.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Palonen, Tero (2014-06-04)
  Automation system produces enormous amounts of data. Data is collected from the production process, automation equipment and several other functions related to production. Data is used in reporting, product quality control, ...
 • Helminen, Väinö (2010-06-02)
  The Discrete Time Network Simulator (DTNS) is a System-on-Chip (SoC) simulator developed at Tampere University of Technology. It is used to analyze interconnection architectures and systems built around them. The abstraction ...
 • Husberg, Janne (2012-10-03)
  Digital broadcasts are a highly efficient way of transmitting data to a large number of receivers, but they are typically not designed for reliable transmission. In this thesis we attempt to design a fully peer-to-peer ...
 • Rodriguez Alvarado, Jose Roberto (2010-10-06)
  Manufacturing is a critical industry for all major economies. Every individual and industry depends on manufactured goods, which makes manufacturing crucial to the national economies. Competition is increasingly hard and ...
 • Laakso, Mikko (2008-06-04)
  The design of real-time embedded systems has become more challenging due to growing complexity of these systems. Still, software is the main driving force of innovations in many industries. This makes it especially worth ...
 • Oksanen, Laura (2011-09-07)
  This thesis analyses how the Distribution System Operator (DSO) enables the electricity market by enabling the implementation of smart grids. Two example cases of connecting small-scale production and demand response are ...
 • Nakari, Tomi (1998-01-14)
  Today's market in mining equipment is fully saturated with excellent products and in order to gain market share or even to stay in competition the fields to make the difference is somewhere else. This study was made to ...
 • Yliaho, Jaakko (2008-06-04)
  Disturbance recordings have been available in numerical relays from the 1980s. Nowadays almost all new protection relays have the required functionality to store and transfer instantenous values about the events in electrical ...
 • Aumala, Olli (2001-05-07)
  This study analyses properties of the analogue-to-digital converter, which is very central in modern measurement equipment. The work is mainly theoretical, and the theoretical models were verified partly with experimental ...
 • Karhu, Ismo (1987)
  Hajautettu tietojenkäsittely on nykyajan kehityssuunta. Se jatkuu vielä useita vuosia johtuen uusien, entistä halvempien ja entistä tehokkaampien mikroprosessoreiden markkinoille tulosta. Uusien laitteiden teho mahdollistaa ...
 • Jukola, Riina (2014-08-13)
  Geenihoito on lupaava tulevaisuuden hoitomuoto. Geenihoito perustuu viallisen geenin korvaamiseen vastaavalla terveellä geenillä. Jo toteutuneissa geenihoidoissa korvaavat geenit on pääosin kuljetettu kohdesoluun viruksien ...
 • Torvinen, Seppo (1986)
  Tämä diplomityö on osa TEKESin "Kappaletavara-automaatio" -hankkeen konepajateknistä osuutta. Osahankkeen tarkoituksena on rakentaa Tampereen teknillisen korkeakoulun konepajatekniikan laboratorioon pilot-FMS (joustavatu ...
 • Jämsä, Teemu (2014-06-04)
  Public Key Infrastructure (PKI) has turned out to be useful when two parties negotiate about a shared secret in order to establish an encrypted connection between them. To verify the public key, a certificate is used. The ...
 • Roihuvuo, Mikko (2013-05-08)
  Tämä työ on kuvaus ohjelmistoprojektista, jossa kehitettiin yrityksen ostoprosesseja helpottava ja automatisoiva järjestelmä. Järjestelmä toteutettiin yhdistämällä M-Filesin ja SAP:in ominaisuuksia. Ohjelmistokehitys tehtiin ...
 • Kärnä, Tuukka (2010-06-23)
  Yrityksen dokumentinhallintaan käytetään erilaisia järjestelmiä yksinkertaisista jaetuista verkkolevyistä globaalisti hajautettuihin tietokantapohjaisiin järjestelmiin. Dokumentinhallintajärjestelmää ei vaihdeta usein, ...
 • Bohm, Juha Eero (2015-11-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia dokumenttien metadatan hyödyntämismahdollisuuksia. Tarkastelussa käytettiin hyväksi kirjoittajan työelämässä kertynyttä kokemusta vakuutusliiketoiminnasta sekä metadatan merkityksestä ...
 • Rönnman, Juha (2001-06-06)
  Dokumenttien sähköinen katselu on viime vuosina yleistynyt. Tukipunakynäykselle eli dokumenttiin tehtäville tilapäisille merkinnöille puuttuu tuotetiedonhallintajärjestelmistä usein. Työn tavoitteena oli lisätä tuki ...
 • Törmä, Minna (1994)
  Työssä käsiellään Valmet Paperikoneet Oy:n käyttöön kehitettyä automaation suunnittelujärjestelmää ja keskitytään erityisesti dokumenttien hallintaan suunnittelujärjestelmässä. Dokumenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ...
 • Tobio Phillips, Simon (2006-11-08)
  The Web Ontology Language (OWL) has emerged as a mature representation of knowledge in the web. OWL is based on the Description Logics (DL) formalism, which has been to describe elements and their semantic relationships. ...
 • Jääskeläinen, Antti (2008-01-16)
  Model-based testing is a relatively new software test automation methodology that can be used to automate not only the execution of the test cases but also their generation. Its basic idea is to create formal test models ...