.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Vesitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Munene, Richard (1984)
  The object of this study was to assess the performance of selected waste stabilization ponds (W.S.P.). There are two major types of sewerage treatment methods used. These are biological trickling filters and waste stabilization ...
 • Marandu, Sabas T. (1984)
  The subject matter of this thesis is presented in three parts which are summarized below: - Part one examines the fundamental aspects in the planning of multipurpose water projects - part two is a review of the planning ...
 • Halttunen, Sakari (1986)
  Tässä työssä on kartoitettu vuosina 1960...1980 Suomessa rakennetut pohjapadot. Lisäksi on luotu perusteet rakennettujen pohjapatojen tarkkailun ja kunnossapidon järjestämiseksi sekä uusien pohjapatojen suunnittelun ja ...
 • Lehtonen, Marjatta (1983)
  Mäntän kaupungin vedenhankinta tyydytetään nykyään Raja-ahon pohjavesialueelta saatavalla pohjavedellä (n. 500 m3/d) ja kohdeyritykseltä ostettavalla kemiallisesti käsiteltävällä pintavedellä (n. 1 000 m3/d). Vedentarpeen ...
 • Saarijärvi, Jukka (1986)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty mahdollisuuksia Porvoonjoen happitilanteen pitämiseksi vesioikeuden edellyttämällä tasolla joki-ilmastusmenetelmin. Työssä on arvioitu ilmastuksen suhdetta laimennusveden juoksutukseen, ...
 • Omwenga, John Maurice (1984)
  Although the term Rainwater Harvesting includes the collection of natural precipitation from various prepared watersheds, I have only confined my discussion to the collection of precipitation from roof catchments. An ...
 • Nyangeri, Ezekiel E.N. (1986)
  The study area covers 24 km2 of Magwagwa I sub-location of North Mugirango/Chache Location in Kisii District of Nyanza Province in Kenya. The area of study was limited in order to have a thorough and compherensive field ...
 • Mfungo, M.D. Rukiko (1986)
  This study has the objective to investigate the rehabilitationstrategy of water supply schemes in Tabora region in western Tanzania. On average it is estimated that the actual production capacity of water supply in the ...
 • Berhane, Worku (1984)
  Consistent with the international trend in developing countries, it is envisaged that low-cost technologies will play the major role in rural water supplies in Ethiopia. Hand-dug wells will probably continue to be the main ...
 • Häkkinen, Reijo (1982)
  Tämän työn tavoite on selvittää Nurmeksen pohjoispuolella sijaitsevan Saramojoen vesistön säännöstelytarpeita ja -mahdollisuuksia. Työn yleissuunnitelmatasoisesta luonteesta johtuen esitys on lähinnä kartoittava ja suuntaa ...
 • Dejene, Bekele (1986)
  Construction of horizontal trays in the existing conventional settling tanks was the first practical attempt to introduce the principles of shallow depth sedimentation. Tube and plate settlers provide shallow settling ...
 • Gezahegne, Wolde (1986)
  The problem in arid and semi-arid regions of developing countries with irregular rainfall is storing water during a rainy season in order to preserve it for the dry one. An interesting and useful technique to solve the ...
 • Teizazu, Tilahun (1986)
  Swirl concentrator is a rotational flow tank in which the rotating water follows a gentle swirl action in the basin. The settling particles under vertical gravity force are aided by secondary flows generated from the main ...
 • Haronen, Reijo (1985)
  Työ perustuu haja-asutuksen vedenhankinnan järjestämiseen Turun vesipiirin alueella paikallisten vedenhankintamahdollisuuksien avulla. Suunnittelualue käsittää 74 kuntaa Turun ja Porin läänistä. Lähtökohtana on ollut ...
 • Mumba, Crispin I (1984)
  The research work was aimed at studying the possible origin and reasons of taste and odour problems in Ndola water supply. It was also aimed that after carrying out these studies, recommendations regarding the elimination ...
 • Hadgu, Rassu (1984)
  Results obtained from this experiment and literatureinformation were analyzed to define and evaluate the effects of temperature variation on the performance efficiency and some fundamental biological kinetic coefficients. ...
 • Bayou, Chane (1984)
  This paper deals with two dimensional local scour in anerodible bed below solid apron resulting from residual energy of stream flow leaving the hydraulic jump basin. A comprehensive discussion of the topic is given based ...
 • Alavakeri, Matti (1982)
  Diplomityön alkuosa käsittää kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan typen esiintymistä ympäristössä, typpiyhdisteiden haittoja sekä typenpoistomenetelmiä. Kokeellisessa osassa selvitettiin typen poistumista ...
 • Karjalainen, Kari (1982)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää vesijohtojen saneeraustarvetta valtakunnallisesti sekä tarpeen toteamista ja suunnitelmien laatimista kuntatasolla. Lisäksi pyritään esittelemään varsinaiset puhdistus- ja saneerausmenetelmät ...
 • Silander, Riitta (1983)
  Kilon pääviemäri, joka kulkee Vantaan rajalta Keski- ja Itä-Espoon halki Suomenojan puhdistamolle, on yksi Espoon neljästä pääviemärilinjasta. Se on rakennettu vuosina 1965-1968. Pääviemärin pituus Espoon puolella on 13,5 ...