.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suvanto, Risto (1991)
  Työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Geodesian ja fotogrammetrian laitoksella ja se on osa Helsingin yliopiston metsänarviomistieteen laitoksen kaukokuvien numeerisen metsätulkinnan kehittämisprojektia. Työssä ...
 • Korhonen, Jouko (1996-09-18)
  Tavoitteena on hankkia kenttäväylämäärittelyn mukainen kehitysympäristöja käyttää sitä säätöventtiilin digitaalisen asennoittimen kehitystyössä.Työssä kuvataan säätöventtiilin digitaalisen asennoittimen protyyppilaite.
 • Katajainen, Tero (1999-09-08)
  Digitaalinen monikanavainen audiosiirtojärjestelmä kaupallisena tuotteena esitetään.
 • Soini, Lauri (2011-08-17)
  Kuvankäsittelyohjelmistojen saatavuuden ja helppokäyttöisyyden kehittyminen on kyseenalaistanut digitaalisen valokuvan käytön todisteena, mikäli kuvan alkuperäisyydestä ei voida olla varmoja. Tästä syystä digitaalisen ...
 • Salo, Juha (1985)
  Tämä työ sisältää Tampereen teknillisellä korkeakoululla valmistetun kuvankäsittelylaitteiston ohjelmiston ja ohjelmointiperiaatteiden esittelyn sekä eräitä perusasioita kaksiulotteisen digitaalisen signaalinkäsittelyn ...
 • Hyvönen, Vesa (1986)
  Tämä työ kuuluu digitaalisen DX 200 -puhelinkeskusjärjestelmän laitteistokehitykseen. Komponenttiteknologian kehittymisen myötä on tullut ajankohtaiseksi tutkia kytkentäkentän jatkokehitysmahdollisuuksia. Ohjauksen ja ...
 • Snellman, Salla (2016-05-04)
  Digitalisaatio muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä sekä muokkaa toimialarajoja, minkä seurauksena yritykset kohtaavat toimintaympäristössään uudenlaista kilpailua. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia digitaalisuuden ...
 • Niskanen, Jari (1993)
  Tietokoneavusteiset keinot ovat vakiinnuttaneet asemansa tiensuunnittelussa. Ohjelmien kirjo on kuitenkin laaja ja niiden laadunvalvonta tapahtuu usein vasta työmailla, joiden tehtäväksi näin jää kallis testausvaihe. ...
 • Pakonen, Hannu (1994)
  Tässä työssä selvitettiin Pohjois-Amerikan digitaalista matkapuhelinverkkoa varten suunnitellun matkapuhelimen lähettimen vahvistinasteiden ja tehonsäädön suunnittelu perusteita ja teoriaa. Teoriaosan alussa on esitelty ...
 • Parviainen, Timo (1995-06-07)
  Tässä työssä rakennettiin simulointimallit digitaalisen matkapuhelimen vastaanottimen RF/DSP-rajapintaparametrien selvittämiseksi. Tutkittava digitaalinen matkapuhelinjärjestelmä on amerikkalainen DAMPS-järjestelmä. Työssä ...
 • Freese, Esko (1992)
  Työssä tutkittiin digitaalisen monipalveluverkon käyttäjäosan testausta. Nykyistä keskusten testausprosessia lähestyttiin laaja-alaisesti, koko ajan kuitenkin tarkentuen kohti automaattista toimintotestausta sekä siinä ...
 • Pantsu, Aki (1992)
  Matkapuhelinmaailman digitalisoituminen asettaa tilaajalaitteiden suunnittelun uusien ratkaisujen eteen. Erikoisvalmisteisten mikropiirien määrä lisääntyy, ja niiden rakenteissa käytetään uusia tekniikoita. Tämän työn ...
 • Reiman, Harri (1985)
  Tässä työssä on selvitetty digitaalisen puhelinkeskuksen (AXE10) tuottamia liikennemittaustietoja ja suunniteltu jatkokäsittelyohjelmisto hallinnolliselle tietokonejärjestelmälle (HP 3000). Ohjelmisto on suunniteltu siten, ...
 • Haapakangas, Jussi (1987)
  Tutkimuksessa on aluksi tarkasteltu kirjallisuuden perusteella erilaisia ohjelmistojen testausmenetelmiä. Tämän jälkeen on tutkittu kohdeyrityksen AXE-puhelinkeskusjärjestelmän ohjelmistokehitystyön eri vaiheita. Erityinen ...
 • Pietarinen, Jukka (1983)
  Digitaalisen radiolinkkijärjestelmän teoreettinen esisuunnittelu ja toimivuuden tutkiminen on ilman tietokoneen apua lähes mahdotonta, koska järjestelmään liittyvät ilmiöt ja ominaisuudet ovat monimutkaisia. Työn tarkoituksena ...
 • Jylhä, Petri (1998-03-11)
  Diplomityössä esitellään uusi liityntärasioiden tuoteperhe digitaalisen TETRA-standardin mukaiseen järjestelmään. Liityntärasiat ovat radion lisälaitteita, jotka tarjoavat erilaisia rajapintoja, joiden kautta voidaan kytkeä ...
 • Kolehmainen, Timo (1987)
  Uuden yleiseurooppalaisen digitaalisen matkapuhelinverkon standardointityötä tehdään parhaillaan. Verkossa puhe siirretään digitaalisena nopeudella 16 kbit/s. Jotta näin alhaisella siirtonopeudella saavutetaan yhtä hyvä ...
 • Perkiö, Seppo (1986)
  Yleisradio on tutkinut moniääni- ja stereolähetysten toteuttamismahdollisuuksia televisiolähetyksissä jo 1970-luvulta lähtien. Vuoden 1985 keväällä Yleisradiossa päätettiin tutkia digitaalista järjestelmää läheisessä ...
 • Mäki-Petäjä, Janne (1996-09-18)
  Työssä tutkittiin, kuinka absoluuttisen ilmanpaineenmittausmenetelmää voidaan kehittää, jotta päästään mahdollisimmanpienikohinaiseen ja nopeaan mittaukseen. Kohinaa vaimentamaan suunniteltiinerilaisia digitaalisuodattimia.
 • Koskinen, Perttu (1991)
  Elektroniikan kehittymisen ja kuluttajien vaatimusten lisääntymisen ansiosta ovat valmistajat tuoneet markkinoille huippuluokan televisiovastaanottimia, joissa käytetään digitaalista piirirakennetta. Television laitteiston ...