.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvinen, Johannes (2007-10-17)
  Wood derived compounds are major source of toxicity in pulp and paper industry's effluents. The toxic effects on receiving waters and removal with biological treatment has been studied, but Iittle attention has been paid ...
 • Li, Xiufeng (2012-11-07)
  Commissioning is a critical phase of project delivery which is the continuity of previous project management preparation after the negotiations and contracts and prelude of service business in the future. Commissioning ...
 • Burian, Adina; Lohan, Elena Simona; Renfors, Markku (2007)
  In positioning applications, where the line of sight (LOS) is needed with high accuracy, the accurate delay estimation is an important task. The new satellite-based positioning systems, such as Galileo and modernized GPS, ...
 • Anjum, Omer (2007-06-06)
  Linear digital filters are often the essential and most important parts of digital signal processing systems. Based on these digital filters, the interest in digital filter banks has grown dramatically over the last two ...
 • Karimzadeh, Morteza (2011-06-08)
  Modern Internet protocols demonstrate inefficient performance in those networks where the connectivity between end nodes has intermittent property due to dynamic topology or resource constraints. Network environments where ...
 • Korvenoja, Paula; Piché, Robert (2000)
  In order to speed up satellite position and velocity computation, the ephemeris orbit model is approximated by simple curves. Piecewise polynomial interpolation is shown to be appropriate for the purpose, and especially ...
 • Ning, Tingyin; Pietarinen, Henna; Hyvärinen, Outi; Kumar, Ravi; Kaplas, Tommi; Kauranen, Martti; Genty, Goery (2012-10)
  We demonstrate a thousand-fold enhancement of second-harmonic generation in an all-dielectric silicon nitride (SiN) resonant waveguide grating compared to a flat SiN film. The strong second-harmonic output measured at 532 ...
 • Ahoniemi, Tuukka (2015-05-28)
  Learning and teaching programming are challenging tasks that can be facilitated by using different teaching technologies. Visualization systems are software systems that can be used to help students in forming proper mental ...
 • Virtanen, Ilkka (2006-01-18)
  The aim of this thesis work was to find out which parameters are essential in integrating EGPRS protocol to the DSP of a mobile phone. The work should be used as support and reference in the actual integration work. The ...
 • Kaarina, Vainio (1993)
  Puolustushallinnon kiinteistö-ja rakennustoimen viranomais- ja palvelutehtävät keskitetään puolustushallinnon rakennuslaitokselle. Rakennuslaitoksen aloittaessa toimintansa 1.4.1994 sen tarjoamat palvelut muuttuvat käyttäjille ...
 • Seini, Matias (2003-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda rakennustoimistolle toimiva ehdotusjärjestelmä. Tämän järjestelmän avulla mahdollistetaan yrityksen koko henkilöstön osallistuminen organisaation kehittämiseen, vaikuttaminen sen toimintaan, ...
 • Pajarre, Eila; Asunmaa, Piia; Lukkari, Heli (2011-04)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opintoihinsa liittyvästä ohjaustarpeesta ja saamastaan ohjauksesta. Toisena tavoitteena oli kartoittaa opiskelijoiden opiskeluaikaista ...
 • Eskelä, Esa (1984)
  KONE-EKG -järjestelmä on elektrokardiologinen tutkimusjärjestelmä, joka koostuu useista laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanoista sovitettuna erilaisten EKG-tutkimusten tarpeisiin. Yksi järjestelmän perusyksiköistä on ...
 • Korvenmaa-Mölsä, Päivi (1985)
  KONE-EKG-järjestelmä on elektrokardiografinen tutkimusjärjestelmä. Sen useat vaativia EKG-tutkimuksia palvelevat tuotteet ovat mikroprosessoripohjaisen perusmittalaitteen erilaisia sovelluksia. Tarkoituksena oli suunnitella ...
 • Lehtinen, Rami (1991)
  TTKK:n Lääketieteellisen tekniikan laitoksella aloitettiin sepelvaltimotaudin tietokoneavusteisen diagnosointimenetelmän kehittäminen vuonna 1985. Tutkimuksessa on tähän mennessä kehitetty rasitus-EKG:n tietokoneavusteiseen ...
 • Ekoasunto 
  Sola, Kristiina (1993)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää asunnon rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat vaikutukset ympäristöön ja kehittää ekoasunnon tunnusmerkkejä. Tavoitteena oli myös tehdä ehdotuksia prosessista, jolla ekoasunto ...
 • Huuhtola, Kimmo (2000-06-07)
  Tässä työssä on selvitetty Viikin koerakentamisalueelle laadittujen ekologisten kriteerien vaikutusta alueelle ensimmäisenä valmistuvan asuinrakennuskohteen rakennesuunnitteluun. Ekologisuuden toteutumista on arvioitu ...
 • Timlin, Eevamaria (2009-06-03)
  Työssäni oli tavoitteena luoda selkeästi hahmotettava, ekologisen rakentamisen keinoja ja haasteita esittelevä kokonaisuus avuksi hallirakentamiseen. Ratkaisut ovat käytettävissä kooltaan ja toiminnoiltaan vastaaviin ...
 • Halminen, Johannes (2013-01-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä seikat vaikuttavat ekotehokkaan rakentamisklusterin syntymiseen Pirkanmaan seudulle. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa suositus toimenpiteistä, joilla Tampereen kaupunki voisi ...
 • Andersen, Petri (2001-05-09)
  Ekstruusio on yleisin menetelmä valmistaa kestomuoveista jatkuvia tuotteita, kuten putkia, levyjä ja kalvoja.Monikerroskalvoekstruusio on menetelmä valmistaa kerroksellisia tuotteita. Työssä selvitettiin kaksikerroksisen ...