.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

  • Väisänen, Petteri (2015-11-04)
    Thesis describes a project that starts from evaluation of simulation programs and ends to testing an individually adaptive glucose regulatory system (GRS) model. Thesis presents a modern adaptive approach to model GRS in ...
  • Kallio, Sonja (2012-09-05)
    Due to rising global demands for energy and growing concerns about the accelerating greenhouse effect, efficient and clean energy generation is increasingly under a spotlight. At the moment and in the future the weather ...
  • Ojala, Aleksi (2010-06-09)
    In this study simulations were done to acquire data on 3D and fire behaviour of an ex-tended endplate joint, and to evaluate the suitability of the FEM software SAFIR on modelling 3D beam to column joints. Three cases were ...
  • Koski, Karoliina Kaarina (2012-11-07)
    Radio frequency identification (RFID) technology is rapidly emerging within bio-medical engineering applications. Particularly in harsh and challenging environments, RFID provide fast and reliable item identification and ...
  • Penttinen, Miikka (2012-02-08)
    Diplomityö käsittelee modernia täydennysrakentamista Firenzen vanhassa keskustassa. Kohteena on Santa Crocen kaupunginosassa sijaitseva tontti, jolla sijaitsee nykyään 1960-luvulla toteutettu, ympäristöstään tyystin ...
  • Petro, Niko (2013-08-14)
    Audiovahvistimen toteutukseen on valittavissa useita eri topologia- ja rakennevaihtoehtoja hyötyineen ja haittoineen. Current dumper -topologia audiovahvistimen toteuttamiseksi voi olla hyvä valinta silloin, kun halutaan ...
  • George, Lijo (2014-08-13)
    Organic electronics is an emerging field of science which finds application in organic light emitting diode (OLED), organic photovoltaics (OPV), organic transistors, and sensors etc. Research is focused to improve the ...
  • Kiilholma, Henna (2014-04-09)
    The literature review part of this thesis presents the basic structure of the heart and its properties from the tissue engineering perspective. Myocardial infarction is presented. The challenge is approached in context of ...
  • Rossi, Jonna (2016-05-04)
    Vähäliikenteisten teiden kunto on huonontunut ja korjausvelka on kasvanut varsinkin viime vuosikymmenten aikana. Päällysteiden kehittäminen on tärkeää kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Tämä diplomityö on osa ...
  • Mannonen, Roope Elmeri (2016-05-04)
    Työn tavoitteena oli arvioida pienen kokoluokan jätteenpolttolaitoksen modulaarista toteutusta. Modulaarisella toteutuksella tarkoitetaan, että laitos koostuu osista, jotka optimitilanteessa vain liitetään toisiinsa kiinni ...
  • Viljanen, Mikko-Pekka (2012-06-06)
    Tämän diplomityön aiheena on moduulirakenteisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille.Yleisin ongelma raskaan kuljetuksen kuljettamisessa on tieverkostolla oleva heikkorakenteinen silta. Suunniteltavan ...
  • Siivonen, Pauli (2015-09-09)
    This Master of Science Thesis was made for Cargotec Oy. Variability of products and the different customer needs have increased the amount of part numbers that have to be maintained. This thesis seeks to find a solution ...
  • Ala-Vannesluoma, Pauliina (2016-06-08)
    The potential of the biodegradable polymers have been realized in the orthopedic and cosmetic applications world, due to their remarkable ability to degrade in vivo, why there is no need for second surgery. Poly(lactide- ...
  • Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
    Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
  • Ikechukwu Emmanuel Okonkwo (2015-04-08)
    The use of natural fibers as reinforcements for polymers has been receiving great attention in recent times. This is because natural fibers are cheap, abundant and environmentally friendly. Momordica Angustisepala is one ...
  • Virtala, Samuli (2016-06-08)
    Monialahanke on kokonaisuus, jonka suunnittelulla ei ole selkeää painopistettä ollakseen esimerkiksi talorakennus- tai infrahanke. Monialahanke luo vuorovaikutussuhteita sellaistenkin suunnittelutehtävien välille, jotka ...
  • Heino, Antti (2014-05-07)
    Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
  • Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
    Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
  • Maununaho, Katja (2006-11-15)
    Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
  • Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
    Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...