.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haveri, Olli (2006-04-12)
  Tiepäällysteiden kunnolla on vaikutusta muun muassa liikkumisen turvallisuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Päällysteiden ylläpito kuuluu Tiehallinnon väyläomaisuuden hallintaan ja se on yksi Tiehallinnon merkittävimmistä ...
 • Hulkkonen, Laura (2006-09-13)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri merkitys tiestön kunnolla ja sen ylläpitämisellä on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin ja elinkeinoelämän kuljetuskustannuksiin. Tarkasteltavaksi tutkimusalueeksi ...
 • Heikkilä, Kimmo (2013-04-03)
  Työssä on tutkittu, millaisia vaatimuksia elinkeinoelämän tarpeet aiheuttavat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) kehittämiselle. Nykyisellään pitkälti päätieverkolle sijoittuvan SEKV:n mitoitusvaatimukset ...
 • Peltonen, Jukka (2004-05-12)
  Kiinteistöjärjestelmien elinkaarikustannuksista energiakustannukset muodostavat suurimman osan. Työssä tutkittiin elinkaarikustannusten soveltamista yrityksen kiinteistöautomaation modernisointiin. Moderneissa järjestelmissä ...
 • Nurmi, Ilkka (1993)
  Nykyään valtaosassa yritysten laatujärjestelmiä sovelletaan ISO 9000 -pohjaisia laadunvarmistusstandardeja. Kyseinen standardi antaa ohjeita ja esittää vaatimuksia yrityksen toimintojen kehittämiseksi. Tämän diplomityön ...
 • Ängeslevä, Anne-Mari (2013-11-08)
  Pakkauksen ja pakkausprosessin korkea laatu ovat merkittävässä asemassa elintarvikkeen tuoteturvallisuuden ja tuotannon kustannusten hallinnan kannalta. Tässä työssä tutkittiin vakuumipakattujen lihajalostepakkausten laatua ...
 • Pelkonen, Heli (1993)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Suomen elintarvikkeiden jakelun nykytilaa sekä vaihtoehtoisia jakelujärjestelmiä. Vaihtoehtoisia järjestelmiä tarkasteltiin STAN-ohjelmiston avulla. Nykytilalle vaihtoehtoisina ...
 • Turunen, Eeva (2010-06-09)
  Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
 • Vihmalo, Jukka (2001-02-14)
  Tässä diplomityössä esitellään FeRAM-teknologian toimintaperiaatteet ja erikoisesti ferrosähköisen kondensaattorin ominaisuudet. Muistin toiminta, muistisolun rakenne ja nykyiset muistiarkkitehtuurit teknologiaspesifine ...
 • Vidales Ramos, Axel; Delamer, Ivan; Lastra, Jose L. (2011-06)
  In Europe, the manufacturing sector represents nearly the 22% of the GDP. Since the beginning of the European Technology Platform MANUFUTURE, Service Oriented Architecture have become the de facto in the industrial informatics ...
 • Rantanen, Pasi (2003-01-15)
  Many low-cost potable positioning devices use a Global Positioning System (GPS) receiver for position determination. The GPS receivers are accurate in open places but in urban environments their accuracy decreases due to ...
 • Takko, Antti (2002-06-05)
  Specification and Description Language (SDL) is an efficient tool for specifying and implementing complex real time systems, such as communications protocols. A Medium Access Control (MAC) protocol for a new Wireless Local ...
 • Viertola, Mikko (1993)
  Kehitettävän järjestelmän tuli avattuna sallia esteetön kulku mittaustilaan ja suljettuna taata hyvä sähkömagneettinen tiiveys. Valmistajan aikaisemmat ovimallit on suunniteltu toimimaan ilman absorberikeilojen aiheuttamaa ...
 • Mattila, Jukka (1994)
  Tässä diplomityössä on mitattu pienen jännitevälipiirillisen PWM-taajuusmuuttajan käyttöympäristölleen aiheuttamia sähkömagneettisia häiriöitä sekä laitteen immuniteettia standardien mukaisesti tehtyjä sähkömagneettisia ...
 • Ylitalo, Maiju (2007-04-18)
  AB3:Energia-alan kohtaamat haasteet ovat synnyttäneet tarpeen lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Fossiilisten polttoainevarojen väheneminen, epätasainen maantieteellinen sijainti sekä poltossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ...
 • Chen, Ying; Wang, Ye-Kui; Ugur, Kemal; Hannuksela, Miska M.; Lainema, Jani; Gabbouj, Moncef (2009)
  Multiview video has gained a wide interest recently. The huge amount of data needed to be processed by multiview applications is a heavy burden for both transmission and decoding. The joint video team has recently devoted ...
 • Ylinen, Mikko (1997-10-15)
  Tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja verifioida EMF-kalvoon liittyviäelektronisia vahvistinratkaisuja.
 • Nieminen, Hannu (1985)
  Lihasten kuormituksesta saadaan objektiivista tietoa mittaamalla lihasten sähköistä toimintaa (elektromyografia,EMG). EMG-signaalien ambulatorinen rekisteröinti mahdollistaa lihasten toiminnan tarkkailun tutkittavan ...
 • Nikkola, Matti (2010-07-02)
  Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
 • Vattulainen, Mika (2001-11-14)
  Jätteiden energiakäyttö ja savukaasupuhdistus EU-maissa: Työn tavoitteena oli selvittää EU:n uuden jätteenpolttodirektiivin aiheuttamat vaatimukset eri jätteenpolttotekniikoille. Työ on osa EU:n jäsenmaiden jätteenpolton ...