.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aflaki, Payman; Hannuksela, Miska M.; Hakala, Jussi; Häkkinen, Jukka; Gabbouj, Moncef (2011)
  A novel asymmetric stereoscopic video coding method is presented in this paper. The proposed coding method is based on uneven sample domain quantization for different views and is typically applied together with a reduction ...
 • Tkachenko, Evgenia (2007-04-18)
  AB3:Kioton sopimus astui voimaan vuoden 2005 alussa. Sopimuksen osapuolivaltiot voivat käyttää niin sanottuja Kioton mekanismeja, joita ovat puhtaan kehityksen mekanismi (CDM), yhteistoteutus (JI) ja päästökauppa. ...
 • Jorgensen, Niels Terp Kjeldgaard; Isotalo, Tero; Pedersen, Klaus; Mogensen, Preben (2012)
  In this paper macro performance in a co-channel macro and femto setup is studied. Measurements are performed in a live Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) network. It is concluded that femto interference does ...
 • Narkilahti, Hannu (2002-01-16)
  Tavoitteena oli kehittää vesivoimalaitosten jokiuomien ruoppaushankkeille ohjausmalli, jonka avulla hanke voidaan ohjata teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Ohjausmalli on luotu Talonrakennushankkeen ...
 • Tuohimaa, Antti (1994)
  Työssä tutkitaan sintraamalla valmistettujen korkean lämpötilan suprajohteiden ominaisuuksia numeerisesti. Nestetypen lämpötilassa nämä keraamit muodostuvat sekä suprajohtavista rakeista että ei-suprajohtavista alueista. ...
 • Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas, Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge (2014-09)
  Tämän raportin tarkoitus on tuoda yrityslähtöisesti esille tutkimuksessa esiin tullutta tietoa ja näkemyksiä tähän asti vähän ymmärretystä ja tutkitusta joukkoistamisen sovellusalueesta ja sen uusista mahdollisuuksista, ...
 • Sirniö, Tiina (2012-01-11)
  Vantaan yleiskaavaan on merkitty joukkoliikenteen poikittainen runkolinja, jonka kulkumuotoa ei kuitenkaan ole määritelty. Tässä työssä vertaillaan pikaraitiotietä, johdinautoja ja bussien runkolinjastoa vaihtoehdoiksi ...
 • Nieminen, Petteri (2011-04-06)
  Tässä diplomityössä on selvitetty toiminnallisia ja rakenteellisia keinoja joukkoliikenteen nopeuttamiseksi Turun kaupungissa. Turussa, kuten muissakin suomalaisissa kaupungeissa, on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus ...
 • Sinisalo, Essi (2006-02-08)
  Tämä tutkimus on osa vuosille 2004-2007 ajoittuvaa valtakunnallista joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia lisätä joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. Tutkimusmenetelmänä ...
 • Niittylä, Laura (2012-03-07)
  Tässä työssä tutkitaan Tampereella vuoden 2011 aikana käyttöönotettujen joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksia ajoaikojen ja täsmällisyyden näkökulmasta. Työn alussa käsitellään teoriapainotteisesti ...
 • Kärki, Jutta-Leea (2001-08-22)
  Työssä tarkasteltiin liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Savo-Karjalan tiepiirin tienpidon toimintalinjoja ja strategioita joukkoliikenteen näkökulmasta. Lähtöaineistoa olivat myös valtakunnalliset ...
 • Artukka, Juha (1983)
  Työn tarkoituksena oli joustavan tuotantojärjestelmän soveltaminen ajoneuvonosturien hydraulikomponenttien valmistukseen. Tavoitteina olivat lyhyt läpimenoaika, yksinkertainen tuotannonohjaus, uuden teknologian ja nykyaikaisten ...
 • Jokisalo, Harro (1992)
  Diplomityö liittyy osana kehitystyöhön, jonka tavoitteena on valmistaa uudentyyppinen suomalainen kellukevene. Työn tavoitteena oli löytää hyvä pinnoitemateriaali PVC-kankaasta valmistetuille ilmatäytteisille kellukkeille. ...
 • Erkkilä, Seppo (1987)
  Tämä diplomityö on tehty osana kohdeyrityksen puimuritehtaan tuotannonkehitysprojektia, jonka tavoitteena on tuotannon joustavuuden lisääminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Työn lähtökohtana on ollut pyrkimys ...
 • Liukko, Pekka (1991)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut selvittää, voidaanko kerrostalohankkeen yksilöllisyyttä ja joustavuutta lisätä jakamalla hankesuunnittelun ja toteutuksen osalta selvästi kahteen osaan eli talokohtaisiin töihin ...
 • Timperi, Kari (1983)
  Konepajateollisuuden suursarjatuotannossa pyritään nykyisin entistä joustavampiin ja helposti muunneltaviin linjaratkaisuihin. Joustavalla koneistuslinjalla tarkoitetaan tuotantolinjaa, jolla voidaan valmistaa muutamien ...
 • Leppälä, Jorma (1985)
  Tässä diplomityössä on esitelty markkinoilla olevia palettijärjestelmiä. Tiedot on hankittu kirjallisuudesta ja maahantuojien antamasta materiaalista. Lisäksi on vierailtu palettijärjestelmiä käyttävissä yrityksissä. Työ ...
 • Tikka, Harri (1983)
  Työssä laaditaan spesifikaatiot mikro-ohjelmakääntäjälle, jossa otetaan huomioon NOKIA DATAn erikoistarpeet mikro-ohjelmoinnissa. Mikro-ohjelmakääntäjä jakautuu kahteen osaan, määrittelyosaan ja mikro- ohjelmakääntäjään. ...
 • Aaltonen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityössä tutkitaan joustavasti asennetun dieselmoottorin alustarakenteiden dynaamisia ominaisuuksia mittausten ja teorian avulla. Moottori on eristetty alustarakenteista joustoelementtien avulla. Teoreettisen laskennan ...
 • Martikainen, Matti (1999-06-09)
  Työ käsittelee dynamiikan kuvaamiseen soveltuvia laskentamenetelmiä sekä laskentamallin värähtelytason arviointiin. Lisäksi esitellään yksinkertainen kumijousen mallinnusmenetelmä tärinäelementin linearisoidun jousivakion ...