.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Yhdyskuntasuunnittelun laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Parkkinen, Nana (1996-05-22)
  Työ liittyy Jyväskylän kaupungin ja teknillisen korkeakoulunmiljöörakentamiskeskuksen yhteiseen projektiin, joka toteutettiinJyväskylässä vuoden 1995 aikana. "Jyväskylä - Laatukylä" -projektintavoitteena oli keskustan ...
 • Malm, Juha (1992)
  Diplomityön aiheena on tutkia Tampereen keskustan kellareita ja ullakoita. Ne eivät kuulu viralliseen rakennusoikeuteen, vaan ne ovat "ylimääräisiä" tiloja, ja rinnastettavissa pientalojen talousrakennuksiin. Koska näitä ...
 • Leino, Salla (1999-04-14)
  Työssä on suunniteltu reitti, jossa esitellään tukinuiton perinteitä Kemijoella. Reitin varrelta on valittu neljä detaljikohdetta: purouittokohde Unarinköngäs, jokiuittokohde Taljasuvannosta, järviuittokohde Kemijärveltä ...
 • Mäkelä, Teija (2000-05-30)
  Kytäjän kartano on laaja yksityinen kartano, joka sijaitsee Hyvinkään haja-asutusalueella.Työn ensimmäisessä osassa perehdytään maisemaan, kasvillisuuteen ja perinteisiin rakentamisalueisiin. Näiden avulla rajataan ...
 • Linkovuori, Risto (1983)
  Lahden kaupungin ytimen muodostaa ruutukaavainen, tehokkaasti rakennettu keskusta kauppatoreineen. Tässä diplomityössä on esitetty tuon alueen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen uudistussuunnitelma. Suunnitelmassa on ...
 • Kauppila, Anna-Lotta (2006-09-13)
  Diplomityön aiheena oli Kangasalan kunnan Lamminrahkan aluesuunnitelma. Työ on alustava osa alueen yleiskaavatyötä. Lamminrahka sijaitsee Tampereen rajalla ja on täysin rakentamatonta metsää. Suunnitelmassa edellytettiin ...
 • Kuivalainen, Harri (1999-03-10)
  Työ muodostuu kahdesta osiosta: analyysiosasta ja suunitelmaosasta. Analyysiosassa esitellään taustatietoja, joiden perusteella Lieksan keskustan tulevaa kehitystä voidaan ennakoida. Suunnitelmaosan sisältönä on tutkia, ...
 • Karanka, Juhani (1999-08-25)
  Tämä diplomityö on luonnos ymmärtää arkkitehtuurin syvintä olemusta leikin ja luovuuden näkökulmista, tieteen ja taiteen lähestymistavoilla. Diplomityö koostuu leikkiä, luovuutta ja arkkitehtuuria käsittelevistä esseistä ...
 • Berg, Jouko (1993)
  Tampereen kaupunki suunnittelee uuden aluekeskuksen muodostamista Linnainmaalle, Koillisen suuralueen keskelle. Tämä tulevan aluekeskuksen sijaintipaikka tulee olemaan kahden pääväylän välittömässä läheisyydessä. Rakennettava ...
 • Näkki, Kalevi (1998-11-11)
  Raisiossa on kaksi seudullisesti merkittävää jokilaaksoa. Työssä yhdistetään nuo jokilaaksot, muinaismuistoalueet ym. verkostoksi. Päälinjauksen jälkeen työssä esitetään herkimpien alueiden kunnostusehdotuksia. Korjausten ...
 • Veijovuori, Matti (1993)
  Työn tarkoituksena on selvittää taajamarantojen historiaa ja nykytilaa sekä tutkia niiden kehittämismahdollisuuksia. Työn painopiste on suunnitelmaosassa. Mikkelin lääni on Suomen vesistöisin lääni. Muutamia asemakyliä ...
 • Karilas, Juhani (1982)
  AB3: Syksyllä 1981 päätettiin Maalahden kunnassa aloittaa yleiskaavan laatiminen. Tämä tulisi tapahtumaan siten, että kullekin kunnan osalle laaditaan ensin oma osayleiskaava ja nämä yhdistetään myöhemmin koko kunnan ...
 • Åstrand, Leena (1983)
  Malminkartanon virkistyskeskusalue kuuluu seudulliseen vihervyöhykkeeseen, joka jäsentää tiiviisti rakennettua asuntoalueiden ketjua Martinlaakson radan varrella. Alue on myös osa Mätäjoenlaakson historiallista kulttuurimaisemaa ...
 • Kinttula, Vesa (1994-05-24)
  Työ on osa Mäntässä suoritettua "Luova periferia" asuinalue tutkimusta. Se on raportti toimintatutkimuksen fyysisen asuinympäristön perusparannuksen osasta. Perusparannussuunnitelmien kritiikkiä tarkastellaan kolmessa ...
 • Montonen, Hanna (2001-05-30)
  Työn pääosan muodostaa tutkielma, jossa on käsitelty kuolemaa ja hautaamista kaupunkikontekstissa. Kuoleman merkitystä yksilölle ja yhteisölle selvitellään. Historiallisessa katsauksessa käsitellään niin muinaistapoja kuin ...
 • Hynynen, Ari (1986)
  Työn kohdealueena oleva Nokian Keskisen alue sijaitsee luonnon ja kulttuurin vaikutuspiirissä siten, että orgaaninen arkkitehtuuri suunnittelumetodia voidaan havainnollisesti esitellä. Alueen suuresta koosta johtuen se on ...
 • Mäkelä, Solja (1984)
  Nurmeksen kaupunki sijaitsee Pohjois-Karjalan läänin pohjois-osassa. Suunnittelualue käsittää kaupungin noin 1460 km2:n laajuisen haja- asutusalueen, jossa asuu noin 40 % Nurmeksen asukkaista. Diplomityö sisältää ...
 • Kulonpää, Dani (2002-03-13)
  Työn pohjana on Tampereen kaupunginhallituksen 13.11.2000 hyväksymä Ojalan yleiskaavaehdotus. Ojalan alue sijaitsee 10 km Tampereen keskustasta itään. Diplomityössä Ojalan alueelle on sijoitettu 1400 asuntoa, joista yli ...
 • Michelsson, Turkka (1991)
  Paraisten kaupunki sijaitsee Turun ja Porin läänissä noin 25km Turusta. Saaristokaupunki on 485 km2:n alueella 450 saarella, maapinta-ala on 272km2. Asukkaita 12 200. Kaupunki sijaitsee meren rannalla ja kapea Kirkkosalmi ...
 • Virkkula, Merja (1981)
  Osayleiskaavan tarkoituksena on säilyttää vuonna 1682 perustetusta ruukista lähtien kehittynyt historiallinen ympäristö. Kaikki alueella sijaitsevat rakennukset on inventoitu ja luokiteltu historiallisen ja rakennustaiteellisen ...