.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salminen, Teemu (2008-05-07)
  Sarjatuotteiden tuotannossa on pyrittävä läpimenoajan lyhentämiseen tinkimättä tuottavuudesta, turvallisuudesta tai laadusta. Lean-toiminnan avulla pyritään tehostamaan toimintaa arvoa tuottamattoman työn poistamisella. ...
 • Murtomäki, Juha (1995-01-18)
  Tässä työssä on tarkasteltu hydraulijärjestelmän puhtauteen vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti. On pyritty löytämään hydraulijärjestelmän epäpuhtauksien aiheuttajat valmistusketjun alusta alkaen. Työssä on tuotu ...
 • Rinkinen, Jari (1982)
  Tässä työssä on pääasiassa tarkasteltu Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Englannissa ja Saksan Liittotasavallassa kehitettyjä hydraulijärjestelmien analysointi- ja suunnitteluohjelmia. Tarkoituksena on ollut selvittää, minkälaisia ...
 • Kukkonen, Ville (2015-12-09)
  Maanalainen poralaite on asiakasräätälöity tuote, jolla on laaja tuotevalikoima. DD422i poralaite on suunniteltu konfiguroituvaksi tuotteeksi, jolloin sillä on mahdollista vastata tarkasti asiakkaan vaatimuksiin. ...
 • Käppi, Timo (1996-06-05)
  Työ on osa PUOMI 2000 -projektia. Työssä esitellään menetelmät,joilla voidaan mallintaa ja simuloida mekaanishydraulista dynaamistajärjestelmää.
 • Ijas, Mika (1997-06-04)
  Työ on osa PUOMI 2000 projektia. Työssä selvitetään, kuinka puominkoordinoitu ohjaus voidaan toteuttaa avoimella säädöllä.
 • Hallikainen, Joonas (2015-11-04)
  Lävistäminen on yksi metalliteollisuudessa käytetyistä tavoista leikata materiaalia. Se on nopea ja paljon käytetty menetelmä reikien tekoon tai materiaaliaihioiden erottamiseen levy- ja nauhamateriaalista. Lävistäminen ...
 • Immonen, Aarno (2007-06-06)
  Hydraulikomponenttien valmistajat eivät useimmiten anna ohjeita tuotteidensa käyttöiästä. Lisäksi joidenkin komponenttien kunnonvalvonta on hyvin vaikeaa. Erityisesti prosessiteollisuudessa yksittäisten komponenttien ...
 • Elo, Lauri (1999-02-10)
  Vanha suodattimien testausyksikkö muunnettiin monipuoliseksihydraulikomponenttien testausasemaksi. Servoventtiilien mittaustuloksista todettiin, että venttiilin painevahvistuksessa ja tilavuusvirtavahvistuksessa ilmenee ...
 • Huhturi, Juuso (2015-12-09)
  Hydraulijärjestelmän puhtaustasoa on ennen tutkittu seuraamalla vain hydrauliöljyn puhtautta standardin ISO 4406 mukaan. Tämä mittaustapa ei ota huomioon komponentin valmistusprosessin aikana syntyviä epäpuhtauksia, jotka ...
 • Kiviniemi, Anssi (2001-01-11)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat kriittisiä tekijöitä pyrittäessä parantamaan hydraulijärjestelmän kestävyyttä ja luotettavuutta, erityisesti letkujen ja liittimien osalta. Kirjassa käsitellään hydrauliletkujen ...
 • Kauhaniemi, Ilpo (1984)
  Arktiset olosuhteet asettavat hydrauliletkuasennelmille erityisvaatimuksia. Lämpötila on usein -50...-60 oC, jolloin normaalit letkumateriaalit muuttuvat jäykiksi ja hauraiksi. Letkuvaurioiden lisäksi ilmenee liittimien ...
 • Kauppila, Hannu (1987)
  Tämän työn lähtökohtana oli selvittää kuormausnostureiden ja kaivukoneiden letkuvaurioita sekä niihin liittyviä tapaturmia ja vahinkoja. Toisena selvityksen aiheena oli letkurikkoventtiilien testaaminen letkuvauriota ...
 • Järvi, Tomi (2003-06-04)
  Koneissa ja laitteissa automaation taso nousee koko ajan huimaa vauhtia, mikä aiheuttaa jokaiselle koneen komponentille uusia vaatimuksia. Näin ollen yritysten tuotteet ovat jatkuvan kehityspaineen alla. Tässä työssä ...
 • Poutiainen, Janne (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa lineaariliikkeinen vesihydraulinen tilavuusvirranmuunnin, jossa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi olemassa olevia komponentteja samankaltaisesta laitteesta. ...
 • Nykänen, Terho (2000-08-23)
  Tässä työssä on tehty malli hydraulinesteelle. Nestemallia varten on johdettu yhtälöt nesteen tiheydelle ja teholiselle peruskertoimelle. Nestemalli on kaksifaasinen malli, eli se ottaa huomioon nesteessä olevan vapaan ...
 • Ihanamäki, Timo (1995-02-15)
  Työn tarkoituksena on kerätä tarvittava tieto hydrauliöljyssä esiintyvien epäpuhtauksien analysoimiseksi ja hydraulijärjestelmän kuluvien osien kartoittamiseksi. /Kir10
 • Backas, Joni (2010-02-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...
 • Rautalappi, Juhani (1994)
  Tässä diplomityössä on tutkittu hydraulisen HIAB 031 -ajoneuvonostimen rataohjauksen toteuttamista, sisältäen nostimen kinematiikan ja käänteisenkinematiikan ratkaisemisen sekä kahden tunnetun pisteenvälisen radan generoinnin ...
 • Hakanperä, Ville (2006-02-08)
  Vakavan uhan laivaliikenteelle, niin sotilas- kuin siviilialuksillekin, aiheuttaa sodassa käytettävät merimiinat. Nykyaikaiset merimiinat ovat niin sanottuja herätemiinoja, jotka reagoivat alusten lähettämään akustiseen ...