.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Us, Defne (2013-06-05)
  Use of metal objects such as dental implants, fillings, crowns, screws, nails, prosthesis and plates have increased in dentistry over the past 20 years, which raised a need for new methods for reducing the metal artifacts ...
 • Arponen, Otto (2009-10-07)
  The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
 • Seppänen, Saara (2015-12-09)
  Melu on säilynyt vuodesta toiseen työpaikkojen keskeisenä ongelmakohtana, erityisesti teollisuuden alalla. Kaikkia toimialoja tarkasteltaessa on melulle altistuminen työpaikoilla laskenut, mutta rakentamisen ja kaivos- ...
 • Korpela, Nia (2015-06-03)
  Coil coating -teollisuudessa teräsohutlevy pinnoitetaan esimerkiksi maalilla tai lakalla jatkuvatoimisella pinnoitusmenetelmällä. Muovipinnoitteita käytetään suojaamaan teräsohutlevytuotteita valmistuksen ja käytön aikaisilta ...
 • Salmi, Joel (2014-12-03)
  Tämä diplomityö käsittelee metallikontaktien prosessointia p-GaAs- ja n-GaSb-puolijohteille. Työn tavoitteena on parantaa olemassa olevia kontakteja optimoimalla niiden metallikerroksia. Ohmisten kontaktien teoriaa on ...
 • Rinne, Tuomo (2011-08-17)
  Vaihtovirtajärjestelmän ollessa tällä hetkellä vallitseva sähkönjakelumuoto myös suurin osa sähköenergiatekniikassa käytetyistä kondensaattoreista on suunniteltu vaihtovirtakäyttöä ajatellen. Tasajännitekäyttö on kuitenkin ...
 • Valtavaara, Minna (2014-11-05)
  In this thesis suitability of industrial by-product oil-clay to produce biogas in anaerobic digestion was studied. Oil-clay (spent bleaching earth) contains high amounts of fats and clay (sand). The methane production ...
 • Mantilla Ramos, Maria Fernanda (2015-11-04)
  The rapid urbanization processes and increasing populations pose issues to cities, especially in the area of energy requirements. Smart City strategy has been used for many cities to overcome those issues by implementing ...
 • Ylinen, Antti (2011-06-08)
  Hydraulic driven multibody systems are very common in industry and the behavior of these systems under transient load has been modeled in various ways. For instance, if one is interested in the response of the mechanical ...
 • Purhonen, Petra (2012-01-11)
  This thesis gathers methods, tools, and techniques suitable for tool makers to analyze, manage, implement, and develop their operations. It has been written for a research group in the tool making laboratory (Werkzeugmas ...
 • Kivimäki, Katja (2011-02-09)
  Diplomityön aiheena on pienimuotoisen leirikeskuksen suunnitelma Lempäälään. Noin 19 ha tontti sijaitsee Iso-Kausjärven rannalla Lempäälän Lastusissa, ja sen omistaa Tampereen Helluntaiseurakunta. Tontilta paloi puolitoista ...
 • Hartikainen, Olli Samuli (2016-01-13)
  Monimutkaisessa koneessa on useita komponentteja ja vikaantumiskohteita. Kaikilla näillä komponenteilla on oma vikaantumistodennäköisyys, jonka perusteella voidaan arvioida komponenttien elinkaarta. Vikaantumistodennäköisyyteen ...
 • Suomi, Jussi (2012-08-15)
  Metsäkoneen kuljettaja altistuu työssään usein tärinälle. Tutkimusten mukaan tärinä on aiheuttaa esimerkiksi selkäkipuja. Vuonna 2014 metsäteollisuudessa tulee voimaan valtioneuvoston säädös, jonka avulla pyritään vähentämään ...
 • Rouhu, Johanna (2013-02-06)
  Lämpökameratiedustelulla voidaan havaita taustasta sinne kuulumattomia kohteita niiden poikkeavan lämpötilan vuoksi. Jotta kohteita voidaan kätkeä tällaiselta tiedustelulta, niiden lämpöherätteet on saatava vastaamaan ...
 • Ylä-Outinen, Anni (2014-10-08)
  Työssä tutkittiin paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamon lietteiden metaanintuottoa anaerobisessa hajoamisessa. Sellu- ja paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamon lietteitä päätyy Suomessa kaatopaikoille vuosittain tuhansia ...
 • Järvenpää, Jukka (2015-01-14)
  Nepal is a least developed country in the Himalayas, which has 83,000 MW of economically exploitable hydro recourses, but is currently facing electricity crisis with around 1,000 MW of estimated consumption and 700 MW of ...
 • Wirdatmadja, Stefanus Arinno (2014-12-03)
  The new field of nanocommunications aims to develop communication systems at the nanoscale. It has developed into two main communication directions: molecular communications andelectromagnetic communications. Microfluidic ...
 • Sorkio, Anni (2012-01-11)
  The number of people affected by degenerative diseases of the retina increases notably due to the longer life expectancy. The weakening of the sight concerns especially older people, who suffer from degeneration of the ...
 • Mattila, Matti (2014-06-04)
  Many surveillance systems, such as radar (radio detection and ranging), work in a way that a signal is transmitted and its echoes are detected. In the case of radar, the transmitted wave is a radio wave. When sound waves ...
 • Hannula, Jussi (2011-09-07)
  Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...