.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Viitanen, Laura (2015-11-04)
  Tässä työssä tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia lentoasemien hulevesijärjestelmiin ja liukkaudentorjuntaan. Tarkastelun pohjaksi laadittiin kirjallisuuskatsaus maailman- ja Euroopan laajuisten sekä pohjoismaisten ...
 • Melva, Henri (2014-01-15)
  Vaihtosähköjärjestelmässä virran ja jännitteen tulona saatava näennäisteho jaetaan pätö- ja loistehoon. Loisteho kuvaa magneetti- ja sähkökenttään varastoitunutta energiaa, joka purkautuu jaksollisesti. Magneettikentän ...
 • Ikävalko, Hannu (1984)
  Toisiotutka on toisen sukupolven tutkamittausjärjestelmä, joka perustuu maalin omaan aktiivisuuteen. Toisiotutkajärjestelmä koostuu maa-asemasta ja lentokoneesta, jossa on tutkavastaaja. Tutkavastaaja on lähetinvastaanotin, ...
 • Luosa, Seppo (2006-03-08)
  Tavoitteena oli löytää yhteys ilmanvaihtojärjestelmän kanavistossa virtaavan ilman ja sen aiheuttaman kohina-tyyppisen äänen välille. Ilmavirtauksen pyörteisyys, ja siten äänentuotto, lisääntyy ilmavirtauksen osuessa ...
 • Koro, Juho (2016-06-08)
  Erilaiset pedagogiset lähestymistavat opetukseen vaikuttavat väistämättä myös verkko-opetuksen toteutustapoihin. Perinteisesti peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa opetus on oppiainekeskeistä. Ilmiöpohjaisuus tuo ...
 • Kiiski, Keijo (2002-12-11)
  Diplomityön tavoitteena on selvittää Ilomantsin seutukunnan alueella olevien vielä hyödyntämättömien rakennuskiviesiintymien teollisen tuotannon käynnistämistä, kannattavuutta, vaikutusta Ilomantsin kunnan elinkeinopolitiikkaan ...
 • Farhan, Muhammad (2014-04-23)
  Today, signal processing has a central role in many of the advancements in systems biology. Modern signal processing is required to provide efficient computational solutions to unravel complex problems that are either ...
 • Haavisto, Janne (2001-01-17)
  Integration of imaging capabilities into a mobile phone will emerge. A mobile phone should be quite rugged device, withstanding a wide range of environmental conditions like shocks, humidity and heat. These conditions give ...
 • Kart, Ugur (2014-06-04)
  Thanks to the wide spread usage of mobile devices with imaging capabilities, the number of digital images has been increasing exponentially. Every year, billions of images are taken worldwide. However, as the number ...
 • Bazhyna, Andriy (2009-03-20)
  The usage of digital cameras is continually increasing. The digitalcamera applications range from entertainment to science. Due to easiness of use, innumerable digital images are produced. A digital camera is a complex ...
 • Zhong, Daidi (2008-05-23)
  Proliferation of digital capture, storage and networking systems makes creation of image collections very easy. A difficult and unsolved problem is the formation of computerized image databases which would enable precise ...
 • Zhang, Yihong (2002-08-21)
  Image enhancement is an important topic because it is useful in virtually all image processing applications by enhancing the features of images. Wavelet transform is an advanced image processing technique which provides ...
 • Rantanen, Antti (1999-11-10)
  In this thesis detailed analysis of image invariants and their application to character recognition is made. The invariants based on moments were introduced to computer vision in 1962 by Hu. They have found numerous ...
 • Kirbac, Ugur (2013-05-08)
  Image classification and retrieval plays a significant role in dealing with large multimedia data on the Internet. Social networks, image sharing websites and mobile application require categorizing multimedia items ...
 • Kantola, Kalervo (1993)
  Tekonivelleikkausten vuosittainen määrä on suuri. Käytetyt proteesit voivat olla joko sementtikiinnitteisiä tai sementittömiä. Edellisten haittana on niiden irtoamisfrekvenssin kasvu noin kymmenen käyttövuoden jälkeen. ...
 • Etuaho, Olli (2012-06-06)
  We develop a simple perceptual image quality metric for images resulting from stochastic rasterization. The new metric is based on the frequency selectivity of cortical cells, using ideas derived from existing perceptual ...
 • Sanchez-Monge Fernandez, Enrique (2011-08-17)
  Electron Tomography (ET) is a technique that makes possible to obtain 3D reconstructions of organic and inorganic materials from Transmission Electron Microscope (TEM) images. However, physical limitations in the acquisition ...
 • Nurminen, Manu (2011-06-08)
  The architecture of tissue engineering scaffold has a strong effect on its functionality. The micro-computed tomography (?-CT) is a non-destructive X-ray irradiation based imaging method which has been widely used in ...
 • Alahautala, Taito (1996-04-24)
  AB3:CCD-kameroiden evoluutio kytkeytyy puolijohdetekniikan ja elektroniikan nopeaan kehitykseen. Piisensorit ovat herkkyyden, lineaarisuuden ja alhaisen kohinatason ansiosta erinomaisia valonilmaisimia. CCD-kameroiden ...
 • Hämäläinen, Esa (1999-10-13)
  AB3:Diplomityö keskittyy plasmasuihkussa olevien sulien hiukkasten lämpötilan kaksiväripyrometrisen mittausmenetelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi on kehitetty koko diagnostiikkajärjestelmän toteutus ...