.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Valkealahti, Ville (2015-01-14)
  Kannattavuus on yksi keskeisimmistä yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä ja se määritellään tulojen ja menojen välisenä suhteena. Yrityksen kannattavuutta voidaan analysoida useilla erilaisilla tunnusluvuilla, ...
 • Lietzén, Jesse (2012-12-05)
  Nykyinen ISO-standardin mukainen välipohjien askelääneneristyksen arviointimenetelmä pohjautuu 1960-luvulla standardoituun menetelmään, jota on arvosteltu sen standardoinnista lähtien. Menetelmään kohdistuneessa kritiikissä ...
 • Sirkiä, Ville (2016-06-08)
  Kappaleissa ja rakenteissa olevia vaurioita voidaan havaita värähtelymittauksia analysoimalla. Kappaleen värähtelyä mitataan tyypillisesti herättämällä kappale ensin värähtelemään esimerkiksi herätevasaralla ja mittaamalla ...
 • Tapio, Teemu (2015-05-06)
  Biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö suomalaisessa energiantuotannossa on lisännyt kiinnostusta sen polttoprosesseissa tapahtuvia palamisreaktioita kohtaan. Biopolttoaineiden palamisominaisuuksia voidaan tutkia kokeellisesti. ...
 • Sohail, Aneeb (2016-05-04)
  The oscillator circuit is one of the key components of the communication systems. It is necessary for an oscillator to provide the proper oscillations in order to confirm the stable operation of a communication circuit. ...
 • Järvelä, Mikko (2014-06-04)
  High performance and low power consumption requirements usually restrict the design process of embedded processors. Traditional design solutions do not apply to the requirements today, but instead demands exploiting varying ...
 • Kanwal, Nazia (2011-06-08)
  The performance of GPS degrades significantly in urban canyons and in indoor environments. There has been significant research in order to enhance the performance of a GPS receiver in such challenging environment but still ...
 • Isohaka, Marja (2014-03-05)
  Materiaalin ollessa routivaa ja lämpötilan ollessa pakkasen puolella veden saatavuudesta muodostuu tärkein routanousua ohjaava tekijä. Jäälinssien kasvuun tarvittavaa vettä voi imeytyä maassa olevasta sisäisestä vedestä ...
 • Siven, Mikko (2016-01-13)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja mitoittaa annetut vaatimukset täyttävä hydraulisia siipitoimilaitteita käyttävä rannemekanismi. Toimilaitteiden vaatimuksena on kestää vedenalaista käyttöä noin 100m syvyyksiin ...
 • Saviranta, Sonja (2015-12-09)
  Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää kustannuksissa vesilaitoksilla, joiden käyttämästä energiasta merkittävä osa käytetään veden jakeluun. Tässä työssä viiden ...
 • Sunela, Markus (2010-10-06)
  Vesilaitosten huononeva taloudellinen tilanne ja kiristyvä lainsäädäntö edellyttävät vesilaitoksilta entistä suurempaa panostusta energiatehokkuuteen ja veden laadun tarkempaa huomioimista. Nämä tekijät yhdessä kehittyneempien ...
 • Laitinen, Ari (2013-05-08)
  Vedyn liikennekäytön tulevaisuuteen vaikuttaa useampi erillinen tekijä, joista kaikki eivät ole suoraan kytköksissä vedyn liikennekäyttöön. Esimerkiksi säätämättömän tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin lisärakentaminen ...
 • Tiihonen, Juha (2014-11-05)
  Ulkoisen sähkökentän vaikutusta kvanttimekaaniseen kuvaukseen mallinnetaan käyttämällä polarisoituvuutta, jonka eri komponentit kuvaavat myös aineen optisia ominaisuuksia. Näistä staattinen dipolipolarisoituvuus α sekä ...
 • Lehtinen, Matias (2016-05-04)
  Electronic devices today have become complex. Any non-trivial device consists of both hardware and software. Tightening time to market and cost requirements put pressure on the development process of the devices. Software ...
 • Mikkonen, Jussi (2014-05-05)
  Cameras are nowadays important part of mobile devices like smart phones, mobile phones and tablets. Nokia is concentrating on camera development, and good cameras are one way how Nokia is differentiating from its ...
 • Siik, Toni (2011-11-09)
  In this thesis the accuracy of low-pressure die casting simulation results is both verified and improved for the casting process at Oras Oyj. The accuracy of casting simulation depends on the correctness of the initial ...
 • Uusimäki, Iisakki (2015-10-07)
  Tämä on Tampereen teknillisessä yliopistossa tehty diplomityö, jossa tutkitaan B2C-verkkokaupan palveluvaraston teknisiä toimintaedellytyksiä asiakasarvon viitekehyksessä. Tarkoitus on toimia päätöksenteon tukena ...
 • Jokinen, Juha (2016-09-07)
  Verkkolaitteiden hallinta ja valvonta ovat oleellinen osa organisaatioiden verkkojen toiminnan ylläpitämistä. Verkkolaitteiden valvonnan tehtävänä on välittää hallintatietoa verkosta ja verkossa sijaitsevista verkkolaitteista ...
 • Paavola, Minna (2013-06-05)
  Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto ovat nousseet ajankohtaisiksi Euroopan unionin ilmastotavoitteiden myötä. Hajautetusti tuotetun uusiutuvan energian edistämisen yhtenä osa-alueena on pienimuotoisen ...
 • Tamminen, Jari-Pekka (2011-03-09)
  Tässä työssä tutkitaan verkkopalvelujen saatavuutta poikkeusoloissa, sillä niiden yhteiskunnallinen merkitys on korostunut entisestään. Työn aineistona käytetään kirjallisuuden lisäksi Internetin havainnointia palvelunäkökulmasta, ...