.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Snellman, Salla (2016-05-04)
  Digitalisaatio muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä sekä muokkaa toimialarajoja, minkä seurauksena yritykset kohtaavat toimintaympäristössään uudenlaista kilpailua. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia digitaalisuuden ...
 • Niskanen, Jari (1993)
  Tietokoneavusteiset keinot ovat vakiinnuttaneet asemansa tiensuunnittelussa. Ohjelmien kirjo on kuitenkin laaja ja niiden laadunvalvonta tapahtuu usein vasta työmailla, joiden tehtäväksi näin jää kallis testausvaihe. ...
 • Pakonen, Hannu (1994)
  Tässä työssä selvitettiin Pohjois-Amerikan digitaalista matkapuhelinverkkoa varten suunnitellun matkapuhelimen lähettimen vahvistinasteiden ja tehonsäädön suunnittelu perusteita ja teoriaa. Teoriaosan alussa on esitelty ...
 • Parviainen, Timo (1995-06-07)
  Tässä työssä rakennettiin simulointimallit digitaalisen matkapuhelimen vastaanottimen RF/DSP-rajapintaparametrien selvittämiseksi. Tutkittava digitaalinen matkapuhelinjärjestelmä on amerikkalainen DAMPS-järjestelmä. Työssä ...
 • Freese, Esko (1992)
  Työssä tutkittiin digitaalisen monipalveluverkon käyttäjäosan testausta. Nykyistä keskusten testausprosessia lähestyttiin laaja-alaisesti, koko ajan kuitenkin tarkentuen kohti automaattista toimintotestausta sekä siinä ...
 • Pantsu, Aki (1992)
  Matkapuhelinmaailman digitalisoituminen asettaa tilaajalaitteiden suunnittelun uusien ratkaisujen eteen. Erikoisvalmisteisten mikropiirien määrä lisääntyy, ja niiden rakenteissa käytetään uusia tekniikoita. Tämän työn ...
 • Reiman, Harri (1985)
  Tässä työssä on selvitetty digitaalisen puhelinkeskuksen (AXE10) tuottamia liikennemittaustietoja ja suunniteltu jatkokäsittelyohjelmisto hallinnolliselle tietokonejärjestelmälle (HP 3000). Ohjelmisto on suunniteltu siten, ...
 • Haapakangas, Jussi (1987)
  Tutkimuksessa on aluksi tarkasteltu kirjallisuuden perusteella erilaisia ohjelmistojen testausmenetelmiä. Tämän jälkeen on tutkittu kohdeyrityksen AXE-puhelinkeskusjärjestelmän ohjelmistokehitystyön eri vaiheita. Erityinen ...
 • Pietarinen, Jukka (1983)
  Digitaalisen radiolinkkijärjestelmän teoreettinen esisuunnittelu ja toimivuuden tutkiminen on ilman tietokoneen apua lähes mahdotonta, koska järjestelmään liittyvät ilmiöt ja ominaisuudet ovat monimutkaisia. Työn tarkoituksena ...
 • Jylhä, Petri (1998-03-11)
  Diplomityössä esitellään uusi liityntärasioiden tuoteperhe digitaalisen TETRA-standardin mukaiseen järjestelmään. Liityntärasiat ovat radion lisälaitteita, jotka tarjoavat erilaisia rajapintoja, joiden kautta voidaan kytkeä ...
 • Kolehmainen, Timo (1987)
  Uuden yleiseurooppalaisen digitaalisen matkapuhelinverkon standardointityötä tehdään parhaillaan. Verkossa puhe siirretään digitaalisena nopeudella 16 kbit/s. Jotta näin alhaisella siirtonopeudella saavutetaan yhtä hyvä ...
 • Perkiö, Seppo (1986)
  Yleisradio on tutkinut moniääni- ja stereolähetysten toteuttamismahdollisuuksia televisiolähetyksissä jo 1970-luvulta lähtien. Vuoden 1985 keväällä Yleisradiossa päätettiin tutkia digitaalista järjestelmää läheisessä ...
 • Mäki-Petäjä, Janne (1996-09-18)
  Työssä tutkittiin, kuinka absoluuttisen ilmanpaineenmittausmenetelmää voidaan kehittää, jotta päästään mahdollisimmanpienikohinaiseen ja nopeaan mittaukseen. Kohinaa vaimentamaan suunniteltiinerilaisia digitaalisuodattimia.
 • Koskinen, Perttu (1991)
  Elektroniikan kehittymisen ja kuluttajien vaatimusten lisääntymisen ansiosta ovat valmistajat tuoneet markkinoille huippuluokan televisiovastaanottimia, joissa käytetään digitaalista piirirakennetta. Television laitteiston ...
 • Ikonen, Pekka (1985)
  Mikro-ohjelmoinnin sovellutuskohteiden lisääntyminen ja ohjelmien monimutkaistuminen on lisännyt tarvetta kehittää sopivia menetelmiä ja ohjelmistotyökaluja virheiden eliminoimiseksi ohjelmista. Tässä työssä perehdytään ...
 • Suominen, Tapani (1999-04-14)
  Työssä analysoidaan digitaalisen venttiilinohjaimen tuotannon ongelmia ja esitetään ratkaisuja tuotanto-ongelmien poistamiseksi. /Kir10
 • Pursiainen, Ari (2000-09-13)
  Työssä on tutkittu digitaalisen ASIC-piirin soveltuvuutta teholähteen ohjaimeksi. Työ on esitutkimus Teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) ja teollisuuden rahoittamassa projektissa, jossa kehitetään monikäyttöistä ...
 • Ylimannela, Ville (2015-12-09)
  PET-kuvantamisen yhteydessä tutkimuskohteeseen injektoitavan radioaktiivisen merkkiaineen tuotanto on tarkkaan kontrolloitu prosessi. Ennen tuotetun merkkiaineen injektoimista vaatii merkkiaine käyttöönvapautuksen. ...
 • Laaja, Sanna-Leena (1985)
  Taajaan asutun alueen tilaajaverkossa kaapelikanavien ja putkitusten täyttyminen aiheuttaa ongelmia. Lisäksi erityisesti kaupunkialueella kaapelin laajeneminen on kallista, koska samalla joudutaan usein rikkomaan kestopäällyste. ...
 • Alanen, Jarmo (1986)
  Digitaalilaitteiden tuotantoon kuuluu oleellisena osana komponenttilevyjen testaus. Suurien komponenttilevysarjojen testaamiseen on käytettävä automaattisia testauslaitteita, jotka nopeuttavat ja helpottavat testausta niin, ...