.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leppänen, Tapani (1997-03-19)
  Digital audio and video signals are getting stronger foothold at the home environment. Until now only digital audio has been extensively utilized, mainly in storage media. Digital video broadcasting is changing the situation ...
 • Kivitalo, Juha (1995-06-07)
  Aivojen sähköisen käyttäytymisen mallintaminen vaatii tarkkoja malleja aivojen geometrisesta rakenteesta. Aivot on yleensä mallinnettu pallolla, joka on helppo laskea mutta ei muodoiltaan vastaa aivoja kovin hyvin. Tässä ...
 • Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
  Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
 • Hakala, Veli-Matti (2006-05-10)
  Robottien etäohjelmointi on lisääntynyt viime vuosina työvälineiden kehityksen myötä ja se on leviämässä yhä uusille alueille konepajateollisuudessa. Etäohjelmointia ja 2D-suunnittelua pidetäänkin jo edellytyksenä joustavalle ...
 • Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
  Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
 • Li, Kan (2012-01-11)
  3D simulation technology has been adopted successfully in production industry for dec-ades. It benefits the manufacturers by the possibility to answer ‘how would it be’ with vivid visual images, consuming much lower capital ...
 • Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
  3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
 • Ollila, Samuli O.H.; Risselada, Jelger H.; Louhivuori, Martti; Lindahl, Erik; Vattulainen, Ilpo; Marrink, Siewert J. (2009)
  We calculate full 3D pressure fields for inhomogeneous nanoscale systems using molecular dynamics simulation data. The fields represent systems with increasing level of complexity, ranging from semivesicles and vesicles ...
 • García Pájaro, Héctor (2012-06-06)
  It is hypothesized than a transparent view of the factory floor, in real time, will provide grounds for achieving a better control over the factory assets, including maintenance activities and scheduling optimization. The ...
 • Äikäs, Niko (2013-12-04)
  3D-ristikkorakenteen topologian optimointi on tehty diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa Teknisen suunnittelun laitoksella Teknillisen mekaniikan ainekokonaisuuteen. Työn tilaajana on toiminut Stalatube Oy. ...
 • Auvinen, Janne (2010-07-02)
  Komponenttiperusteinen 3D-simulointiohjelmisto on hyvä työkalu monimutkaisten ja rakentamattomien järjestelmien toimintojen esittelemiseen sekä niiden käyttäytymisen tutkimiseen. Tässä työssä toteutetaan 3D Create-simulo ...
 • Hartman, Hannu (1999-12-08)
  Työssä lähdetään liikkeelle simuloinnin teorioista ja yleisistä simulointiprojektien toteutustavoista, jonka jälkeen kuvataan simuloivan järjestelmän toimintaa ja siihen kuuluvia laitteita. Mallinnuksesta ja simulointiajojen ...
 • Oksanen, Timo (2014-03-05)
  Siltanosturien mekaaniset rakenteet ovat pysyneet melko muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaan näkökulmasta siltanosturi on usein vain työkalu, joka mahdollistaa materiaalien siirtelyn. Tämän vuoksi nosturivalmistajan ...
 • 3D-TV 
  Aarnio, Harri (1993)
  Diplomityö on tehty TTKK:n Signaalinkäsittelyn laitoksella. Aihe käsittelee tulevaisuuden televisiota. Ensimmäiset julkiset televisiolähetykset suoritettiin1920-luvulla.Siirretty kuva oli mustavalkoinen ja resoluutioltaan ...
 • Knuuttila, Olli (2012-06-06)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...
 • Zhang, Peng (2014-01-15)
  Battery management system design and application are the most important issues in power application unit. In dynamic system, a set of battery pack comprised with multi-ple cells are used to provide a required output voltage, ...
 • Kabir, Md.Khyrul (2014-04-09)
  Power management unit is one of the major parts in energy storage sector. Dynamic power management unit is comprised of multiple super capacitor cell connected in series. Desired output voltage mainly depends on performance ...
 • Viinanen, Aune (1995-03-30)
  Ajatus tutkia sodanjälkeistä kerrostalorakentamista syntyi talvella 1994. Tarkoituksena oli aluksi selvittää, miten sodan jälkeen asuttiin kerrostalossa, millaista oli rakentaminen ja asuntojen asuttavuus.Diplomityön alussa ...
 • Korhonen, Timo (1990)
  Viimeaikainen kehitys puolijohdetekniikassa on mahdollistanut koherenttien optisten siirtojärjestelmien kehittämisen. Tällöin optista n. 200 THz:n kantoaaltoa amplitudi-, vaihe- tai taajuusmoduloidaan ja vastaanottimessa ...
 • Ruotsalainen, Sakari (2010-11)
  Tämä opas esittää 1960- ja 70-lukujen pientalojen korjaus- ja laajennusratkaisuja, joilla rakennuksia voidaan nykyaikaistaa ja samalla parantaa niiden energiatehokkuutta. Julkaisu pohjautuu Sakari Ruotsalaisen Tampereen ...