.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kinnunen, Jukka (1983)
  Työssä tarkastellaan alustavasti kahden suunnitteilla olevan voimalaitoksen aaltoilutilan mitoittamista, pinnan heilahtelun stabiiliuteen vaikuttavia tekijöitä sekä turbiinin säädön stabiiliutta. Laitosten koneena on ...
 • Humalamäki, Juhana (1998-02-11)
  Diplomityössä tutkittiin edellytyksiä tehdä kustannusmalli tuotteille. Kustannusmallin tekemisen tulee kuvata tarjottavasta automaatiojärjestelmästä syntyviä kustannuksia kyllin täsmällisesti, jotta todellista kustannustasoa ...
 • Pulkkinen, Simo; Itäranta, Janne-Joonas (2001-12-12)
  Tiivistelmää ei ole saatavilla
 • Ritola, Mikko (2002-01-16)
  Työ on tehty kohdeyritykselle. Työn tarkoitus oli tutkia kappalegeometrian piirteiden vaikutusta jyrsintästrategiaan. Määriteltiin geometriset piirteet ja niille suositeltavat jyrsintämenetelmät sekä lastuamisarvot Cibatool ...
 • Palosaari, Jari (2014-02-05)
  Uniapneoista kärsii Suomessa yli 3 % väestöstä. Vaikka uniapneoiden diagnosointiin ja hoitoon on kehitetty useita menetelmiä, niiden vaikutuksessa muihin elintoimintoihin kuten verenkierto, sydämen toiminta ja autonomisen ...
 • Kuisma, Marja (2009-06-03)
  Diplomityön kohdealueena on Etelä-Karjalassa sijaitseva Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä. Työn tarkoituksena on luoda strategia paikallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Ympäristöä käsitellään muuttuvana prosessina, jolla ...
 • Arvonen, Vesa (2007-12-12)
  Suomen vesistöt ovat herkkiä ihmisen aiheuttamalle haitalliselle toiminnalle, sillä järvien pieni koko ja pitkä viipymä heikentävät vesistöjen luonnollista puhdistumiskykyä. Yhdyskuntien ja haja-asutusalueen jätevedet sekä ...
 • Puisto, Anna (1999-12-08)
  Karijoen kuntaan suunniteltiin kuuden asunnon yhtiömuotoinen ryhmätalo. Asuntojen huoneistoalat ovat 53 ja 71 neliön väliltä. Huolto- ja säilytystilat ovat ison asunnon tasoa. Kaikissa taloissa on kylmä säilytysullakko. ...
 • Kuumola, Veikko (1987)
  Työssä on tutkittu konvektiivisen lämmönnsiirron vaikutuksia lasin vaakakarkaisukoneessa. Lasin epätasaista lämpenemistä on tutkittu tekemällä mittauksia lasista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla lämmitettävillä ...
 • Tarkkio, Tarmo (1991)
  Tutkimuksessa on selvitetty karkaistun kevytbetonin huokoisuutta ja sen mittaamista elohopeaporosimetrilla. Karkaistun kevytbetonin raaka-aineisiin tehdyillä muutoksilla pyrittiin saavuttamaan erilaisia huokoskokojakautumia, ...
 • Artama, Henri (2006-11-08)
  Tässä diplomityössä on simuloitu kartiohammaspyöräparituotantoa. Työn yksi tarkoitus on tukea mahdollista tuotannon uudelleenjärjestelyä ja koneinvestointien suunnittelua nykyaikaisella simulointityökalulla. Diplomityön ...
 • Hakala, Mika (1997-12-10)
  Työssä kehitetään laatujärjestelmä, jokanoudattelee soveltuvin osin ISO 9002 standardia. Tavoitteena on laatiakohdeyritykselle laatukäsikirjan 0-versio järjestelmän luomisen jakehittämisen tueksi.
 • Korpela, Heikki (1993)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kartongista ja paperista erotetun muovin ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä. Puukuitupitoisuuden kasvaessa muovien vetolujuus, -moduli ja kovuus kasvavat eli puukuidut lujittavat ja jäykistävät ...
 • Numminen, Mikko (1982)
  kohdeyrityksen kartonkitehtaalla valmistetaan korkealuokkaisia taivekartonkeja pakkausteollisuuden käyttöön. Kartongin jatkojalostus vaatii hyvää ja tasaista laatua. Erityisesti kiinnitetään huomiota kartongin neliömassaan, ...
 • Kiuru, Juha (2001-06-06)
  Työssä esitetään ohjattavan sähkömoottorikäytön rakenne, väylätopologiat ja -liikennöinti sekä tutkitaan uuden kenttäväylästandardin kahdeksan eri kenttäväylän ominaisuuksia ja sopivuutta pääasiassa kartonkikoneen ...
 • Liuksiala, Kimmo (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen kartonkikone 3 (KK3) on rakennettu vuonna 1956 ja viimeisin uusinta sille on tehty vuonna 1981, jolloin kone mitoitettiin 200 m/min nopeudelle. Tämän jälkeen nopeutta on nostettu 250 m/min. Valta-akselin ...
 • Vesala, Risto (1985)
  Työn tarkoituksena oli kehittää tietokoneohjelmisto teknistä tarjouslaskentaa ja teknisen erittelyn liitemateriaalin tulostamista varten. Ohjelmistokehittelyn yhteydessä tuli selvittää mitkä teknisen tarjoussuunnittelun ...
 • Luukkonen, Jouni (1994)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen kartonkitehtaan keskijänniteverkon sähkönjakelun nykytila ja tarkastella verkon kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella. ...
 • Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
  Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...