.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mantilla Ramos, Maria Fernanda (2015-11-04)
  The rapid urbanization processes and increasing populations pose issues to cities, especially in the area of energy requirements. Smart City strategy has been used for many cities to overcome those issues by implementing ...
 • Ylinen, Antti (2011-06-08)
  Hydraulic driven multibody systems are very common in industry and the behavior of these systems under transient load has been modeled in various ways. For instance, if one is interested in the response of the mechanical ...
 • Purhonen, Petra (2012-01-11)
  This thesis gathers methods, tools, and techniques suitable for tool makers to analyze, manage, implement, and develop their operations. It has been written for a research group in the tool making laboratory (Werkzeugmas ...
 • Kivimäki, Katja (2011-02-09)
  Diplomityön aiheena on pienimuotoisen leirikeskuksen suunnitelma Lempäälään. Noin 19 ha tontti sijaitsee Iso-Kausjärven rannalla Lempäälän Lastusissa, ja sen omistaa Tampereen Helluntaiseurakunta. Tontilta paloi puolitoista ...
 • Hartikainen, Olli Samuli (2016-01-13)
  Monimutkaisessa koneessa on useita komponentteja ja vikaantumiskohteita. Kaikilla näillä komponenteilla on oma vikaantumistodennäköisyys, jonka perusteella voidaan arvioida komponenttien elinkaarta. Vikaantumistodennäköisyyteen ...
 • Suomi, Jussi (2012-08-15)
  Metsäkoneen kuljettaja altistuu työssään usein tärinälle. Tutkimusten mukaan tärinä on aiheuttaa esimerkiksi selkäkipuja. Vuonna 2014 metsäteollisuudessa tulee voimaan valtioneuvoston säädös, jonka avulla pyritään vähentämään ...
 • Rouhu, Johanna (2013-02-06)
  Lämpökameratiedustelulla voidaan havaita taustasta sinne kuulumattomia kohteita niiden poikkeavan lämpötilan vuoksi. Jotta kohteita voidaan kätkeä tällaiselta tiedustelulta, niiden lämpöherätteet on saatava vastaamaan ...
 • Ylä-Outinen, Anni (2014-10-08)
  Työssä tutkittiin paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamon lietteiden metaanintuottoa anaerobisessa hajoamisessa. Sellu- ja paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamon lietteitä päätyy Suomessa kaatopaikoille vuosittain tuhansia ...
 • Järvenpää, Jukka (2015-01-14)
  Nepal is a least developed country in the Himalayas, which has 83,000 MW of economically exploitable hydro recourses, but is currently facing electricity crisis with around 1,000 MW of estimated consumption and 700 MW of ...
 • Wirdatmadja, Stefanus Arinno (2014-12-03)
  The new field of nanocommunications aims to develop communication systems at the nanoscale. It has developed into two main communication directions: molecular communications andelectromagnetic communications. Microfluidic ...
 • Sorkio, Anni (2012-01-11)
  The number of people affected by degenerative diseases of the retina increases notably due to the longer life expectancy. The weakening of the sight concerns especially older people, who suffer from degeneration of the ...
 • Mattila, Matti (2014-06-04)
  Many surveillance systems, such as radar (radio detection and ranging), work in a way that a signal is transmitted and its echoes are detected. In the case of radar, the transmitted wave is a radio wave. When sound waves ...
 • Hannula, Jussi (2011-09-07)
  Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...
 • Miettinen, Riitta (2016-06-08)
  Microcopy has always been an important tool to increase our knowledge about structural elements that are responsible for the functional outcome of living organisms. Unraveling the relationship between the structure and ...
 • Nurmilo, Jouni Pekka (2011-06-08)
  Tässä diplomityössä käsitellään Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausjärjestelmän Enterprise Portal nimisen web-käyttöliittymän toimintaa ja ohjelmointia. Webin käyttö on ollut nousemassa johtavaksi trendiksi myös ...
 • Aimo, Mikko (2015-02-04)
  Informaatioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia ohjelmistoja. Yritysten haasteena on pitää ohjelmistonsa ajan tasalla vaihtamatta järjestelmiään liian usein. IT-ohjelmistoja myyvät tahot auttavat yrityksiä arvioimaan uusien ...
 • Bari, Mohammad Imtajul (2012-06-06)
  Mobile technology landscape has changed drastically in recent times. The change is due to the merging of mobile systems with the Internet and the Web. Mobile devices functions expanded much beyond their traditional use ...
 • Koivisto, Janne (2012-06-06)
  Ohjelmistotuotannossa käytetään perinteisten mallinnusohjelmien lisäksi tavallisia toimisto-ohjelmia. Taulukkolaskentaohjelmia käytetään, koska tietyn tyyppisiä tietoja on luontevinta esittää taulukkomuodossa. Laskentataulukoihin ...
 • Felin, Marko Juhani (2011-09-07)
  Perinteiset ohjelmistojen mallinnustyökalut ovat jäykkiä, formaaleja ja syntaksiorientoituneita. Ne eivät tue vapaamuotoista luonnostelua tai käytetyn mallinnuskielen vastaisia kuvauksia. Mallinnustyö on kuitenkin luovaa, ...
 • Koivula, Juuse (2012-06-06)
  Tekstinkäsittelyohjelmistoja käytetään yleisesti analysoitaessa ja suunniteltaessa ohjelmistoja. Tällöin suunniteltavasta ohjelmistosta luodaan yleensä myös sitä kuvaava malli. Tekstinkäsittelyohjelmien avulla luodaan ...