kotelorakenteen. Tässä työssä kotelorakenteen painoa minimoidaan valitsemalla levyjen mitat siten, että palkin ...
 • Ahopelto, Jyri (1999-12-08)
  Työn tavoitteena oli mekaanisesti suunnitella suurnopeussähkömoottori, jonka teho on 310 kW, maksimi pyörimisnopeus 1100 r/min ja runkokoko 315. Moottorin runko perustui vastaavan kokoiseen ilmajäähdytettyyn standardirun ...
 • Luosma, Petri (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin tasoseulan jännityksiä. Jännitykset laskettiintietokoneella ANSYS 5.1 ohjelmaa käyttäen. Tavoitteena oli tutkiaolisivatko rakenteessa olevat jännitykset riittävän alhaisia kestääkseenväsyttävän kuormituksen.
 • Jalkanen, Jussi (1999-12-08)
  Diplomityön tarkoituksena, on ollut tutkia teräsputken profiloinnin mallintamista laskennallisesti elementtimenetelmällä (finite element method, FEM). Profiloinnissa lähtötilanteen pyöreä teräsputki muuttuu huoneen ...
 • Loula, Jyrki (1992)
  Kuljetinsiltojen suunnittelussa ja lujuuslaskennassa on paljon samantyyppistä rutiininomaista työtä. Apuna voidaan käyttää pitkälle kehittyneitä CAD- ja FEM-ohjelmistoja, joita nykyisin on jo saatavilla edullisina ...
 • Viilo, Keijo (1982)
  Työssä tarkastellaan tornimaisen, pyörähdyssymmetrisen kuorirakenteen lujuusopillista mitoitusta sekä tuulikuormitusten määritystä. Tavoitteena on mahdollisimman käyttökelpoisen tietokoneohjelman laatiminen esitetyn teorian ...