.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Harju-Säntti, Erkka (2011-11-09)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Projekti alkoi syksyllä 2009 ja loppuu marraskuussa 2011. Projektin ...
 • Heljo, Juhani; Vihola, Jaakko (2012)
  Tutkimuksessa on arvioitu toteutettavissa olevaa energiansäästöpotentiaalia vuoden 2010 rakennuskannassa vuoteen 2050 mennessä. Tarkastelun kohteena olivat asuin- ja palvelurakennusten korjaustoimintaan liittyvät ...
 • Kaijala, Jukka (1985)
  Laihian energiansäästökylän koetaloihin sovellettujen toimenpiteiden tehokkuutta on arvioitu suoritettujen mittausten ja teoreettisten mallien avulla. Pientalon lämmitysenergian tuottoa, omavaraisenergian osuutta ja ...
 • Mäkitalo, Eerik (2012-01-11)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Työn päätavoitteina on tutkia, mitä mittauksia vaaditaan, että ...
 • Aaltonen, Topi (2010-06-02)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä prosesseja ja keinoja. Perusteet energiatehokkuuden parantamiselle antaa energiakustannusten nousu sekä kansainväliset päästörajoitukset. ...
 • Pyykkönen, Petri (2013-02-06)
  Energiankulutus on kasvanut Euroopassa. Euroopan Parlamentti ja komissio ovat reagoineet energiansäästötarpeeseen uuden energiatehokkuusdirektiivin avulla. Direktiivin avulla yritetään vähentää 1,5 % loppuenergian kulutusta ...
 • Tähtinen, Joni (2008-08-13)
  Diplomityössä tarkasteltiin hissin sähkökäyttöön soveltuvia energian varastointitekniikoita ja käytännön toteutusta. Tavoitteena oli pienentää hissin verkosta ottamaa tehoa varastoimalla energiaa moottorin kevyen kuormituksen ...
 • Peltonen, Lasse (2007-02-14)
  Työn tarkoituksena oli tutkia millä tavalla energiavarastoja voidaan hyödyntää heikon sähköverkon huoltovarmuuden hallinnassa ja mikroverkkojen muodostamisessa. Huoltovarmuuden hallinnassa varaston energiamäärän on oltava ...
 • Kuisti, Harri (2003-08-20)
  AB3:Työ käsittelee sähkönsiirtoverkon jännitteellistämistä suurhäiriön jälkeen. Tarkastelu rajoittuu tilanteeseen, jossa osa 400 kV verkosta on valmiiksi jännitteellinen ja toimii syöttönä annettaessa jännite muuhun ...
 • Kaunisto, Kimmo (2009-03-27)
  Photoinduced intermolecular energy and electron transfers in organic multilayered thin films were studied using electrical and spectroscopic methods. Intra- and interlayer processes were mainly investigated by the time-resolved ...
 • Keller, Stephan (1999-04-14)
  Koerakennusten energiankulutus laskettiin DIN V 4108-6 ja Suomen D5-normien avulla ja verrattiin näitä kuuden koerakennuksen mittaustuloksiin. Erojen syitä tarkasteltiin mm. nurkkavaikutuksen, lämmönläpäisykertoimen, ...
 • Tuominen, Mikko Rikhartti (2011-06-08)
  Energy efficiency is an important part of the development of any technology. Cluster computing is no exception. As the energy prices rise, the costs of running a cluster can easily overcome the costs of buying one. A euro ...
 • Andreev, Sergey (2012-08-21)
  Energy efficiency is increasingly important for next-generation wireless systems due to the limited battery resources of mobile clients. While fourth generation cellular standards emphasize low client battery consumption, ...
 • Hytti, Heli (2010-11-12)
  Ultrasonic waves have been applied in non-destructive testing for decades. Development of new sensors and transducers for actuating and detecting the ultrasonic guided waves has made the ultrasonic structural health ...
 • Niemi, Jukka (1999-11-10)
  AB3:Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida entisen Neuvostoliiton tasavaltojen (lukunottamatta Venäjän liitovaltiota ja Baltian maita) energiasektoreita ja mahdollisia tulevaisuuden markkinoita dieselvoimalaitosvalmistajalle. ...
 • Salko, Santeri (2006-10-09)
  AB3:Tässä diplomityössä esitellään menetelmä, jossa virrankulutuksen mittaus ja käyttöjärjestelmän seuranta yhdistetään. Tällöin virrankulutus eri komponenteissa voidaan yhdistää laitteessa käynnissä olevaan ohjelmaprose ...
 • Purhonen, Ville (2010-09-08)
  This thesis deals with the engagement of business users to Business Intelligence Competency Center (BICC). The concept of BICC is still relatively young and it has not been researched a lot. The benefits and the downsides ...
 • Tuominen, Jari (2009-11-13)
  In the field of surface engineering, laser cladding is an emerging coating method with the quality of high energy density, which enables the production of low diluted and fusion bonded thick metallic coatings on wide variety ...
 • Järvenperä, Henri (2009-03-04)
  In this thesis a new engineering method and a tool is developed and introduced in executing IQSteamPro delivery projects at target company. Different people involved in executing projects see the project success differently. ...
 • Alonen, Minttu (2014-09-03)
  Tässä diplomityössä tutkittiin Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan ja materiaaliopin opettajien sekä opiskelijoiden kokemuksia englanninkielisistä opintojaksoista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ...