.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Miettinen, Riitta (2016-06-08)
  Microcopy has always been an important tool to increase our knowledge about structural elements that are responsible for the functional outcome of living organisms. Unraveling the relationship between the structure and ...
 • Nurmilo, Jouni Pekka (2011-06-08)
  Tässä diplomityössä käsitellään Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausjärjestelmän Enterprise Portal nimisen web-käyttöliittymän toimintaa ja ohjelmointia. Webin käyttö on ollut nousemassa johtavaksi trendiksi myös ...
 • Aimo, Mikko (2015-02-04)
  Informaatioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia ohjelmistoja. Yritysten haasteena on pitää ohjelmistonsa ajan tasalla vaihtamatta järjestelmiään liian usein. IT-ohjelmistoja myyvät tahot auttavat yrityksiä arvioimaan uusien ...
 • Bari, Mohammad Imtajul (2012-06-06)
  Mobile technology landscape has changed drastically in recent times. The change is due to the merging of mobile systems with the Internet and the Web. Mobile devices functions expanded much beyond their traditional use ...
 • Koivisto, Janne (2012-06-06)
  Ohjelmistotuotannossa käytetään perinteisten mallinnusohjelmien lisäksi tavallisia toimisto-ohjelmia. Taulukkolaskentaohjelmia käytetään, koska tietyn tyyppisiä tietoja on luontevinta esittää taulukkomuodossa. Laskentataulukoihin ...
 • Felin, Marko Juhani (2011-09-07)
  Perinteiset ohjelmistojen mallinnustyökalut ovat jäykkiä, formaaleja ja syntaksiorientoituneita. Ne eivät tue vapaamuotoista luonnostelua tai käytetyn mallinnuskielen vastaisia kuvauksia. Mallinnustyö on kuitenkin luovaa, ...
 • Koivula, Juuse (2012-06-06)
  Tekstinkäsittelyohjelmistoja käytetään yleisesti analysoitaessa ja suunniteltaessa ohjelmistoja. Tällöin suunniteltavasta ohjelmistosta luodaan yleensä myös sitä kuvaava malli. Tekstinkäsittelyohjelmien avulla luodaan ...
 • Viljanen, Jan (2015-08-12)
  Antenna-coupled microwave radiation is used to enhance the sensitivity of laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). Limit of detection on low laser pulse energy is enhanced by factor of 93. Improved detection is mainly ...
 • Taskinen, Ville (2010-07-02)
  Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
 • Arpiainen, Antti (2012-05-09)
  Asumisliiketoiminnan markkinoinnin ja tutkimisen koetaan usein keskittyvän liikaa teknisiin ominaisuuksiin kokonaisvaltaisen asiakasarvon luomisen sijasta. Asumisliiketoiminnassa tapahtuvat ostotilanteet ovat lisäksi ...
 • Saastamoinen, Heidi (2011-09-07)
  Polttoaineiden hiilivetyjen on tiedetty ylläpitävän mikrobien kasvua jo yli 70 vuoden ajan. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus erilaisten polttoaineiden mikrobiologisesta kontaminaatiosta. ...
 • Niemeläinen, Janne (2013-10-09)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikronäytteenotin solukasvatusliuoksen pH:n mittaamiseen käyttäen osaltaan kaupallisia komponentteja, mutta myös itse valmistettuja järjestelmän osia. Päätavoitteena ...
 • Alkkiomäki, Eero (2010-04-07)
  Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa prosessien, koneiden ja yksittäisten laitteiden riskejä voidaan vähentää monin tavoin. Huolellisen automaatiojärjestelmän suunnittelun jälkeen turva-automaatio on eräs tärkeimmistä ...
 • Annila, Petri (2012-11-07)
  Globalisaation ja markkina-asemasta käytävän kilpailun johdosta rakennustuoteteollisuudella on paineita tuoda Suomen markkinoille uusia rakennustuotteita. Uusien tuotteiden tuomisessa markkinoille piilee riski, ...
 • Sjölund, Sasu Kaspar (2015-03-04)
  Diplomityöni aiheena on Lahden Pelastusarmeijan talo. Työ on suunnitelma rakennuksen muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön. Lahden Pelastusarmeijan talo rakennettiin aikoinaan palvelemaan järjestön monia tarpeita. ...
 • Salmela, Iikka (2013-02-06)
  Lähtökohtana tutkimukselle oli käytännön tarve tutkia, miten tietoturvallisuutta voidaan mitata sen hallinnoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, mitä tietoturvallisuuden tilaan liittyviä tietotarpeita ...
 • Singh, Devinder (2012-12-05)
  Ohjelmistoarkkitehtuurilla on suuri merkitys ohjelmistojen kehityksessä. Se takaa, että ohjelmiston rakenne pysyy modulaarisena ja helposti ymmärrettävänä. Arkkitehtuuri helpottaa järjestelmän testausta, ylläpitoa ja ...
 • Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
  Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
 • Ruostila, Timo (2014-11-05)
  Mobiililaitteiden huomioimisesta web-järjestelmissä on tullut entistä tärkeämpää, koska mobiililaitteiden käytön määrä kasvaa jatkuvasti ja ne ovat muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla käytämme Internetiä. Tämän työn ...
 • Laitinen, Tero (2016-06-08)
  This project studies commonly used authentication methods and technologies and evaluates their suitability for Windows Phone platform. Based on the findings we develop a Windows Phone 8.1 application, which utilizes strong ...