.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laitinen, Turo (2002-06-05)
 • Ikonen, Erkki (2008-04-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Tampereen alueyksikön kansainvälistä hankintaa. Päätavoitteena oli löytää toimiva hankinta- ja organisaatiomalli, jolla alueyksikkö pystyisi ajankäytön ja kustannusten ...
 • Gynther, Jyrki (1987)
  Suomalaisten yritysten kansainvälistymiskehitys asettaa uusia vaatimuksia yritysten ohjaus- ja valvontajärjestelmille. Kansainvälistymisprosessin hallinta edellyttää kehittyneitä apuvälineitä, jotka on suunniteltu nimenomaan ...
 • Korpela, Kimmo (2012-03-07)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu Metalpak Oy:n tarpeisiin uudentyyppinen ohuen levyrakenteen jousto-ominaisuuksiin perustuva maalipurkin kansi. Nykyisin käytössä olevilla korvakekansilla ja painokansilla on havaittu ...
 • Iivonen, Aarre (1986)
  Työssä on kehitetty kantava solupolystyreeninen (EPS) seinäelementti ja tutkittu sen lujuutta ja rakennusfysikaalisia ominaisuuksia sekä käyttömahdollisuuksia yksikerroksisissa teollisuus- ja varastorakennuksissa. Tavoitteena ...
 • Kaulio, Janne (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin kantavan termorankaseinän yläjuoksu, aukkopalkkipienemmille kuin L=1200 mm aukoille. Tavoitteena yläjuoksun osalta olisaada aikaan ratkaisu, jossa kuormat saataisiin sijoittaa vapaasti kantavan seinän päälle.
 • Kotilainen, Tapio (1987)
  Suomen tehonsäätöjärjestelmän keskussäätäjä sijaitsee kohdeyrityksen keskusvalvomossa Myyrmäessä, Vantaalla. Keskussäätäjän ohjelmisto otettiin käyttöön vuonna 1983. Keskussäätäjän käyttövuosien aikana on kertynyt tarpeita ...
 • Reilander, Antero (2002-03-13)
  Tavoitteena oli löytää kustannustehokkain tapa lisätä Ruotsin ja Suomen sekä Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välisten sähkönsiirtoyhteyksien siirtokykyä vertailemalla vaihtosähköyhteyttä sekä useita erilaisia tasasähköyhteyksiä. ...
 • Mäntyranta, Mikko (2013-10-09)
  Teräskuitubetonirakenteiden yleistymisen suurimpana rajoitteena on virallisten yleisesti hyväksyttyjen mitoitusohjeiden puuttuminen. Diplomityössä pyritään etsimään Suomeen soveltuvaa Eurokoodin mukaista kantavien ...
 • Haapamäki, Pekka (1986)
  Työssä tarkastellaan kantotelaleikkurin sähkökäytön toteutusta ja toimintaa. Työn alkuosassa käsitellään säädetyn sähkökäytön toimintaa mekaanisen järjestelmän osana sekä esitellään kantotelaleikkurissa esiintyviä säädettyjä ...
 • Rinne, Jukka (1991)
  Matkapuhelimet yleistyvät jatkuvasti. Käyttäjien määrän kasvu asettaa vaatimuksia matkapuhelinverkkojen kapasiteetille. Kapasiteettiä lisäämään on kehitetty eri puolilla maailmaa uuteen digitaalitekniikkaan perustuvia ...
 • Korja, Seppo (1995-05-10)
  Diplomityön lähtökohtana oli tuotannonohjauksen kehittäminen. Aiheen rajaamiseksi suoritettiin työn aluksi kattava ohjattavuusanalyysi. Tämän perusteella saatiin myös kehittämistoimenpiteet kohdistettua niille alueille, ...
 • Lehtisalo, Johanna (2006-01-18)
  Kapasiteettisuunnittelu keskittyy tekonivelsairaalassa potilaan hoitopolkuna tunnetun ydinprosessin vaiheisiin. Tärkeimmät kapasiteettisuunnittelun kohteet ovat ydinprosessin toiminnoista leikkausosaston ja vuodeosaston ...
 • Kymäläinen, Kari (2008-04-09)
  Kapasitiivisen anturin avulla voidaan havainnoida liikkuvia johtavia kappaleita. Diplomityö käsitteli kapasitiiviselle anturille suoritettuja testejä, joilla pyrittiin selvittämään anturin elinaikaa normaalissa asennusympäristössä ...
 • Mesia, Heikki (1984)
  Työssä tutkittiin kohdeyrityksen valmistaman kapasitiivisen HUMICAP R -kosteusanturin kapasitanssiarvon virittämistä. Työn tavoitteena oli selvittää, onko virittämisen avulla mahdollista poistaa tuotannossa esiintyvä ...
 • Leponen, Markku (1984)
  Työssä on tarkasteltu Kaplan-turbiinien (pysty-Kaplan ja putkiturbiini) johtosiiven lujuutta ja vertailtu eri menetelmillä valmistettujen rakennevaihtoehtojen kustannuksia. -Johtosiiven lujuuden laskemiseksi on johdettu ...
 • Kortelainen, Teuvo (1985)
  Työ muodostuu kolmesta erillisestä osasta. Diplomityön alkuosassa tarkastellaan vesiturbiinien säätöjärjestelmien eri osien toimintaa, esitetään vesiturbiinin säädöltä vaadittavat yleiset ominaisuudet sekä vertaillaan eri ...
 • Kinnunen, Jukka (1983)
  Työssä tarkastellaan alustavasti kahden suunnitteilla olevan voimalaitoksen aaltoilutilan mitoittamista, pinnan heilahtelun stabiiliuteen vaikuttavia tekijöitä sekä turbiinin säädön stabiiliutta. Laitosten koneena on ...
 • Humalamäki, Juhana (1998-02-11)
  Diplomityössä tutkittiin edellytyksiä tehdä kustannusmalli tuotteille. Kustannusmallin tekemisen tulee kuvata tarjottavasta automaatiojärjestelmästä syntyviä kustannuksia kyllin täsmällisesti, jotta todellista kustannustasoa ...
 • Pulkkinen, Simo; Itäranta, Janne-Joonas (2001-12-12)
  Tiivistelmää ei ole saatavilla