.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Topi (2014-06-04)
  Klassiseen Hamiltonin mekaniikkaan perustuvia biljardijärjestelmiä ja niiden kaoottisuutta on tutkittu varsin paljon. Tässä työssä on keskitytty yhteen biljardijärjestelmien erityistapaukseen, niin sanottuun Lorentz-kaasuun, ...
 • Kalliokoski, Mikael (2011-10-05)
  Tässä työssä tarkoituksena oli kehittää sähköinen pienhiukkassuodatin, joka koostuu puhallusvaraajista sekä keräimestä. Sylinterimäisen puhallusvaraajan sisälle synnytetään koronapurkaus ja syntyneet ionit puhalletaan ...
 • Huova, Mikko (2008-08-13)
  Diplomityössä tarkasteltiin sopimuspohjaisen ohjelmoinnin soveltuvuutta digitaalihydrauliikan säätösovellusten tuottamiseen. Lisäksi käytettiin tarkennukseen perustuvaa ohjelmistonkehitystä lisäämään ohjelmiston ...
 • Seppälä, Juho (2008-01-16)
  Diplomityössä tutkittiin digitaalihydrauliikan soveltuvuutta fuusioreaktorin huoltorobotin testausjärjestelmän ohjaukseen. Tavoitteena oli selvittää mahdollisuus korvata analoginen, vesihydraulinen servoventtiili ...
 • Nyström, Mikko (2008-03-05)
  Digitaalihydrauliikka tarkoittaa hydrauliikan osa-aluetta, jossa proportionaalisen hydraulijärjestelmän muodostamiseen käytetään hyväksi kaksiarvoisia, rinnankytkettyjä komponentteja. Tällaisia komponentteja ovat esimerkiksi ...
 • Ahola, Ville (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia digitaalihydrauliikan soveltuvuutta ja sen tuomia ominaisuuksia syklisessä toimilaitteessa, jossa yhdistyvät nopea käyttötaajuus sekä suuret voimat. Digitaalihydraulisella venttiilistöllä ...
 • Lähteenmäki, Teemu (2010-03-10)
  Digitaalihydrauliikan kehitys on ollut viime aikoina erittäin nopeaa. Suurimmat ponnistukset on suunnattu nopeampiin venttiileihin, energiatehokkaisiin järjestelmiin ja digitaalihydraulisiin toimilaitteisiin. Digitaalihydraulinen ...
 • Ketonen, Miikka (2011-12-07)
  Digitaalihydrauliikalla tarkoitetaan yleisesti rinnakkain kytkettyjen yksiarvoisten hydraulisten komponenttien muodostamaa pumppua, toimilaitetta, venttiilistöä tai muuta komponenttia, jolla saadaan ulostulona vain ...
 • Peltola, Antti (2009-05-06)
  Tämä diplomityö on osa kohdeyrityksen kehitysprojektia, jossa on tarkoitus korvata sylinterisäädön vanha venttiilitekniikka digitaalihydraulisen venttiilijärjestelmän prototyypillä. Tavoitteena on energiataloudellisempi, ...
 • Tiainen, Lassi (2014-01-15)
  Tässä diplomityössä tutkitaan ja kehitetään miniatyrisoidun on/off -venttiilin ohjaus-elektroniikkaa. Kehitystyön tavoitteena on ohjauselektroniikan integrointi digitaalihyd-rauliseen PNM-koodattuun venttiililohkoon, joka ...
 • Hellström, Jan (1991)
  CCITT on laatinut uuden Synkroninen Digitaalinen Hierarkia-transmissio -standardin, joka käyttää hyväksi optisen teknologian mahdollistamaa suurta tiedonsiirtokapasiteettia soveltuen siten yleistyvien suurta kaistanleveyttä ...
 • Takomo, Toni (2002-03-13)
  Audiojärjestelmät ovat digitalisoituneet lähes täysin. Varsinainen äänentoisto tehdään edelleen perinteisillä analogisilla vahvistusmenetelmillä. D-luokan vahvistimen toimintaperiaate mahdollistaa vahvistimen ohjaamisen ...
 • Siirtola, Harri (1991)
  Vanhojen asuinrakennusten saneerauksessa ikkunoiden uusiminen muodostaa suuren osan vaadittavasta kokonaistyöpainoksesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että kyseinen työvaihe saadaan mahdollisimman tehokkaaksi ja taloudelliseksi. ...
 • Palos, Timo (2008-06-04)
  Diplomityön sisältämä tutkimus sisältyy kohdeyrityksen vuonna 2004 aloittamaan hankkeeseen, joka liittyy autonomisesti toimivaan pieneen lennokkijärjestelmään. Diplomityö käsitteli itsenäistä jatkokehityshanketta, jonka ...
 • Antila, Marko (1993)
  Työssä suunniteltiin ja rakennettiin kolme digitaalisen jakosuodatinlaitteiston prototyyppiä. Kullakin laitteistolla voidaan jakaa joko yksi linjatasoinen signaali kolmeen eri taajuiskaistaan tai sitten kaksi eri linjatasoista ...
 • Peltonen, Kauko (1985)
  Monikeilainen kaikuluotain eroaa tavanomaisista yksikeilaisista kaikuluotaimista siten, että se luotaa meren pohjaa usealla kapealla keilalla samanaikaisesti. Luotaus monikeilaisella kaikuluotaimella tehostaa pohjan ...
 • Solanti, Petri (1990)
  Työssä perehdyttiin ASIC-teknologian soveltamismahdollisuuksiin sähkövoimatekniikassa käytettävien pienjännitekytkinlaitteiden ominaisuuksien laajentamiseen teollisuusautomaatiosovelluksia varten. Projekti oli osana ...
 • Sauvolainen, Ari (1997-06-04)
  Matkustajakohtaiset äänentoistojärjestelmät joukkoliikennevälineissä antavat matkustajille mahdollisuuden kuunnella musiikkia korvakuulokkeilla. Matkustaja voi yleensä myös valita itse jonkin tarjolla olevista musiikikanavista ...
 • Tuominen, Taisto (1986)
  Biomagneettisissa mittauksissa, kuten esimerkiksi magnetokardiografiassa (MKG), käytetään enimmäkseen SQUID-magnetometrejä ja gradiometriantureita. Ne ovat käytännössä ainoita, joilla voidaan saavuttaa riittävä herkkyys ...
 • Laurila, Kari (1993)
  Ilmakehän alimpien kerrosten tuuliolosuhteita tarkkaillaan nykyään n.800 asemalla ympäri maailmaa kaksi kertaa vuorokaudessa tehtävillä radiosondimittauksilla. 12 tunnin välein tehtävät mittaukset eivät kuitenkaan riitä ...