.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lahdensivu, Jukka (2012-03-23)
  Finnish multi-storey residential buildings have been built of precast concrete panels since the 1960’s. Half of these buildings, which for the most part are located in suburbs, were built in the fairly short period 1960-1979. ...
 • Husberg, Frederik (2005-01-19)
  Laajakaistayhteyksien kysyntä ja käyttäjämäärien kasvu on ollut merkittävää Suomessa viime vuosina. Tästä huolimatta teknisten rajoituksien ja taloudellisen kannattamattomuuden seurauksena osa kotitalouksista on vailla ...
 • Savia, Olli-Pekka (2000-02-09)
  Työssä on kehitetty Java-rajapinta, joka mahdollistaa digitaalisen MPEG-2 -lähetteen vastaanoton PC-laitteistossa toimivasta Java-ohjelmasta käsin.
 • Mäkelä, Marko (1997-03-19)
  Compact discs and their players have been among the world's most successful consumer electronics products in the past few decades. The majority of these players are audio CD players. The CD-ROM standard, an extension to ...
 • Kajander, Kirsi (1996-05-15)
  Kilpailun kiristyessä tietoliikennealalla myös operaattoreiden vaatimukset kasvavat. He vaativat toimittajiltaan yhä parempia palveluja sekä luotettavampia toimituksia. Yksi viidestä toimitustyypistä on julkaisutason ...
 • Liimatainen, Janne (2006-04-12)
  Teollisuuslaitteiden yllättävä vikaantuminen, siitä johtuva käyttökatko ja laitteen huolto voivat aiheuttaa mittavia kustannuksia yritykselle. Näitä kustannuksia voidaan kuitenkin pienentää hyvin toteutetulla kunnonvalvo ...
 • Nurmela, Wiljami (2016-03-09)
  Diplomityönä kehitettiin dynaaminen simulointimalli kartiomurskaimelle. Simulointimalli toteutettiin kaupallisella, elementtimenetelmää hyödyntävällä ohjelmistolla ANSYS. Työn tarkoituksena oli kehittää malli, jonka avulla ...
 • Laitinen, Antti Mikael (2016-01-13)
  Tiedon eheys ja virheettömyys ovat tärkeitä seikkoja lähes jokaisessa tietojärjestelmässä. Erityisesti näiden seikkojen tärkeys korostuu tuotannonohjausjärjestelmissä ja muissa liiketoiminnalle kriittisissä ohjelmistoissa, ...
 • Kiminkinen, Hannu (1991)
  Pyrittäessä nopeaan tietojenkäsittelyyn on luonnollista käyttää rinnakkaista prosessointia. Tietokoneohjelmasta samanaikaisesti suoritettavissa olevat osat ovat helposti löydettävissä, mutta tehokkaaseen rinnakkaisprosessointiin ...
 • Haikonen, Mikko (1994)
  Graafinen kuvaus on havainnollinen ja tehokas tapa simuloivan järjestelmän rakenteen esittämiseksi. ISEE-Simnon on kohdeyrityksen kehittämä UNIX-käyttöjärjestelmässä toimiva dynaamisten järjestelmien graafiseen mallintamiseen ...
 • Suontausta, Janne (1992)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksen tutkimusprojektia Soft Computation in Automation. Projektin keskeisenä osa-alueena on neuraaliverkkojen vikadiagnostiikka. Vian nopea ...
 • Uhlmann, Stefan; Kiranyaz, Serkan; Ince, Turker; Gabbouj, Moncef (2011-09)
 • Manjate, Juvencio (2008-04-09)
  The development of the Internet has been characterized by emergence of applications with high requirements for quality. These applications create real-time traffic aggregates with time varying statistical characteristics. ...
 • Messo, Tuomas (2011-09-07)
  Power electronic devices are used as an interface between renewable energy sources and the utility grid. A photovoltaic generator that produces dc electricity is interfaced to a three-phase grid with an inverter. A ...
 • Vuola, Pekka (1997-01-22)
  AB3:Dynaamista syvätiivistystä käytetään maailmalla varsin usein löyhän maan pohjanvahvistusmenetelmänä. Tämän pohjarakennustavan markkinat ovat kasvaneet Suomessa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Syvätiivistysmenetelmistä ...
 • Lehmusvaara, Karri (2014-06-04)
  Using Complex Event Processing (CEP) as part of monitoring systems is a state-of-the-art approach in the manufacturing industry that still requires development. The industry is increasingly moving towards implementing ...
 • Piipari, Tapio (2013-03-06)
  During recent years, the amount of software in container handling equipment has increased and automation has a greater role in container terminal operations. Automation systems must be able to constantly adapt to changing ...
 • Liljenfeldt, Niclas (2006-11-08)
  The main objective of this thesis work has been to explain how certain machine elements and engine and alternator components influence the dynamics of a large diesel generating set. Special attention has been paid to the ...
 • Vainio, Henri (2014-06-04)
  Finnish metal and engineering industry is on the verge of a paradigm shift towards a service business approach, which means selling products bundled with related services. A more extreme approach of this is a manufacturer ...
 • Shabaev, Anton (2001-05-09)
  Työ on katsaus teollisuusprosessien mallintamiseen. Esimerkkinä on SIMULINK-mallin luominen paperinjalostusteollisuuteen. /Kir10