.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hakomäki, Mikko (2013-01-09)
  Fysiologisten signaalien rekisteröinti kliinisessä lääketieteessä on yhä tärkeämpää niin diagnostisten rekisteröintien kuin fysiologisten toimintojen monitoroinnissakin. Aivosähkökäyrä rekisteröinnit (EEG) ovat merkittävässä ...
 • López Ruiz, Javier Alejandro (2014-06-04)
  Quality of life of patients needing repeated ECG measurements is threatened by the need of several hospital visits, cost inefficiency of having ECG measurements at hospitals and discomfort caused by many ECG leads. For ...
 • Himanen, Anna (2002-01-16)
  Tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä voitaisiin siirtyä käyttämään jotakin jo tarjolla olevaa verkkopohjaista EKG-tallennusjärjestelmää ja kuinka tällainen järjestelmä pystyisi ...
 • Turunen, Timo (1982)
  Tässä työssä on selvitetty ECL-teknologian käytön aiheuttamia hankaluuksia tietokoneen toteutuksessa. Tätä on tutkittu ECL-teknologialla toteutetun Ukko-tietokoneen antamien viitteiden valossa. Työssä on sivuttu myös ...
 • Heiska, Anssi (2008-06-04)
  Uuden ohjelmistoalustan käyttöönotto voi olla vaikeaa. Alustan erikoispiirteet hidastavat kehitystä ja aiheuttavat virheitä. Alustan erikoisominaisuudet huomioon ottavilla työkaluilla voidaan huomattavasti helpottaa ...
 • O'Neill, Mia (2015-03-07)
  Sustainability, encompassing ecological, economic as well as sociocultural aspects, has become a driving force for many political and administrational decisions. It is no longer enough to follow old practices or rely on ...
 • Pynnönen, Kirsikka (2012-08-15)
  The Ecosan Promotion Project (EPP) in Kenya, funded by EU, GTZ and Sida, was promoting appropriate ecological sanitation (ecosan) technologies during the project period (2006-2010). Urine Diversion Dry Toilets (UDDTs) were ...
 • Ajo, Jani (2010-06-23)
  Keväällä 1.2.–30.4.2010 järjestettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta yleinen Helsinki Townhouse-arkkitehtuurikilpailu alaotsakkeella Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit. Kilpailun tarkoituksena ...
 • Salonen, Jouni (1991)
  Kaikki nykyiset televisiojärjestelmät käyttävät 2:1 -lomittelua lähetyksessä tarvittavan taajuuskanavan pienentämiseen. Lomittelu ja 50 Hz:n kenttälaajuus aiheuttavat kuitenkin televisiokuvaan virheitä, kuten esimerkiksi ...
 • Ukkola, Jari (1992)
  Työn tavoitteena on selvittää miten organisaatioiden välistä elektronista tiedonvaihtoa (EDI/OVT) voidaan hyödyntää Pori copperin liiketoiminnan kehittämisessä. Tarkastelun kohteeksi liiketoiminnan osa-alueista otettiin ...
 • Keski-Luopa, Annu (1997-08-20)
  EDI-tiedonsiirtoyhteyden hankkiminen on varsin yksinkertaista.Käyttöönotto pitäisi nähdä yrityksen strategisena hankkeena, jonka avullayrityksen liiketoimintaa pyritään kehittämään. Tavoitteena on selvittää,mitä EDI ...
 • Tuominen, Jyrki (1995-03-15)
  Tämä työ on tehty osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä. Alihankinnalla on suuri merkitys nykyajan teollisuudessa kilpailukyvyn kasvattajana. Eräs sen ...
 • Laaksonen, Jenni Johanna (2010-06-09)
  Population growth, amount of out-of-school-children and challenges due to climate change put pressure on education system in many countries and create challenges for it in future. In addition to these facts, natural ...
 • Ahola, Mikko (2014-09-03)
  Asuntojen korkea hintataso aiheuttaa usein julkista keskustelua. Keskusteluun ovat osallistuneet niin asuntopolitiikasta päättävät ministerit, rakennusalalla toimivat yritykset kuin asuntojen ostajatkin. Erityisesti ...
 • Miettinen, Heimo (2009-05-06)
  Tässä työssä pyrittiin selvittämään tekijät, jotka vaikuttavat särmäyksen tarkkuuteen ja siihen, miten särmätyt kappaleet voidaan saada juuri oikeaan kulmaan särmättäessä. Samoin pyrittiin löytämään edullinen ja käyttökelpoinen ...
 • Jalkanen, Riku (2013-06-05)
  Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä ja arvioida kustannustehokkaita toimenpiteitä, joilla jalankulun ja pyöräilyn väylästöä voidaan kehittää maantieympäristössä sekä maantieympäristön kaltaisessa katuympäristössä. ...
 • Ferenets, Rain (2007-08-31)
  The purpose of this thesis is to study properties of the EEG signal recorded during anesthesia or sedation. The main emphasis was put on the regularity/complexity analysis of the EEG during gradually deepening sedation and ...
 • Melkinen, Heikki (1990)
  Aivosähkökäyrän rekisteröinnillä eli elektroenkefalografialla (EEG) on useita merkittäviä käyttökohteita aivotoiminnan ja sen häiriöiden tutkimuksessa. Yhteistä eri alojen nykyisille tutkimusmenetelmille on usein ns. ...
 • Kiviniemi, Pasi (2010-06-23)
  Eesti Televisioon ja Eesti Raadio yhdistyivät v. 2007 yhdeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tuli Eesti Rahvusringhääling (ERR). Se harjoittaa julkista yleisradiotoimintaa ja on mm. Euroopan Yleisradioliiton EBUn jäsen. Yhtiö ...
 • Kujanpää, Jarmo (1996-05-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ne Eestin ympäristömarkkinoidenosaalueet, joilla on tulevaisuudessa kysyntää. Tutkimuksen tarve onsyntynyt siitä, ettei aihetta ole aiemmin tutkittu.