.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tulonen, Risto (1991)
  EAST MEETS WEST - kansainvälinen opiskelijakilpailu: Kilpailun järjestäjänä on new yorkilainen National Institute For Architectural Education. Kilpailuohjelmassa edellytetään antropologian tutkimus-, koulutus- näyttelykeskuksen ...
 • Niva, Esa (1991)
  Työ osallistui kansainväliseen opiskelijakilpailuun, jossa etsittiin ratkaisua antropologian instituutille sijoitettavaksi historiallisesti arvokkaalle alueelle. Kilpailualue sijaitsee kahden moskeijan, Hagia Sofian ja ...
 • Ahlström, Jarl (1991)
  Diplomityö pohjautuu National Institute for Architectural Education järjestämään arkkitehtiopiskelijakilpailuun, "East meets West", tehtyyn ehdotukseen. Kilpailu käsittää antropologian museon ja instituutin suunnittelun ...
 • Virta, Susanna (1999-03-10)
  Työssä on suunniteltu joen itärannan käyttöä, erityisesti useita puistoja joen rannalle. Puistojen välissä on asuinalueita.
 • Hakomäki, Mikko (2013-01-09)
  Fysiologisten signaalien rekisteröinti kliinisessä lääketieteessä on yhä tärkeämpää niin diagnostisten rekisteröintien kuin fysiologisten toimintojen monitoroinnissakin. Aivosähkökäyrä rekisteröinnit (EEG) ovat merkittävässä ...
 • López Ruiz, Javier Alejandro (2014-06-04)
  Quality of life of patients needing repeated ECG measurements is threatened by the need of several hospital visits, cost inefficiency of having ECG measurements at hospitals and discomfort caused by many ECG leads. For ...
 • Himanen, Anna (2002-01-16)
  Tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä voitaisiin siirtyä käyttämään jotakin jo tarjolla olevaa verkkopohjaista EKG-tallennusjärjestelmää ja kuinka tällainen järjestelmä pystyisi ...
 • Turunen, Timo (1982)
  Tässä työssä on selvitetty ECL-teknologian käytön aiheuttamia hankaluuksia tietokoneen toteutuksessa. Tätä on tutkittu ECL-teknologialla toteutetun Ukko-tietokoneen antamien viitteiden valossa. Työssä on sivuttu myös ...
 • Heiska, Anssi (2008-06-04)
  Uuden ohjelmistoalustan käyttöönotto voi olla vaikeaa. Alustan erikoispiirteet hidastavat kehitystä ja aiheuttavat virheitä. Alustan erikoisominaisuudet huomioon ottavilla työkaluilla voidaan huomattavasti helpottaa ...
 • Saari, Ulla (2016-02-10)
  The focus in this research is to develop a brand measurement scale for measuring how consumers experience eco-friendliness when reflecting on global high-tech brands. The aim is to examine can the eco-friendliness dimension ...
 • O'Neill, Mia (2015-03-07)
  Sustainability, encompassing ecological, economic as well as sociocultural aspects, has become a driving force for many political and administrational decisions. It is no longer enough to follow old practices or rely on ...
 • Pynnönen, Kirsikka (2012-08-15)
  The Ecosan Promotion Project (EPP) in Kenya, funded by EU, GTZ and Sida, was promoting appropriate ecological sanitation (ecosan) technologies during the project period (2006-2010). Urine Diversion Dry Toilets (UDDTs) were ...
 • Ajo, Jani (2010-06-23)
  Keväällä 1.2.–30.4.2010 järjestettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta yleinen Helsinki Townhouse-arkkitehtuurikilpailu alaotsakkeella Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit. Kilpailun tarkoituksena ...
 • Salonen, Jouni (1991)
  Kaikki nykyiset televisiojärjestelmät käyttävät 2:1 -lomittelua lähetyksessä tarvittavan taajuuskanavan pienentämiseen. Lomittelu ja 50 Hz:n kenttälaajuus aiheuttavat kuitenkin televisiokuvaan virheitä, kuten esimerkiksi ...
 • Ukkola, Jari (1992)
  Työn tavoitteena on selvittää miten organisaatioiden välistä elektronista tiedonvaihtoa (EDI/OVT) voidaan hyödyntää Pori copperin liiketoiminnan kehittämisessä. Tarkastelun kohteeksi liiketoiminnan osa-alueista otettiin ...
 • Keski-Luopa, Annu (1997-08-20)
  EDI-tiedonsiirtoyhteyden hankkiminen on varsin yksinkertaista.Käyttöönotto pitäisi nähdä yrityksen strategisena hankkeena, jonka avullayrityksen liiketoimintaa pyritään kehittämään. Tavoitteena on selvittää,mitä EDI ...
 • Koski, Jenni (2015-08-12)
  Organisaatiot ovat useiden vuosikymmenien aikana ottaneet käyttöönsä elektronisen liiketoiminnan teknologioita asiakas-toimittajasuhteisiin kaupankäynnin muuttuessa yhä elektronisemmaksi sekä tilausvolyymien kasvun myötä. ...
 • Tuominen, Jyrki (1995-03-15)
  Tämä työ on tehty osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä. Alihankinnalla on suuri merkitys nykyajan teollisuudessa kilpailukyvyn kasvattajana. Eräs sen ...
 • Laaksonen, Jenni Johanna (2010-06-09)
  Population growth, amount of out-of-school-children and challenges due to climate change put pressure on education system in many countries and create challenges for it in future. In addition to these facts, natural ...
 • Myllykoski, Tuomas (2016-03-09)
  The increasing workforce demand in the field of technology has forced universities to increase their student intake. However, for all students, their starting skill level is not high enough for university studies, which ...