.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Yhdyskuntasuunnittelun laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Roslöf, Susanna (2003-08-20)
  Diplomityön aihe on valittu yhdessä Rauman kaupungin kaavoitusosaston kanssa. Pinokarin alue sijaitsee kanaalin varrella Rauman sataman suulla noin puolentoista kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta länteen. Alueella ...
 • Mäkelä, Unto (1991)
  Diplomityössä tutkitaan Porin luotojen alueen maankäyttöä. Työ liittyy Porin kaupungissa tehtävään yleiskaavan tarkistukseen. Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen suistossa. Joki haarautuu keskellä kaupunkia ja suiston ...
 • Pikkarainen, Pasi (1999-06-02)
  Yleissuunnitelma satamasta. Alueen laajuus noin 70ha. Sataman kehityssuunnitelma, satama kuihtui 1970- ja 1980-luvuilla, kehittäminen alkoi 1987. Tulevaisuudessa kasvava kauttakulkuliikenne haasteena.
 • Mattila, Ilmari (1995-03-30)
  Työn kohteena oli Turun naapurikaupunkina olevan Raision ydinkeskustan laajentumisvaihtoehtojen tutkiminen yleiskaavassa osoitettuja alueita lähtökohtana käyttäen.Tavoitteina Raision keskustan kehittämiselle olisi ...
 • Räihä, Ulla (1985)
  Raision Torikeskus on 1960-luvulla suunniteltu ja rakennettu liikekeskus, jonka toteutus on jäänyt keskeneräiseksi. Työn tavoitteena on Raision keskustan kaupunkikuvallinen eheyttäminen. Työ sisältää kaupunkikuva- analyysin ...
 • Blomqvist, Annika (1996-05-22)
  DDR:ssä tuotettiin toisen maailmansodan jälkeen noin 2,2 miljoonaa asuntoa.Nykyään elementtilähiöt eivät vastaa käsitystä hyvästä asuinympäristöstä.Asuntojen määrä lähiöissä on liian suuri, jotta rakennukset voitaisiinpurkaa. ...
 • Saarinen, Laura (1997-05-14)
  Työ on maankäyttöön liittyvä suunnitelma Vaasan keskustan rautatieympäristöön.
 • Haapala, Jari (1990)
  Työn tarkoituksena on ollut luoda viihtyisää, mielenkiintoista ja toimivaa kaupunkiympäristöä Tampereen Kalevan alueelle, jota rajaavat Kalevankirkko, Teiskontie ja Sammonkatu. Tavoitteita ovat olleet jalankulku- ja ...
 • Mäkynen, Jari (1993)
  Diplomityö perustuu vuonna 1992 järjestetyn yleisen aatekilpailun työohjelmaan. Pohjana on kilpailussa lunastettu ehdotus. Aatekilpailu oli Savonlinnan keskustan laajenemisalueen (Hevonpäänlahden-Haislahdenalueen) maankäytön ...
 • Laitinen, Ilkka (1995-05-30)
  Työn perusajatus on pohjois-eteläsuuntainen nauhamainen asutusrakenne Siilinjärven-Vuorelan-Kuopion välille. Ratkaisun lähtökohtana on rakentaa uudet asuinalueet tukeutumaan olemassaolevaan vanhaan asutukseen.
 • Hurme, Taru (1986)
  Nokian kaupungin aloitteesta tehdyn työn kohteena on n. 9 km kaupungin keskustasta länteen sijaitseva Siuronkallion kulttuurihistoriallisesti arvokas yhdyskunta. Diplomityön pääsisältö on asemakaavaluonnos, jonka tavoitteena ...
 • Haukkavaara, Annamaija (1982)
  Sotkamon kunnalla on nauhamainen n. 10 km pitkä taajama, jonka ydinalue eli vanha kirkonkylän keskusta on diplomityön suunnittelualueena. Viime vuosikymmenten elinkeinorakenteen muutoksen ja maaseudun autioitumisen myötä ...
 • Laukas, Timo (2002-12-10)
  Suunnittelutehtävästä ja sen ratkaisemisesta perustuen vuosina 1960-1990 esitettyihin teorioihin ja menetelmiin. /Kir10
 • Tetri, Tuula (1982)
  Helsingin kaupunki osti vuonna 1966 Sipoon kunnan alueella sijaitsevan Talosaaren kartanon maat. Helsingin kaupunginhallitus asetti vuonna 1977 komitean, jonka tehtävänä oli tutkia Talosaaren käyttömahdollisuuksia. Vuonna ...
 • Järvinen, Jukka (1990)
  Diplomityö tarkastelee uudissuunnittelun ja keskustakaavoittamisen arkkitehtuuriteoreettisia perusteluja ja suunnittelun reunaehtoja. Suunnittelun ja kaavoittamisen reunaehtoja tarkastellaan viideltä eri näkökannalta. ...
 • Hastio, Pia (2002-12-10)
  Diplomityössä on esitelty Tampereen Härmälän vanhan puutaloalueen suojeluasemakaavan valmistelu, asemakaavaprosessi sekä yhden kohdealueen korttelin maankäytön suunnittelu sekä kaavamääräysten mukaiset piharakennukset. Työ ...
 • Luminen, Heikki (1996-05-22)
  Keskustorin ympäristön uudesta ilmeestä järjestettiin 4.12.1995-15.3.1996 yleinen aatekilpailu. Diplomityössä korostetaan kevyen liikenteen ja toiminnallisten puistoalueiden merkitystä. Puistoalueet on liitetty nauhaksi ...
 • Hiltunen, Kari (1996-12-04)
  Suunnitelmassa otetaan huomioon perustason arkkitehtuuri, liittyminen Finlaysonin alueeseen, liikenne, istutukset, valaistus, sähkö- ja vesipisteet, jätehuolto, yleisö-wc:t sekä pysäköintilaitoksen ilmastointi.
 • Kortetjärvi, Reija (1993)
  Työ käsittää Tampereen XXVI kaupunginosan kaavoittamiseen. Suunnitelma-alue sijaitsee kahden vihervyöhykkeen välissä n. 5 km keskustasta. Palveluja alueella on: Veisun päiväkoti ja Turtolan City-Market. Aluetta halkoo ...
 • Leino, Essi (1999-12-08)
  Diplomityö käsittelee Helsinki-Tampere -päärataosuudella sijaitsevan asemanseudun ympäristön kehittämistä ja rautatieliikennettä osana alueen joukkoliikenneverkostoa. Kohdealueena on Janakkalan kunta ja siellä Turengin ...