.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tapaninaho, Tapani (1981)
  Tämän työn eräänä päämääränä on ollut tutkia ulkomailla kehitettyjä invalidiautojen lisälaitteita. Tutkimusten perusteella on invalidiautossa käytettävän pyörätuolinostimen konstruktioksi valittu kahden sisäkkäisen putken ...
 • Muttonen-Mattila, Eija (1984)
  Invalidien lomakeskus Marjola Lappeenranta: Suomessa on hieman yli kaksikymmentä vammaisille tarkoitettua lomakotia. Näistä lomakodeista kaksi on toiminnassa ympäri vuoden. Marjolan alueelle tulevan lomakeskuksen tarkoituksena ...
 • Romppanen, Antti-Jussi (2008-10-31)
  In this thesis, an inverse load sensing method is developed and investigated. Accordingly, it is found that strain measurements of a beam-like structure can be utilized in order to solve the actuating line load distribution. ...
 • Jokinen, Kai (2010-12-17)
  This thesis presents inverse methods to define imbalance distribution of rolls on the basis of whirling and bearing force measurements. Three different methods have been evaluated, of which the first is based on modal ...
 • Vyyryläinen, Esa (1985)
  Suuritehoisten invertterien kehitys ja toisaalta tarve etsiä uusia sovellutuskohteita ovat luoneet pohjan vakiorakenteisen oikosulkumoottorin käytölle generaattorina pienoisvoimalaitoksessa. Oikosulkugeneraattori on halpa, ...
 • Zeinzinger, Thomas (1998-12-09)
  Työssä asennetaan uusi atomivoimamikroskooppi ja arvioidaan sen suorituskykyä. Työssä tutkitaan myös skannaaviin antureihin perustuvien mikroskooppien epävarmuustekijöitä. Todettiin piezosähköisen anturin olevan yksi ...
 • Äijänen, Tarja (2012-03-07)
  Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of morbidity and mortality in Western societies. The most important cause behind these diseases is a complex condition affecting arterial blood vessels denoted as ...
 • Kaseb Zadeh, Parinaz (2013-12-04)
  Accurate user's locations and real-time location estimations in indoor environments, are important parameters to achieve reliable Location Based Services (LBSs). Non-Bayesian frameworks are gaining more and more interest ...
 • Collin, Jussi (2006-10-16)
  Satellite-based radionavigation systems provide accurate and reliable positioning and navigation whenever the satellite-to-receiver path is free from obstacles. In personal navigation this condition cannot always be ...
 • Dammann, Anette (2007-08-22)
  Phosphorus plays an important role in ecological cycles, in particular for aquatic systems. The removal of phosphorus from waste water benefits the state of surface waters and can be conducive to a sustainable handling of ...
 • Almi, Tero (2002-04-10)
  Paperiteollisuuden laitevalmistajana toimivalla Metsolla on tarve arvioida paperilinjaan tehtävän investoinnin arvoa paperinvalmistajan kannalta. Työn tavoitteena oli rakentaa laskentamalli, jota laitetoimittaja voi käyttää ...
 • Reivolahti, Juha (1999-08-18)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia yrityksen investointeihin liittyviä arviointimalleja ja -menetelmiä sekä investointipäätöksiin liittyviä tekijöitä. Työssä pyrittiin myös kehittämään malli, jonka avulla teollisuusyrityksessä ...
 • Kuitunen, Jarmo (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan nosturikomponenttien markkinointiin ja valintaan vaikuttavia tekijöitä. Nosturivalmistajia haastattelemalla kerätyn aineiston perusteella on koottu komponenttien valintaan vaikuttavia kriteerejä sekä ...
 • Hänninen, Timo (2014-06-18)
  This dissertation examines investor reactions to corporate press and stock exchange releases on mergers and acquisitions (M&A). Investor reactions to corporate announcements are measured in changes in the corporate stock ...
 • Lehtimäki, Suvi (2012-02-08)
  Ion gels composed of ionic liquids and block copolymers can be used as gate dielectrics in organic thin-film transistors. Conventional dielectrics used in OTFTs do not have capacitances large enough to enable transistor ...
 • Raivio, Jukka (1985)
  Työssä tarkastellaan kliinisen kemian analysaattorissa käytettyjen ioniselektiivisten elektrodien testauslaitteistoa. Laitteisto on rakennettu tietokoneen pohjalta. Suunnitellulla testauslaitteistolla voidaan testata ...
 • Skournetou, Danai; Lohan, Elena-Simona (2011)
  In Global Navigation Satellite Systems (GNSSs), the measurement of the satellite-receiver pseudorange requires the estimation of signal’s total delay. Because the accuracy of the latter affects significantly the accuracy ...
 • Silverajan, B.; Luoma, J.-P.; Vajaranta, M.; Itäpuro, R.; Lindholm-Ventola, H. (2014)
  In recent years, the home has rapidly emerged as a natural convergence point for emerging technological developments and innovations. The smart home of tomorrow is expected to be an integral industrial and commercial testbed ...
 • Javed, Nadir (2014-12-03)
  There has been an explosive growth in the number of devices connected to the Internet during the past few years. These connected devices have already outnumbered the world's population and are expected to grow at the same ...
 • Mustonen, Eetu (2003-03-12)
  This thesis is an overview of IP datacasting over terrestrial Digital Video Broadcast (DVB-T). IP datacasting is a new way to deliver IP data wirelessly to fixed or mobile devices. It is based on open standards such as ...