.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Tietoliikennetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Pirskanen, Juho (2000-06-07)
  In mobile communication, a tremendous growth has been experienced during 1990's. A strong trend in the today's mobile communications is to provide global coverage and high capacity for high speed data services in a more ...
 • Vienonen, Erno (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoituksena on kuvata ongelmia, joita VBR:n käyttö videonsiirrossa aiheuttaa erityisesti ATM:n sovituskerroksen (AAL) ja MPEG2:n kannalta. Työ on tehty osana FASTER PRO -projektia Tampereen Teknillisessä ...
 • Saarela, Kimmo (1996-05-15)
  During the last years, the development of transmission technologies has been rapid. The availability of fast data transmission equipment is getting better and the use of broadband networks is increasing. -So far it has ...
 • Valkama, Mikko (2000-01-19)
  Diplomityössä esitetään kantataajuinen signaalimalli I/Q-signaalinkäsittelyyn perustuvalle vastaanottimelle, jonka I- ja Q-haarojen sovitus on epätäydellistä. Tähän signaalimalliin perustuen käsitellään erilaisia tekniikoita ...
 • Rantala, Kari (2003-05-07)
  A voltage-controlled oscillator is an important building block in modern communication systems. Limited number of available frequency bands has lead to use of multi-band mobile systems and raised a need for simple multi-band ...
 • Jussila, Jani (2003-03-12)
  Diplomityössä on esitetty yksi ratkaisu akustiseen emissioon perustuvien kunnonvalvontapalvelimien tietoturvalliseen etähallintaan. Akustisen emission monitorointi on teollisuusprosessien ja -rakenteiden kunnonvalvonnassa ...
 • Crespo Gonzales, Carlos (1999-04-14)
  Työssä optimoidaan soft-bit generaatiotekniikat digitaalista maanpäällistä TV:tä varten. Optimointi on ETSI:n DVB-T-standardin mukainen. Työ on tehty DVB-T-simulaattoria apuna käyttäen. Optimoinnin tuloksena erityisesti ...
 • Bhuiyan, Mohammad Zahidul Hasan (2006-08-16)
  The ever-increasing public interest on location and positioning services has originated a demand for higher performance Global Navigation Satellite Systems (GNSSs). Galileo Open Service (OS) signal, part of the European ...
 • Juntunen, Jari (2008-04-09)
  Low-power Wireless Sensor Networks (WSN) are an emerging ad-hoc technology targeted for measuring physical environment. A low-power WSN consists of a large number of small devices with computing, sensing and wireless ...
 • Tapanainen, Mika (1997-06-04)
  Testing of digital cellular systems is important because the software faults should be discovered before the product is taken in use. However, there is no ultimate testing method which could detect all faults in the software. ...
 • Suontausta, Panu (1997-08-20)
  International Standard IS 9646 by ISO standardizes a protocol conformance testing methodology and framework for OSI protocol testing, including a standardized test case specification language, TTCN. The TTCN language can ...
 • Koivuniemi, Jari (1999-03-10)
  WWW:n kaupallisissa palveluissa käytetään yhä useammin hajautettuja sovelluspalveluita, joiden avulla voidaan lisätä asiakkaan ja palvelimen välistä toiminnallisuutta. Sovelluspalveluita kutsutaan selaimeen ladatusta ...
 • Augustynowicz, Tomasz (2008-06-04)
  AB3:Nykyaikaiset solukkoverkkopohjaiset tietoliikennejärjestelmät tuovat uusia palveluja käyttäjän ulottuville. Paikannukseen perustuvat palvelut luovat parhaillaan suuria kaupallisia mahdollisuuksia monien eri alojen ...
 • Anttila, Marko (1996-10-16)
  AB3:Tämä diplomityö on katsaus Internet- ja ATM-tekniikoihin ja niiden yhdistämiseen liittyviin asioihin. Tämä työ perustuu Tampereen teknillisen korkeakoulun ja yhteistyöyritysten laajakaistaisen tietoliikenteen ...
 • Sassi, Jari (1993)
  Tietoliikenneverkkoon liitettävien laitteiden tehokkuuden kasvu ja uusien sovellusten tuominen lähiverkkoon on vaatinut uusien verkkoteknologioiden kehittämistä. Nyt käytössä olevat verkkoratkaisut eivät ole optimoituja ...
 • Haapasalo, Harri (1996-04-24)
  Työn aihepiirinä on ollut ATM-verkon liikenteen mallintaminen ja liikenteenominaisuuksien mittaaminen operatiivisessa käytössä olevasta verkosta.
 • Jämsä, Janne (1999-09-08)
  In the existing mobile telecommunications systems the network configuration takes time and the network integration is a significant cost factor in the expansion phase of the network. So far the configuration of the network ...
 • Alakoski, Teemu (2003-05-07)
  Internetin käytön levitessä uusille, luottamuksellisuutta vaativille alueille kuten pankkiasioiden hoitoon, etätyöntekoon ja viranomaisten väliseen henkilötietojen välitykseen, tietoturvan merkitys kasvaa jatkuvasti. ...
 • Anttila, Hannu (1996-04-17)
  AB3:Tietokone- ja tietoliikennetekniikan kehityksessä ei ole nähtävissä hidastumisen merkkejä. Laitteistohintojen laskiessa käyttäjämäärät vastaavasti kasvavat koko ajan, ja tämän päivän tyydyttävä siirtonopeus on ...
 • Heliö, Petri (1998-05-13)
  AB3:Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) on paljon käytetty komponentti viestintälaitteissa. Sitä käytetään moniin tarkoituksiin kuten modulointiin ja demodulointiin. Komponenttien integroiminen yhdellä teknologialla ...