.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Laura (2015-04-08)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää paremmaksi jo olemassa olevaa lääkeluovutussysteemiä, joka perustuu kahden valmistusmenetelmän yhdistelmää käyttäen kehitettyihin, deksametasonia (DEX) sisältäviin, biohajoaviin ...
 • Ashenafi, Kibret (1986)
  Iron is objectionable constituent when present in drinking and process water more than the desired limit. Different iron removal methods and their modifications have been applied for iron removal. However, conventional ...
 • Heikkinen, Jari (2001-06-06)
  Työssä verrataan MOVE-arkkitehtuurin suorituskykyä kaupalliseen Texas Instrumentsin TMS320C62x DSP-prosessoriin. Testisovelluksina käytettiin nopeaa Fourier-muunnosta ja diskreettiä kosinimuunnosta. MOVE-arkkitehtuurissa ...
 • Kiayani, Adnan Qamar (2009-11-04)
  The recent interest in I/Q signal processing based transceivers has resulted in a new domain of research in flexible, low-power, and low-cost radio architectures. The main advantage of complex or I/Q up- and downconversion ...
 • Savinainen, Jari (1997-12-10)
  Development of a modern GSM mobile phone requires a lot of research work as well as new innovative ideas. Before these ideas can be put into practice in a form of new state of the art mobile equipment, the phone has to ...
 • Himanen, Teemu (1997-05-14)
  The world-wide success of the GSM standard together with concepts like mobile office and multimedia set demands for the data transmission capability of GSM. The user data rate of 9.6 kbit/s is no longer sufficient for ...
 • Palomäki, Vesa (1998-06-03)
  The embedding of speech recognizers into consumer electronics is possible with the present technology. Application area of automatic speech recognition (ASR) is wide; from database search to voice controlled mobile phones. ...
 • Harjunpää, Ilkka (1996-06-05)
  The complexity of DSP algorithms is increasing while the design time is getting shorter. The traditional way of implementing DSP algorithms to ASICs with RTL VHDL and synthesis consumes too much time. The solution is to ...
 • Kuvaja, Risto (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen koneautomaation laboratoriossa, DisCoprojektissa, on vuodesta 1988 tutkittu hajautettua ohjausta ja tiedonsiirtoa koneautomaatiossa. Työn tuloksena ...
 • Saukko, Annina Erika Askontytär (2016-05-04)
  The diagnostics of fresh cartilage injuries in the early-state is important for the prevention of post-traumatic osteoarthritis (PTOA). Contrast enhanced computed tomography (CECT) enables the detection of fresh cartilage ...
 • Lahti, Saku (1997-12-10)
  In this Master's Thesis dual frequency antennas suitable for mobile handsets were studied. Attention was paid specially to antenna requirements in communicator type of products. -First, factors that affects the antenna ...
 • Safarpour, Niusha (2016-06-08)
  Focusing on value creation in marketing has always been the key to success for companies. As a result, the definition, analysis and communication of value has gained importance. Companies are making an attempt to make a ...
 • Awano, Nebiat Tekle (2011-01-12)
  RFID is a fast emerging automatic identification system. Its bigger data density, better security, high speed and the fact that it does not need mechanical contact or line of sight communication have made it preferable to ...
 • Lahdensivu, Jukka (2012-03-23)
  Finnish multi-storey residential buildings have been built of precast concrete panels since the 1960’s. Half of these buildings, which for the most part are located in suburbs, were built in the fairly short period 1960-1979. ...
 • Husberg, Frederik (2005-01-19)
  Laajakaistayhteyksien kysyntä ja käyttäjämäärien kasvu on ollut merkittävää Suomessa viime vuosina. Tästä huolimatta teknisten rajoituksien ja taloudellisen kannattamattomuuden seurauksena osa kotitalouksista on vailla ...
 • Savia, Olli-Pekka (2000-02-09)
  Työssä on kehitetty Java-rajapinta, joka mahdollistaa digitaalisen MPEG-2 -lähetteen vastaanoton PC-laitteistossa toimivasta Java-ohjelmasta käsin.
 • Mäkelä, Marko (1997-03-19)
  Compact discs and their players have been among the world's most successful consumer electronics products in the past few decades. The majority of these players are audio CD players. The CD-ROM standard, an extension to ...
 • Kajander, Kirsi (1996-05-15)
  Kilpailun kiristyessä tietoliikennealalla myös operaattoreiden vaatimukset kasvavat. He vaativat toimittajiltaan yhä parempia palveluja sekä luotettavampia toimituksia. Yksi viidestä toimitustyypistä on julkaisutason ...
 • Liimatainen, Janne (2006-04-12)
  Teollisuuslaitteiden yllättävä vikaantuminen, siitä johtuva käyttökatko ja laitteen huolto voivat aiheuttaa mittavia kustannuksia yritykselle. Näitä kustannuksia voidaan kuitenkin pienentää hyvin toteutetulla kunnonvalvo ...
 • Nurmela, Wiljami (2016-03-09)
  Diplomityönä kehitettiin dynaaminen simulointimalli kartiomurskaimelle. Simulointimalli toteutettiin kaupallisella, elementtimenetelmää hyödyntävällä ohjelmistolla ANSYS. Työn tarkoituksena oli kehittää malli, jonka avulla ...