.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rantanen, Joni (2010-03-10)
  Yrityksissä on piilevää potentiaalia tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Potentiaalia ei usein kuitenkaan tunnisteta päivittäisessä työssä, vaan tuotanto tehdään vanhoilla rutiineilla kuten on totuttu. Tuotannon ...
 • Lehtonen, Joonas (2016-10-05)
  Valumuurirakenteiden korjaaminen ns. syvätäyttömenetelmällä on aloitettu Suomessa 1970-luvulla. Korjauksissa käytettyjä laasteja on kuitenkin tutkittu melko vähän. FT Thorborg von Konow teki tuoreen laastin kokeita, mutta ...
 • Ylenius, Toni (2012-12-05)
  Van der Waals -vuorovaikutus on suhteellisen heikko elektronien monen kappaleen dynamiikasta aiheutuva atomien, molekyylien ja pintojen välinen attraktio. Vuorovaikutus on merkittävä erityisesti silloin, kun vuorovaikuttavien ...
 • Pohjalainen, Jani (2014-06-04)
  Käyttäjien ja asiakkaiden kehittyvät vaatimukset ja uudet käyttömahdollisuudet tekevät monista yrityksille tärkeistä ohjelmista auttamattoman vanhoja. Näitä vanhoja ohjelmia ei voida hylätä, koska ne ovat keskeinen osa ...
 • Tiainen, Anna (2015-06-03)
  Suomen sairaalakanta on pääosin 1950-1970 –luvuilla rakennettua, joten suuri osa maamme sairaalarakennuksista on mittavien peruskorjauksien edessä. Vanhan suojellun rakennuksen peruskorjaaminen vastaamaan nykyisien ...
 • Humalajoki, Jani (2015-09-09)
  Verhouskorjaus ja siihen liittyvä lisälämmöneristäminen on yleisesti pitkälle vaurioituneissa julkisivuissa sovellettava korjausmenetelmä, jolla on mahdollista parantaa vaurioituneen rakenneosan teknisen toimintakyvyn ...
 • Oksanen, Tytti (2011-01-12)
  Vapaaehtoispalokunnat vastaavat maamme turvallisuudesta yhdessä muiden tahojen kanssa. Vapaaehtoispalokunnat tekevät operatiivisen toiminnan lisäksi onnettomuuksien ehkäisytyötä. Diplomityön tarkoituksena on selvittää ...
 • Laukkanen, Susanna (2011-01-12)
  Työn tavoitteena oli saada kuva vapaaehtoispalokuntien merkityksestä pelastustoimessa. Ensimmäisenä selvitettäväksi tulivat kaikkien 22 pelastustoimen alueen palokunnat asemapaikkakoodeineen Pelastustoimen resurssi- ja ...
 • Happonen, Janne Marko Ensio (2010-06-02)
  Suurilla yrityksillä on usein 5-15 avainprosessia, joista voidaan rakentaa prosessikuvaus. Prosessien kuvaaminen on tärkeää, koska prosessit kuuluvat yritysten liiketoiminnan ytimeen. Varaosaliiketoiminta kuuluu ...
 • Vuorivirta, Meri (2014-06-04)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää saadaanko varastoiduista tekstiileistä hajuttomia eri hajunpoistomenetelmillä. Toinen tavoite on selvittää, voidaanko pesuparametreja muuttamalla vaikuttaa materiaalin hajuun. ...
 • Vanhakylä, Juhani (2011-09-07)
  Tässä työssä ratkaistiin erään metalliyrityksen ongelmatilanne tuotannon jatkuvuuden takaamiseksi kokoonpanolinjalla keskittyen varastovalvonnan parantamiseen. Yrityksen jo entuudestaan olevaa vanhaa varastovalvontajärjestelmää ...
 • Minni, Jussi (2015-06-03)
  Työn päätavoite oli luoda aikataulu varavoimadieselgeneraattorin kokoonpanolle ja kehittää / suunnitella vaiheistus ja selvittää montako moottoria pystytään vuositasolla valmistaa. Kokoonpanon läpimenoajasta oli olemassa ...
 • Helkala, Janne (2014-06-04)
  The Static Random-Access Memory (SRAM) modules used for embedded microprocessor devices consume a large portion of the whole system’s power. The memory module consumes static power on keeping awake and dynamic power on ...
 • Niiranen, Petri (2010-06-02)
  Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
 • Suolahti, Simo (2010-03-10)
  Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...
 • Tainio, Iiro (2016-02-03)
  Talonrakennushankkeen vastaan- ja käyttöönotto on monimutkainen kokonaisuus, joka tähtää hankkeen hallinnan siirtymiseen urakoitsijalta rakennuttajalle sekä rakennuksen käyttö- ja huoltotoiminnan alkamiseen ylläpidon ...
 • Heinonen, Ossi Hermanni (2011-05-04)
  Tämä työ on esitutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, voisiko vastinpintamenetelmää soveltaa rahtilaivan lastiluukkujen tarjouslaskennassa tai lastiluukkujen varsinaisessa lujuuslaskentasuunnittelussa. Menetelmää tutkitaan ...
 • Tanni, Suvi (2015-06-03)
  Company’s responsible actions and decisions are one of the most closely watched topics in today’s corporate world. The communication of companies’ responsible actions to public is called environmental communication. ...
 • Lauhkonen, Arttu (2016-09-07)
  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kehittämässä tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta ...
 • Suominen, Milla (2012-12-05)
  Onnettomuuksista oppiminen on sekä viranomaistoiminnassa että yrityksissä tärkeää, jotta vastaavia tapauksia voitaisiin ehkäistä. Onnettomuuksia tutkitaan, jotta saadaan selville tapahtumaketju ennen onnettomuutta. Kuvauksia ...