.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Li, Jin; Gabbouj, Moncef; Takala, Jarmo (2008)
  The two-dimensional discrete cosine transform (2-D DCT) and its subsequent quantization are widely used in standard video encoders. However, since most DCT coefficients become zeros after quantization, a number of redundant ...
 • Saarinen, Timo (2016-05-04)
  Hybrid organic–inorganic photovoltaics (HOPVs) are emerging as an attractive solution to achieve cost-effectiveness and an acceptable performance. HOPVs offer several advantages over the traditional organic photovoltaics, ...
 • Kangasniemi, Marko (1989)
  Tämän työn tavoitteena on selkeyttää suodatinvalintaa määrittämällä teollisuuden ongelmat ja tiedontarpeet suodatinvalinnassa, sekä näitä tietoja hyväksi käyttäen tehdä PC-ympäristössä toimiva suodatinvalintaohjelmisto, ...
 • Jokelainen, Juho (2008-12-03)
  The objective of the thesis was to study hydraulic balancing of a boom a forwarder and to see if it is a viable alternative to save energy and reduce fuel consumption. The basic idea of the hydraulic balancing was to recover ...
 • Kannisto, Sirkku (2002)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena on kehittää hydraulisen venttiiliohjatun järjestelmän venttiilistä toimintaperiaatteeltaan mittakuristinta vastaava tilavuusvirran mittausmenetelmä integroituna venttiilin normaali toimintaan. ...
 • Männistö, Ville Matti Samuel (2016-05-04)
  The binlifts of refuse collectors have a problem with binlift oscillations when the binlift is lowered slowly. The problem escalates with hot oil that has lower viscosity. Most problematic the oscillations are with an ...
 • Faisal, Mehmood (2013-05-08)
  Rolking leg is the phenomena which represent those legs which has the capability of rolling as well as walking. The importance of this kind of leg is that it removes the drawbacks which are present in both rolling and ...
 • Kujansivu, Jyrki (2009-05-06)
  Diplomityö esittelee koneturvallisuuden perusteita ja turvallisia sähköisiä ohjausjärjestelmiä konetoimittajan ja suunnittelijan näkökulmasta. Ensin tarkastellaan koneiden suunnittelua, valmistamista ja toimittamista ...
 • Riipinen, Hannu (1997-12-10)
  Tavoitteena on parantaa korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksenmittausten laatua, etsimällä ongelmakohtia ja ratkaisuja ongelmiin.Tavoitteena on myös saada aikaan käsikirja, joka toimisiohjeena mittaajille.
 • Kara, Veli-Jukka (1985)
  Tässä työssä on tarkasteltu tietokoneavusteista hydrauliikan patruunalohkojen suunnittelua. Tavoitteena oli suunnitella ohjelmisto, joka laskee patruunalohkossa tarvittavia porauksia, suorittaa porausten väliset ...
 • Suominen, Risto (2008-12-03)
  Diplomityössä tarkasteltiin kaivoskuormaajien hydraulijärjestelmien puhtautta. Ensin kartoitettiin valmistusprosessin vaikutuksia. Tarkempi selvitys suodatusjärjestelmän toiminnasta tehtiin yhden kaivoskuormaajan osalta, ...
 • Semenoja, Sari (2001-04-11)
  Kokeiluvälineellä tässä työssä tarkoitetaan kokeilupenkkiä, johon kokeiltava laite kiinnitetään kokeilun ajaksi ja joka sisältää kokeilussa tarvittavat mittarit sekä paineen ja tilavuusvirran tuottamiseen tarvittavat ...
 • Kanniainen, Kauko (1983)
  Työssä selvitetään nesteiden suodatukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja hydrauliikkasuodattimien erotusominaisuuksien määrittämismenetelmiä. Suodatusominaisuuksiin vaikuttavia erilaisia tekijöitä tarkastellaan lähinnä ...
 • Salminen, Teemu (2008-05-07)
  Sarjatuotteiden tuotannossa on pyrittävä läpimenoajan lyhentämiseen tinkimättä tuottavuudesta, turvallisuudesta tai laadusta. Lean-toiminnan avulla pyritään tehostamaan toimintaa arvoa tuottamattoman työn poistamisella. ...
 • Murtomäki, Juha (1995-01-18)
  Tässä työssä on tarkasteltu hydraulijärjestelmän puhtauteen vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti. On pyritty löytämään hydraulijärjestelmän epäpuhtauksien aiheuttajat valmistusketjun alusta alkaen. Työssä on tuotu ...
 • Rinkinen, Jari (1982)
  Tässä työssä on pääasiassa tarkasteltu Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Englannissa ja Saksan Liittotasavallassa kehitettyjä hydraulijärjestelmien analysointi- ja suunnitteluohjelmia. Tarkoituksena on ollut selvittää, minkälaisia ...
 • Kukkonen, Ville (2015-12-09)
  Maanalainen poralaite on asiakasräätälöity tuote, jolla on laaja tuotevalikoima. DD422i poralaite on suunniteltu konfiguroituvaksi tuotteeksi, jolloin sillä on mahdollista vastata tarkasti asiakkaan vaatimuksiin. ...
 • Käppi, Timo (1996-06-05)
  Työ on osa PUOMI 2000 -projektia. Työssä esitellään menetelmät,joilla voidaan mallintaa ja simuloida mekaanishydraulista dynaamistajärjestelmää.
 • Ijas, Mika (1997-06-04)
  Työ on osa PUOMI 2000 projektia. Työssä selvitetään, kuinka puominkoordinoitu ohjaus voidaan toteuttaa avoimella säädöllä.
 • Hallikainen, Joonas (2015-11-04)
  Lävistäminen on yksi metalliteollisuudessa käytetyistä tavoista leikata materiaalia. Se on nopea ja paljon käytetty menetelmä reikien tekoon tai materiaaliaihioiden erottamiseen levy- ja nauhamateriaalista. Lävistäminen ...