.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karvosenoja, Tuula (2000-11-08)
  Työn aiheena on dataohjelmiston integrointi muuhun matkapuhelimen pääkontrolliyksikön ohjelmistoon. Tässä työssä integroinnilla tarkoitetaan alajärjestelmien yhteenkiittämistä, tarvittavien muutoksien tekoa ja näin ...
 • Baggström, Stefan (1998-05-13)
  In this thesis a project at the Nokia Mobile Phones has been studied. This project will implement a GSM phone with the High Speed Circuit Switched Data feature. The subject of the thesis is the integration of Main Control ...
 • Näppi, Leena (1999-08-18)
  The purpose of this thesis was to research thin film processes for passive component integration. Even though the integration of active circuit operation using integrated circuits of silicon has been effectively realized ...
 • Lahti, Sakari (2014-06-04)
  Transport-triggered architecture (TTA) processors provide an efficient middle-ground in creating intellectual property (IP) components for system-on-chip (SoC) designs. Using TTAs, the design effort is greatly reduced ...
 • Tuominen, Petri (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena on esitellä formaalien tekniikoiden sekä oliopohjaisten tekniikoiden perusteet ja antaa yksityiskohtaisempi esitys SDL-kuvauskielestä. Lisäksi tarkastellaan SDL:ään liittyviä muita kieliä sekä SDL ...
 • Kinnunen, Jouni (1993)
  Työssä on tarkasteltu integroidun modulaattorin toimintaa. Modulaattori on tarkoitettu digitaalisiin matkapuhelinjärjestelmiin. Keskeisin kohta on piirin simuloinneissa, joissa on pyritty selvittämään ääriolosuhteiden ...
 • Rapelo, Juha (2000-06-07)
  Työssä selvitettiin integroitujen kelojen ominaisuuksia ja johdettiin keloille induktanssin ja magneettikentän energiaan perustuva malli.
 • Jokinen, Lauri; Kinnunen, Janne (2010-07-02)
  Nykyaikainen tekniikan alan yliopisto-tasoinen opetus on etääntynyt kauas käytännöstä, mistä johtuen valmistuvilla opiskelijoilla ei ole kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja. CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) ...
 • Taimisto, Martti (1993)
  Tässä työssä tutkittiin teknis-taloudellisesti raskaan prosessiteollisuuden pienjännitejakelun eri toimintojen integroimismahdollisuuksia kennokeskuksissa. Työ jakaantuu kolmeen pääosaan: Kohdeyrityksen nykytilanteen ...
 • Hotti, Tommi (1997-03-19)
  Tavoitteena selvitetään putkistosuunnittelun integroidunmateriaalihallintojärjestelmän toimivuus ja käyttökelpoisuus ottaenhuomioon toimintaympäristö ja siinä tapahtuva kehitys. /Kir10
 • Ruotsalainen, Antti (1999-03-10)
  Työssä perehdyttiin optiseen signaalinsiirtotekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin mikropiirien sisäisen signaalin nopeassa tiedonsiirrossa. Työssä on myös selvitetty optoelektroniikan peruskomponentteja ja niiden integroimiseen ...
 • Arkko, Aimo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin uuden tyyppisen magnetointikonekonstruktion toiminta.Konstruktio sisältää samaan kokonaisuuteen integroituna kolmivaiheisenmagnetointikoneen ja tätä säätäjän kautta magnetoivankestomagneettigeneraattorin (PMG).
 • Mäkinen, Mikko (1984)
  Integroitujen piirien valmistusprosessin simuloinnin avulla voidaan ennustaa piirikomponenttien rakenteellisia ominaisuuksia. Simuloituja rakenneominaisuuksia voidaan käyttää lähtötietoina komponenttien sähköisiä ominaisuuksia ...
 • Kujansivu, Paula (2008-08-29)
  In recent years intellectual capital research has introduced a number of models to support and guide managers towards the management of their company s intellectual capital. However, there is a lack of practical applications ...
 • Lammi, Ari (2012-03-30)
  Although Intellectual Capital (IC) is widely recognized as the critical source of true and sustainable competitive advantage, it is not taken into account sufficiently in Strategic Management. The existing literature on ...
 • Ylälehto, Janne (1999-06-09)
  Työssä tutkitaan kuinka arkkitehtuuririippuvainen laiteajuri voitaisiin muntaa älykkääksi laiteajuriksi. Esimerkkitapauksena käsitellään langatonta lähivekkoa. Lopputuloksena todetaan, että älykäs I/O on teknisesti ...
 • Lumme, Veli (2012-12-10)
  This dissertation argues that classification is an effective tool in the prediction of machine condition. A system based on continuous learning can be developed to automate the laborious process of interpretation of symptoms ...
 • Peltoniemi, Juha (1996-03-20)
  The purpose of this thesis is to improve the gas mixture recognition ability of the M90 chemical agent detector. Currently, the system is capable of recognizing pure gases with a very high accuracy, but gas mixtures may ...
 • Lääperi, Tuomas (2014-11-05)
  An optimal performance of process controllers and control loops is essential for process economy as well as process quality. The increased cost of energy and raw material as well as customer demand for quality requirements ...
 • Aho, Risto (2003-03-14)
  Third generation network service technology is under development. The old second generation technology should be developed during the network evolution and thus there should be a smooth transition to new third generation ...