.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Manninen, Albert; Sand, Johan; Saarela, Jaakko; Sorvajärvi, Tapio; Toivonen, Juha; Hernberg, Rolf (2009)
  An electromechanical film, EMFi, is utilized as a transducer in a photoacoustic (PA) gas sensor. The film is a sensitive acoustic transducer, it is easily formable, and it exhibits a wide frequency response regardless of ...
 • Hännikäinen, Jaana (2006-11-24)
  In recent years there has been an enormous growth in the diversity and market penetration of small electronics appliances. Nowadays, people commonly carry such devices as mobile phones, Personal Digital Assistants (PDAs), ...
 • Nuoranto, Olli (2002-06-05)
  The purpose of this thesis was to discover the current situation of e-procurement and the future e-procurement and the future e-procurement initiatives in Finland. The thesis consists of a literature part and a survey. The ...
 • Saari, Timo (2013-09-04)
  Graphene is nowadays a famous material due to its exquisite properties and potential applications. However, silicene is more recent experimentally verified finding which possesses the same main features that make graphene ...
 • Linne, Marja-Leena (1993)
  Tämän diplomityön tavoitteena on kuvata sähköfysiologian alaan kuuluvan patch-clamp -jännitteenlukituslaitteiston rakentaminen tutkimuslaboratorion käyttöön. Laitteisto on tarkoitettu solujen ionivirtojen ja kalvojännitteiden ...
 • Ojanen, Jussi Pekka (2005-05-11)
  Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) on menetelmäkvanttimekaanisen systeemin tilan eli ominaisuuksien määrittämiseksi. Se on toistaiseksi ainoa keino tehdä suurien elektronisysteemien ab initio -mallinnusta. Teorian haudattu ...
 • Suuriniemi, Samuli (2007-12-12)
  Elektroniikka ja sen mukanaan tuomat ohjelmistot valtaavat nopeasti alaa kaikilla tekniikan osa-alueilla. Tämä on asettanut uusia haasteita laitteiden kunnossapidolle. Elektroniset järjestelmät ovat sinänsä luotettavia, ...
 • Hunsa, Riikka (2003-05-07)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu sekä elektroniikka että ohjelmisto traktoriinasennettavaan signaalimuuntimeen. Signaalimuuntimen tehtävänä on siirtää tietotraktorin anturisignaaleista traktorin taakse tai eteen laitettaville ...
 • Löyttyniemi, Kirsi (1994)
  Automaatiojärjestelmää asennetaan prosessiteollisuudessa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Asennuksissa on otettava huomioon tilojen suojaustarpeet. Räjähdystapahtuma vaatii tulenarkaa kaasua, happea ja kipinästä tai lämmöstä ...
 • Kallioinen, Tero (2009-05-06)
  Työn tarkoituksena oli löytää luotettava ja kustannustehokas ratkaisu taipuisan piirilevyn liittämiseksi taipuisalle alustalle teollista massatuotantoa ajatellen. Työssä tutkittiin filmiliitoksen optimoinnin lisäksi ...
 • Roti, Pasi (1992)
  Perinteisesti luotettavuussuunnittelu ja -analysointi on tehty käsityönä ja mahdolliset analyysiohjelmistot on kukin yritys joutunut kehittämään itse. On ollut hyvin tavallista, ettei piirisuunnittelun aikana ole kiinnitetty ...
 • Teuri, Tuomas (2001-11-14)
  Tavoitteena oli valita, kehittää ja käyttöönottaa kohdeyritykseen soveltuvat laatusuunnittelun työkalut. Työ on selvitys laatujohtamisen työkaluista ja niiden soveltamisesta. Työssä esitellään QS9000:n ja ISO9001 erot. ...
 • Marttila, Tuomas (2011-12-07)
  Markkinoilla menestyäkseen elektroniikkalaitteen toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi laitteen luotettavuuden on oltava kunnossa eli laitteen on kestettävä sille tarkoitetussa toimintaympäristössä sille arvioidun käyttöiän. ...
 • Matilainen, Hannu (1984)
  Tässä työssä on selvitetty elektronisten laitteiden tuotannontestaus- ja tarkastusmenetelmiä. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena käyttäen alan julkaisuja lähteinä. Käytännön tuotantoympäristöstä hankittiin kokemusta ...
 • Rantanen, Ilkka (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella elektroniikan tuotantotekniikan koulutuksen, tutkimuksen ja tuotannon yhdistämistä sekä pohtia erilaisia toimintamalleja Pirkanmaalle. Tutkimuksessa pohditaan erilaisia tulevaisuuden ...
 • Nordberg, Jarmo (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena oli pohtia, kuinka saataisiin lisättyä elektroniikkatuotantoon liittyvää yritystoimintaa Satakunnan ja Laitilan alueelle. Toisena painopisteenä oli pohtia Porin korkeakouluyksikön ja Rauman Innova Elepron ...
 • Vahter, Jukka (1999-09-08)
  Elektroniikkatuotteen korroosiovauriot vaikuttavat laitteen toimintaa haittaavasti monin tavoin. Toimintahäiriö saattaa aiheutua silmälle näkymättömästä korroosiovauriosta.Työssä selvitettiin ympäristön aiheuttaman korroosion ...
 • Laine, Janne (1994)
  Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin laadunohjauksen tehostamiseen tarkoitettu tietokantoihin perustuva sovellusratkaisu.Sovellus muodostettiin mikrotietokoneeseen asennettavalla kaupallisella tietokantaohje ...
 • Happonen, Jouko (1993)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää patenttijärjestelmän hyväksikäytöllä saavutettavia etuja suomalaisten elektroniikkayritysten liiketoiminnassa. Immateriaalioikeuksien suojaaminen on havaittu yhä tärkeämmäksi ...
 • Suutari, Jukka (1991)
  Työ alkoi osana SMARTPOWER-projektia, jossa tutkittiin elektroniikan soveltuvuutta suuritehoisiin käyttökohteisiin, kuten moottorien ohjauksiin ja erilaisiin suojalaitteisiin. Sähkömoottoreiden lisääntyneet käyttökohteet ...