.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Guo, Yu (2014-12-03)
  The objective of the thesis is the investigation of mobile 3D graphics platforms and tools. This is important topic since 3D graphics is increasingly used in mobile devices. In the thesis platforms and tools specific for ...
 • Li, Kan (2012-01-11)
  3D simulation technology has been adopted successfully in production industry for dec-ades. It benefits the manufacturers by the possibility to answer ‘how would it be’ with vivid visual images, consuming much lower capital ...
 • Estiri, Fatemeh Alsadat (2014-05-07)
  This work covers the problem of object recognition and pose estimation in a point cloud data structure, using PCL (Point Cloud Library). The result of the computation will be used for mobile machine pallet picking purposes, ...
 • Ollila, Samuli O.H.; Risselada, Jelger H.; Louhivuori, Martti; Lindahl, Erik; Vattulainen, Ilpo; Marrink, Siewert J. (2009)
  We calculate full 3D pressure fields for inhomogeneous nanoscale systems using molecular dynamics simulation data. The fields represent systems with increasing level of complexity, ranging from semivesicles and vesicles ...
 • García Pájaro, Héctor (2012-06-06)
  It is hypothesized than a transparent view of the factory floor, in real time, will provide grounds for achieving a better control over the factory assets, including maintenance activities and scheduling optimization. The ...
 • Hartman, Hannu (1999-12-08)
  Työssä lähdetään liikkeelle simuloinnin teorioista ja yleisistä simulointiprojektien toteutustavoista, jonka jälkeen kuvataan simuloivan järjestelmän toimintaa ja siihen kuuluvia laitteita. Mallinnuksesta ja simulointiajojen ...
 • Kumpulainen, Mika (2008-06-04)
  Viimeksi kuluneiden parinkymmenen vuoden huima tietokonekomponenttien kehitystahti mahdollistaa yhä tehokkaampien ja pienempien komponenttien sarjatuotannon. Tämän ansiosta myös mobiililaitteisiin on yleistymässä 3D-grafiikan ...
 • Ahola, Kimmo (2002-02-13)
  Tietokoneavusteinen suunnittelu on muuttunut kaksiulotteisesta viivojen ja kaarien piirtämisestä kolmiulotteiseksi tilavuusmallinnukseksi. Siirtyminen 2D-piirtämisestä 3D-tilavuusmallinnukseen ei kuitenkaan ole täysin ...
 • Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
  Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
 • Hakala, Veli-Matti (2006-05-10)
  Robottien etäohjelmointi on lisääntynyt viime vuosina työvälineiden kehityksen myötä ja se on leviämässä yhä uusille alueille konepajateollisuudessa. Etäohjelmointia ja 2D-suunnittelua pidetäänkin jo edellytyksenä joustavalle ...
 • Pekkala, Janne (2015-10-07)
  Infra-alalla ollaan siirtymässä kohti inframallintamisen tehokasta hyödyntämistä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla luotettavien lähtötietojen merkitys korostuu. Yksi tärkeimmistä lähtötiedoista on maastomalliaineisto, ...
 • Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
  Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
 • Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
  3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
 • Äikäs, Niko (2013-12-04)
  3D-ristikkorakenteen topologian optimointi on tehty diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa Teknisen suunnittelun laitoksella Teknillisen mekaniikan ainekokonaisuuteen. Työn tilaajana on toiminut Stalatube Oy. ...
 • Auvinen, Janne (2010-07-02)
  Komponenttiperusteinen 3D-simulointiohjelmisto on hyvä työkalu monimutkaisten ja rakentamattomien järjestelmien toimintojen esittelemiseen sekä niiden käyttäytymisen tutkimiseen. Tässä työssä toteutetaan 3D Create-simulo ...
 • Oksanen, Timo (2014-03-05)
  Siltanosturien mekaaniset rakenteet ovat pysyneet melko muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaan näkökulmasta siltanosturi on usein vain työkalu, joka mahdollistaa materiaalien siirtelyn. Tämän vuoksi nosturivalmistajan ...
 • Oikarinen, Jarmo (2015-12-09)
  Materiaalia lisäävä valmistus tulee olemaan teknologinen murros monella toimialalla. Viime aikoina 3D-tulostimien kehittymisen ja hintojen laskun myötä yleinen keskustelu on keskittynyt siihen, miten tulostimia voidaan ...
 • 3D-TV 
  Aarnio, Harri (1993)
  Diplomityö on tehty TTKK:n Signaalinkäsittelyn laitoksella. Aihe käsittelee tulevaisuuden televisiota. Ensimmäiset julkiset televisiolähetykset suoritettiin1920-luvulla.Siirretty kuva oli mustavalkoinen ja resoluutioltaan ...
 • Zhang, Peng (2014-01-15)
  Battery management system design and application are the most important issues in power application unit. In dynamic system, a set of battery pack comprised with multi-ple cells are used to provide a required output voltage, ...
 • Kabir, Md.Khyrul (2014-04-09)
  Power management unit is one of the major parts in energy storage sector. Dynamic power management unit is comprised of multiple super capacitor cell connected in series. Desired output voltage mainly depends on performance ...