.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Halin, Nina (1999-03-10)
  Tämä työ selvittää erilaisten videoneuvottelujärjestelmien ja -sovellusten ominaisuuksia sekä niiden soveltuvuutta etälääketieteeseen. Tässä työssä on käsitelty viittä eri videoneuvottelujärjestelmää. PC Conference Kit ...
 • Vanhala, Jari (2007-04-16)
  Internetissä liikennettä rajoitetaan yhä lisääntyvässä määrin muun muassa tietoturvasyihin vedoten. Liikennettä rajoittavat myös monet tekniset ratkaisut. Internetin käyttöaste kuitenkin nousee koko ajan ja verkolta vaaditaan ...
 • Räsänen, Helena (1999-04-14)
  Työssä on selvitetty IPv6-protokollan nykytilaa tutustumalla olemassaolevaan kirjallisuuteen, spesifikaatioihin ja standardeihin ja standardiehdotuksiin. Työ on luoteeltaan kirjallisuusselvitys. /Kir10
 • Kässi, Saku (2013-12-04)
  Current home networks are very simple containing only a few devices. As the number of devices connected to the home network increases, there is no reasonable way for a user to access devices using only IP addresses. Due ...
 • Tuikka, Raimo (2002-01-16)
  Tällä hetkellä langattomista lyhyen kantaman yhteyksistä suosituin on IrDA-yhteensopiva infrapunalinkki. Työn taustalla on multimediapuhelimen IrDA-linkin laitteistonläheinen suunnittelu. Lähestymistapa on teoreettinen. ...
 • Thadei, Simo Y. (1984)
  This thesis deals with irrigation scheduling under rotational water supply. First, irrigation scheduling is defined and the general review of the principles, factors, methods, and scheduling techniques which must be ...
 • Rantala, Esa (1998-02-11)
  Diplomityössä on tutkittu ADAMS-simulointiohjelmiston mahdollisuuksia simuloida yhtäaikaisesti iskuporausjärjestelmän nopea- ja hidastajaajuuksisia hydrauliikan ja mekaniikan dynaamisia ilmiöitä.
 • Asikainen, Jesse Juhani (2012-04-04)
  A part of smart grid ideology is a new approach to islanding of power system. Smart grids and distributed generation can e.g. enable power flow upstream from distribution network and operation of distribution ...
 • Martikainen, Jari (2008-08-13)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää ISO 21461 -standardin soveltuvuus PAH-yhdisteiden määritykseen kumiseoksista ja -raaka-aineista. ISO 21461 -standardi on ainut mittausmenetelmä, joka on suunniteltu vulkanoitujen ...
 • Bergman, Petri (2006-01-18)
  Lähes jokaisella yrityksellä on jonkinlainen laadunhallintajärjestelmä. Yrityksen laadunhallintajärjestelmänä voidaan pitää pitkän ajan kuluessa hyviksi muodostuneita toimintatapoja ja täten sitä ei ole useinkaan kirjalliseen ...
 • Jokela, Petri (1990)
  Avoimien tietokonejärjestelmien yhteen liittämisen kehittyessä OSI-hakemiston merkitys on kasvamassa. Osi-hakemisto sisältää informaatiota reaalimaailman olioista, kuten henkilöt ja tietokonejärjestelmät. Laajaa kokemusta ...
 • Laurikkala, Maija (2001-09-12)
  The presence of environmental Mycobacteria in 20 samples originating in Finnish drinking water distribution systems was studied. 17 of the samples were biofilms that were disintegrated from water meters as the water meters ...
 • Sorsaniemi, Ari (1991)
  Projektin systemaattinen hallinta on edellytyksenä onnistuneelle projektitoiminnalle, ja sen tärkeys lisääntyy projektien koon ja määrän kasvaessa. ISO 9000 -laatustandardi asettaa myös tiettyjä vaatimuksia yritysten ...
 • Paakkunainen, Timo (1997-08-13)
  Tavoitteena on teollisuusalueen yleisilmeen ja imagon nostaminen.Yleisilmeen ja positiivisuuden kannalta kaikkein tärkeintä on yleinensiisteys. Rakennusten tulee muodostaa väritykseltään selkeitäaluekokonaisuuksia. ...
 • Vesterinen, Jouni (1991)
  Tässä työssä on tutkittu ESP-eristelevyjen (solupolystyreeni) päälle tehtävällä ohutrappauksella aikaan saadun lisäeristysrakenteen teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia sekä kelpoisuutta. Työ on osa yrityksen ja Tekesin ...
 • Vihonen, Juho (2003-08-20)
  Pulssidopplertutkia käytetään laajasti siviili- ja sotilassovelluksissa. Tällaiset tutkat pyrkivät havaitsemaan tietyllä nopeudella liikkuvia kohteita. Tässä työssä esitellään aihepiiriin liittyviä käsitteitä, mutta pääpaino ...
 • Lauttamus, Panu Henrik (2014-11-07)
  In modern power systems, the quality of electric power should be maintained within statutory limits and tolerances to enable normal and uninterrupted operation of the load equipment in their electrical environment. However, ...
 • Karppanen, Matti (2008-11-21)
  This thesis studies issues in dynamic analysis and design of interconnected DC-DC power supply systems. The history of the dynamic analysis dates back to the 1970s, when the modeling method for an individual switched-mode ...
 • Särkkä, Heikki (2000-05-10)
  VIVA II, koodinimeltään Koppelo, on ohjemistoympäristö, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yhdenmukainen multimediasisällön tuottaminen Metso-konsernin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Työssä dokumentoidaan muutamia ...
 • Rummukainen, Jorma (1997-06-04)
  AB3:Tutkimusongelmana oli, miten Malawi kehitysmaana pääsisi eroon toisaalta riippuvaisuudestaan kehitysavusta ja toisaalta myös maataloustuottajan roolistaan, ja pystyisi kehittymään kilpailukyiseksi teollisuustuotteiden ...