.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • George, Lijo (2014-08-13)
  Organic electronics is an emerging field of science which finds application in organic light emitting diode (OLED), organic photovoltaics (OPV), organic transistors, and sensors etc. Research is focused to improve the ...
 • Kiilholma, Henna (2014-04-09)
  The literature review part of this thesis presents the basic structure of the heart and its properties from the tissue engineering perspective. Myocardial infarction is presented. The challenge is approached in context of ...
 • Rossi, Jonna (2016-05-04)
  Vähäliikenteisten teiden kunto on huonontunut ja korjausvelka on kasvanut varsinkin viime vuosikymmenten aikana. Päällysteiden kehittäminen on tärkeää kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Tämä diplomityö on osa ...
 • Mannonen, Roope Elmeri (2016-05-04)
  Työn tavoitteena oli arvioida pienen kokoluokan jätteenpolttolaitoksen modulaarista toteutusta. Modulaarisella toteutuksella tarkoitetaan, että laitos koostuu osista, jotka optimitilanteessa vain liitetään toisiinsa kiinni ...
 • Viljanen, Mikko-Pekka (2012-06-06)
  Tämän diplomityön aiheena on moduulirakenteisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille.Yleisin ongelma raskaan kuljetuksen kuljettamisessa on tieverkostolla oleva heikkorakenteinen silta. Suunniteltavan ...
 • Siivonen, Pauli (2015-09-09)
  This Master of Science Thesis was made for Cargotec Oy. Variability of products and the different customer needs have increased the amount of part numbers that have to be maintained. This thesis seeks to find a solution ...
 • Ala-Vannesluoma, Pauliina (2016-06-08)
  The potential of the biodegradable polymers have been realized in the orthopedic and cosmetic applications world, due to their remarkable ability to degrade in vivo, why there is no need for second surgery. Poly(lactide- ...
 • Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
  Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
 • Ikechukwu Emmanuel Okonkwo (2015-04-08)
  The use of natural fibers as reinforcements for polymers has been receiving great attention in recent times. This is because natural fibers are cheap, abundant and environmentally friendly. Momordica Angustisepala is one ...
 • Virtala, Samuli (2016-06-08)
  Monialahanke on kokonaisuus, jonka suunnittelulla ei ole selkeää painopistettä ollakseen esimerkiksi talorakennus- tai infrahanke. Monialahanke luo vuorovaikutussuhteita sellaistenkin suunnittelutehtävien välille, jotka ...
 • Heino, Antti (2014-05-07)
  Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
 • Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
  Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
 • Maununaho, Katja (2006-11-15)
  Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
 • Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
  Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...
 • Pyy, Petri (2014-02-05)
  Rakennuttamisorganisaatioilla on usein yhä enemmän rakennusprojekteja hallittavanaan yhtäaikaisesti. Usean projektin hallinnasta käytetään tässä työssä nimitystä moniprojektihallinta. Usean rakennusprojektin hallinta ...
 • Mannila, Turkka (2012-06-06)
  Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestelmän data viedään uuteen järjestelmään. Datamigraatiossa tietoa ei pelkästään kopioida uuteen järjestelmään, vaan datan rakenteelle täytyy ...
 • Song, Xiaoguang (2013-01-09)
  Study of energy efficiency has been very hot research topic in these days. Benefits from highly efficiency system are obvious. Greenhouse effect can be diminished, resources are protected and society development becomes ...
 • Koponen, Mikko (2014-10-08)
  Tässä työssä kartoitettiin pumppauslaitteiston monitorointijärjestelmän halutut ominaisuudet ja laitteiston vaatimukset. Tarkoituksena oli aikaansaada taloudellisesti järkevä tuote, joka toteuttaa kaikki kartoitetut ...
 • Ylipää, Salla (2015-04-08)
  Axial positron emission tomography (PET) scanners are composed of layers of scintillating crystals aligned with the main axis of the scanner. The axial coordinates of photon interaction events are obtained using a matrix ...
 • Metsälä, Aino (2010-06-23)
  Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...