.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Faculty "Teknis-taloudellinen tiedekunta"

Sort by: Order: Results:

 • Karttunen, Elina (2010-12-08)
  Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
 • Riihonen, Virve (2008-05-07)
  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin organisaatioiden välisen palvelun markkinoinnin tehostamista toimitilavuokrauksessa. Tarkoituksena oli selvittää tutkimusongelma, eli business to business -palvelun markkinoinnin tehokkuus. ...
 • Koikkalainen, Anne (2009-09-09)
  Ohjelmistoprojekteissa syntyy osaamista ja ratkaisuja ongelmiin, mutta tämä tieto siirtyy heikosti koko organisaatiolle jääden vain yksilöille projektiryhmien hajotessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ...
 • Haapala, Antti (2009-01-14)
  Työssä optimoidaan valmistuotevarastoa nykytila-analyysiin pohjautuen. Työ käsittelee varastointia ja siihen liittyviä tekijöitä käyden läpi yrityksen prosesseja varastoinnin näkökulmasta. Työ valaisee yrityksen toimintamallin ...
 • Lähdeaho, Marika (2011-02-09)
  Diplomityössä keskitytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen yritysverkostossa. Tutkimuksen kohteena on Forum for Intelligent Machines eli älykkäitä työkoneita valmistavien teollisuusyritysten kehitysyhteistyöfoorumi. ...
 • Kalli, Arttu (2010-05-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
 • Väihinpää, Jani (2009-01-14)
  Tämä diplomityö on osa Hatanpään kantasairaalan tilaamaa tutkimusta. Työn päätavoitteena oli selvittää Hatanpään kantasairaalan potilasvirtojen nykytilanne. Tämän lisäksi tutkimuksella oli tavoitteena kartoittaa Hatanpään ...
 • Pajunen, Matti (2011-01-12)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtina olivat kaksi keskeistä ilmiötä nykypäivän liiketoiminnassa: tietämyksen ja osaamisen merkityksen korostuminen sekä yritysten liiketoiminnan perustuminen yhä enemmän projektien toteuttamiselle. ...
 • Kalliokoski, Antti (2009-05-06)
  Tutkimuksen tavoite on kehittää kohdeyritykselle projektien onnistumista mittaava mittaristo, sisällyttää mittaristoon yrityksen vanhoja projekteja ja esittää kehitysehdotuksia yrityksen toimintaan tutkimuksen pohjalta. ...
 • Hartikainen, Retu (2008-06-04)
  Puolustustarvikealalla toimivan kohdeyrityksen toiminta on organisoitu projektilähtöisesti. Toimintaympäristön kansainvälistyminen on luonut entistä suuremmat haasteet projektien tehokkuudelle, hallinnalle ja raportoinnille. ...
 • Martinsuo, Miia; Blomqvist, Marja (2010-12)
  Tuotantotalouden ja yleisemmin liikkeenjohdon opinnäytetöihin sisältyy usein pyrkimys parantaa toiminnan tuloksellisuutta, mihin liittyy tarve kuvata ja kehittää jotain olemassa olevaa prosessia tai jopa määrittää kokonaan ...
 • Savolainen, Silja (2008-05-07)
  Suomen radanpitäjä, Ratahallintokeskus (RHK), tekee 4-5 vuoden välein radanpidon ja rautatieliikenteen pitkän aikavälin suunnitelman (PTS). Uusin suunnitelma, Rautatieliikenne 2030, ottaa huomioon radanpidon lisäksi myös ...
 • Skyttä, Niko (2008-03-05)
  The research discussed issues relating to product costing, re-designing process of a product costing system and general costing information utilization. The main goal was to find an optimal product costing solution for a ...
 • Vaithianathan, Venkatapathy (2010-12-08)
  In today’s world, stakeholders increasingly expect corporations to adopt responsible business practices. Therefore, companies must invest in corporate responsibility (CR) in order to meet stakeholder expectations. Responsible ...
 • Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
  Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
 • Mäenpää, Irinja (2008-09-03)
  Kohteena olevan sairaanhoitopiirin strategian toteutumista seurataan tunnetun suorituskyvyn mittaamisen ja strategisen johtamisen viitekehyksen avulla. Sairaanhoitopiirin ylimmän johdon käyttöön suunniteltu mittaristo ei ...
 • Köntti, Jussi (2010-05-05)
  Helsingin kaupungin työtapaturmien määrä on noussut vuodesta 1999 vuoteen 2008 19 prosenttiyksikköä. Työtapaturmien vähentämiseksi Helsingin kaupungin vaaratilannera-portointia halutaan tehostaa. Vaaratilanneraportoinnin ...
 • Palosaari, Marcus (2009-03-04)
  The objective of this study was to set up a business intelligence function for the case company. The business intelligence function was set up in order to centralize the information management concerning case company’s ...
 • Litmanen, Anssi (2008-09-03)
  Tutkimuksessa kerättiin aineistoa teollisuuden palveluntuottajan turvallisuusjohtamisen toimintatapaa varten. Tavoitteena oli luoda katsaus lainsäädäntöön ja palveluntuottajan vakuutuksiin sekä luoda tarkistuslista sopimuksen ...
 • Heikkilä, Lauri (2008-05-07)
  The main goal of the thesis was to find improvements that cut The Company spare parts packaging costs. Also environmental issues were taken into account. To find things to improve, the present packaging process and packaging ...