.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Toivonen, Antti (2012-09-05)
  Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...
 • Ruokolainen, Pia (2016-09-07)
  Suurhäiriössä Suomen sähköjärjestelmä on jännitteetön laajalla alueella tai koko maassa. Yksi vaihtoehto sähköjen palauttamiseksi on alueellinen saareke, jonka muodostus alkaa voimalaitoksesta, joka voidaan käynnistää ...
 • Tanska, Emma-Liisa (2014-02-05)
  Monilla voimalaitoksilla otetaan käyttöön uusia energiatehokkaita teknologioita. Ne liitetään usein nykyisen prosessin oheen tai vanhan prosessin tilalle. Tässä työssä on tavoitteena selvittää mahdollisuuksia kehittää ...
 • Azimzadeh Moghaddam, Farzad (2015-12-09)
  Existing voltage control methods have been developed considering unidirectional power flow, and the power flow direction has been assumed to be from substation toward consumption points. In unidirectional power flow ...
 • Joutsen, Atte (2002-06-05)
  Visualisointi on hyvin käytännöllinen työkalu nykyisessä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa. Sitä voidaan soveltaa monilla aloilla valottamaan hankalasti ymmärrettäviä tietomääriä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ja ...
 • Cortijo Serrano, Eduardo Javier (2014-05-05)
  The growth in size and complexity of new software systems has highlighted the need of more efficient and faster building tools. The current research relies on automation and parallelization of tasks dividing and grouping ...
 • Laitakari, Piritta (2011-08-17)
  Valtatien 3 yhteysväli Tampere Vaasa on eräs Suomen keskeisistä päätieyhteyksistä. Sillä on suuri merkitys sekä henkilö- että tavaraliikenteen reittinä. Yhteysvälin kehittämistä on suunniteltu kokonaisuutena eli ns. ...
 • Raudasoja, Ilkka (2012-06-06)
  Tämä diplomityö käsittelee mobiililaitteita ja käytettävyyttä erilaisilla mobiililaitteilla. Työssä esitellään uusimmat ja yleisimmät mobiilikäyttöjärjestelmät ja perehdytään niiden sisältämiin ominaisuuksiin. Työssä ...
 • Ahokangas, Tero (2015-04-08)
  Yrityksen oman työvoiman ja urakoinnin lisäksi on olemassa kolmas työsuhteen muoto: vuokratyö. Vuokratyö tarkoittaa sitä, että työntekijällä on työsopimussuhde vuokrausyrityksen kanssa, mutta hän työskentelee käyttäjäyrityksen ...
 • Heinonen, Juho-Mikko (2010-07-02)
  Synkronointi on keino saattaa usean sovelluksen tietomallit samaan tilaan. Tämä voidaan toteuttaa suoraan sovellusten välisellä tiedonvaihdolla, tai käyttäen erillistä palvelinta synkronoinnin apuna. Molemmissa tavoissa ...
 • Voutilainen, Jari-Pekka (2011-12-07)
  Web-ohjelmointiympäristö on kehittynyt viime vuosina nopeasti dokumenttien esitystekniikasta kohti täysivertaista ohjelmointiympäristöä, jossa voi toteuttaa ulkonäöllisesti samankaltaisia ohjelmia kuin työpöytäohjelmoinnissakin. ...
 • Laine, Tomi (2013-12-04)
  Diplomityö on aluesuunnitelma Kerimäen Kirkkorantaan. Se esittelee vision Kirkkorannan ja Kerimäen kyläkeskustan kehittämiseksi. Työ toimii alueen asemakaavoitusta tukevana ja kaavoitustyön perspektiiviä laajentavana ...
 • Lumia, Juho (2013-09-04)
  Diplomityö tehtiin Moventas Gears Oy:n tehtävänannosta. Työssä tutkittiin vuotovirran aiheuttamaa hammasvaihteen vikaantumisen todentamista eri kunnonvalvontamenetelmillä kuten värähtely- ja vuotovirtamittaus sekä öljyanalyysi. ...
 • Haavisto, Miika (2010-06-23)
  Hyvinkään Villatehdas on ollut maamme suurin ja monipuolisin villatehdas. Teollisuusympäristö ja työväen asuntoalue kuvastavat 1900-luvun kutomoteollisuuden merkitystä pienen kauppalan kehitykselle pääradan varressa sen ...
 • Aaltonen, Tapio (2014-01-15)
  Rakkauden Wappuradio on tampereen teekkarien paikallisradioprojekti, jonka puitteissa on lähetetty ohjelmaa vuosittain teekkariwapun yhteydessä noin viikon ajan. Ohjelma on ollut kuultavissa yleisradiotaajuuksilla Tampereella ...
 • Salmivirta, Tatu Artturi (2016-01-13)
  The objective of this study is to update earlier studies of Keetmanshoop’s water distribution and to evaluate the performance of Keetmanshoop’s water distribution network and water sector. This includes data such as the ...
 • Garcia Hortelano, Antonio (2011-08-17)
  Energy consumption is one of the great measures of progress and welfare of society . The concept of "energy crisis" occurs when energy sources from which people supply are exhausted. An economic model like the actual, whose ...
 • Löppönen, Arto (2011-05-04)
  Rappeutuvat vesijohtoverkostot aiheuttavat merkittäviä ongelmia vesilaitoksille maailmanlaajuisesti. PLDDSI (Partnership for Local Democracy, Development and Social Innovation) on suomalais-namibialainen kehitysyhteistyöprojekti, ...
 • Seppänen, Risto (2008-12-03)
  Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...
 • Aalto, Matti (2014-10-08)
  Kuivuudesta huolimatta vesihuollon toteuttaminen Namibiassa ei ole teknisesti kovin monimutkaista. Sadekaudella vettä saadaan kerättyä koko vuodeksi riittävä määrä tekojärviin. Hiekkainen maaperä on helppoa kaivaa ja putket ...