.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuitunen, Jarmo (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan nosturikomponenttien markkinointiin ja valintaan vaikuttavia tekijöitä. Nosturivalmistajia haastattelemalla kerätyn aineiston perusteella on koottu komponenttien valintaan vaikuttavia kriteerejä sekä ...
 • Hänninen, Timo (2014-06-18)
  This dissertation examines investor reactions to corporate press and stock exchange releases on mergers and acquisitions (M&A). Investor reactions to corporate announcements are measured in changes in the corporate stock ...
 • Lehtimäki, Suvi (2012-02-08)
  Ion gels composed of ionic liquids and block copolymers can be used as gate dielectrics in organic thin-film transistors. Conventional dielectrics used in OTFTs do not have capacitances large enough to enable transistor ...
 • Raivio, Jukka (1985)
  Työssä tarkastellaan kliinisen kemian analysaattorissa käytettyjen ioniselektiivisten elektrodien testauslaitteistoa. Laitteisto on rakennettu tietokoneen pohjalta. Suunnitellulla testauslaitteistolla voidaan testata ...
 • Skournetou, Danai; Lohan, Elena-Simona (2011)
  In Global Navigation Satellite Systems (GNSSs), the measurement of the satellite-receiver pseudorange requires the estimation of signal’s total delay. Because the accuracy of the latter affects significantly the accuracy ...
 • Silverajan, B.; Luoma, J.-P.; Vajaranta, M.; Itäpuro, R.; Lindholm-Ventola, H. (2014)
  In recent years, the home has rapidly emerged as a natural convergence point for emerging technological developments and innovations. The smart home of tomorrow is expected to be an integral industrial and commercial testbed ...
 • Javed, Nadir (2014-12-03)
  There has been an explosive growth in the number of devices connected to the Internet during the past few years. These connected devices have already outnumbered the world's population and are expected to grow at the same ...
 • Mustonen, Eetu (2003-03-12)
  This thesis is an overview of IP datacasting over terrestrial Digital Video Broadcast (DVB-T). IP datacasting is a new way to deliver IP data wirelessly to fixed or mobile devices. It is based on open standards such as ...
 • Rintakoski, Timo (2003-03-12)
  The need for high-performance, low-power and low-cost systems for wireless communications is driving silicon technology towards higher speed, higher integration and more complex functionality. This higher speed and higher ...
 • Säntti, Katariina (2000-10-18)
  Tulevaisuuden langaton tietoliikenneympäristö tulee koostumaan useista erilaista tiedonsiirtotekniikkaa käyttävistä verkoista. Puhutaan termeistä kuten GSM, GPRS, EDGE, WLAN jne. Langattomien palveluiden käyttö ei tule ...
 • Halin, Nina (1999-03-10)
  Tämä työ selvittää erilaisten videoneuvottelujärjestelmien ja -sovellusten ominaisuuksia sekä niiden soveltuvuutta etälääketieteeseen. Tässä työssä on käsitelty viittä eri videoneuvottelujärjestelmää. PC Conference Kit ...
 • Vanhala, Jari (2007-04-16)
  Internetissä liikennettä rajoitetaan yhä lisääntyvässä määrin muun muassa tietoturvasyihin vedoten. Liikennettä rajoittavat myös monet tekniset ratkaisut. Internetin käyttöaste kuitenkin nousee koko ajan ja verkolta vaaditaan ...
 • Räsänen, Helena (1999-04-14)
  Työssä on selvitetty IPv6-protokollan nykytilaa tutustumalla olemassaolevaan kirjallisuuteen, spesifikaatioihin ja standardeihin ja standardiehdotuksiin. Työ on luoteeltaan kirjallisuusselvitys. /Kir10
 • Kässi, Saku (2013-12-04)
  Current home networks are very simple containing only a few devices. As the number of devices connected to the home network increases, there is no reasonable way for a user to access devices using only IP addresses. Due ...
 • Tuikka, Raimo (2002-01-16)
  Tällä hetkellä langattomista lyhyen kantaman yhteyksistä suosituin on IrDA-yhteensopiva infrapunalinkki. Työn taustalla on multimediapuhelimen IrDA-linkin laitteistonläheinen suunnittelu. Lähestymistapa on teoreettinen. ...
 • Thadei, Simo Y. (1984)
  This thesis deals with irrigation scheduling under rotational water supply. First, irrigation scheduling is defined and the general review of the principles, factors, methods, and scheduling techniques which must be ...
 • Rantala, Esa (1998-02-11)
  Diplomityössä on tutkittu ADAMS-simulointiohjelmiston mahdollisuuksia simuloida yhtäaikaisesti iskuporausjärjestelmän nopea- ja hidastajaajuuksisia hydrauliikan ja mekaniikan dynaamisia ilmiöitä.
 • Asikainen, Jesse Juhani (2012-04-04)
  A part of smart grid ideology is a new approach to islanding of power system. Smart grids and distributed generation can e.g. enable power flow upstream from distribution network and operation of distribution ...
 • Martikainen, Jari (2008-08-13)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää ISO 21461 -standardin soveltuvuus PAH-yhdisteiden määritykseen kumiseoksista ja -raaka-aineista. ISO 21461 -standardi on ainut mittausmenetelmä, joka on suunniteltu vulkanoitujen ...
 • Bergman, Petri (2006-01-18)
  Lähes jokaisella yrityksellä on jonkinlainen laadunhallintajärjestelmä. Yrityksen laadunhallintajärjestelmänä voidaan pitää pitkän ajan kuluessa hyviksi muodostuneita toimintatapoja ja täten sitä ei ole useinkaan kirjalliseen ...