.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Petsalo, Mika (2008-01-16)
  Kohdeyritys on Suomen kantaverkkoyhtiö ja sen yhtenä vastuualueena on valtakunnallinen tasehallinta. Tasehallinnalla tarkoitetaan sähkönkulutuksen ja -tuotannon välisen tehotasapainon ylläpitämistä. Sähkövoimajärjestelmän ...
 • Rauhala, Tatu (2016-05-04)
  Sosiaalinen ja yhteisöllinen toiminta kirjastoissa lisääntyy. Myös Suomessa yleisistä kirjastoista on tulossa aiempaa enemmän yhdessä tekemisen, oppimisen ja kokemisen paikkoja. Kirjaston uusi sosiaalisempi toiminnallisuus ...
 • Lepistö, Kirsi (1987)
  Tutkimuksessa selvitetään kirjasto- ja tietopalveluiden asemaa yrittäjäkoulutuksessa, arvioidaan nykyisin annettavaa yrittäjäkoulutusta sekä laaditaan ehdotus näitä asioita käsittelevän osuuden sisällöksi ja menetelmiksi. ...
 • Aro, Olli (1985)
  Tässä työssä analysoidaan kohdeyrityksen Tampereen yksikön kirjekuoritehtaan valmistuotevarastoa sekä siihen vaikuttavia osatekijöitä. Analysoinnin jälkeen on luotu uusi toimintapolitiikka tuotannolle ja myynnille sekä ...
 • Aalto, Antti (2011-10-05)
  Superjatkumovalonlähteissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla äärimmäinen kirkkaus ja leveä aallonpituuskaista, mikä tekee niistä mielenkiintoisia kandidaatteja sekä nykyisiin että potentiaalisiin tulevaisuuden spektroskopisiin ...
 • Kalaja, Matti (1986)
  Tämä diplomityö perustuu Kirkkonummen kunnantalosta pidetyn arkkitehtuurikilpailun ohjelmaan. Hallinto on nykyisin hajasijoitettuna kunnan keskustassa. Hajasijoituksesta johtuvien vaikeuksien vuoksi on kunnassa asetettu ...
 • Ihalainen, Laura Lotta (2016-05-04)
  Tässä diplomityössä käsitellään tekniikan ja varusteiden sovittamista keskiaikaisiin kivikirkkoihin. Käytettävyyden kannalta kirkkorakennuksiin vaaditaan tietty määrä tekniikkaa sekä varusteita. Työn tavoitteena on määritellä ...
 • Keikko, Tommi (1995)
  Työn tavoitteena oli laskea 50 Hz:n magneettikenttiä voimalaitoksen virtakiskoston ympäristössä, sekä niiden vaimentamista ja vähentämistä. Kenttien laskentaohjelmistoksi valittiin ANSYS 5.0, joka on elementtimenetelmään ...
 • Säntti, Kai (1987)
  Eri rautatielaitoksilla ja kiskokulkuneuvojen valmistajilla on yleensä omat ohjeensa pyöräkertojen akselien väsymislujuusmitoitukseen. Julkaistut laskentaohjeet ovat joko hyvin pelkistettyjä tai keskittyvät johonkin lujuuteen ...
 • Kinos, Timo (1987)
  Vesiturpiinien juoksupyörissä ja turpiinikammioissa esiintyvät kavitaatiovauriot sekä turpiinien liukulaakereiden kuluminen aiheuttavat turpiinien käytön kannalta haitallisia korjausseisokkeja. Tässä työssä tutkittiin eri ...
 • Kettula, Jarmo (1982)
  Työssä tutkittiin kitkahitsauksen soveltuvuutta 122 mm kranaatin kuoren valmistukseen. Työssä on myös tutkittu valmistuksen muita vaiheita ja niistä syntyviä kustannuksia. Koehitsausten ja aineen koetuskokeiden perusteella ...
 • Ruuskanen, Isto (1982)
  Työssä on pyritty sekä kirjallisuustutkimuksen että kokeiden avulla selvittämään kohdeyrityksen tehtaille hankitun kitkahitsauskoneen käyttöä koneenosien valmistuksessa. Tällöin on tarkasteltu käytännön työssä tarpeellisia ...
 • Korpiharju, Pekka (1990)
  Tämä diplomityö on tehty TTKK:n Säätötekniikan laitoksella meneillään olevassa tutkimusprojektissa. Projektin tavoite on materiaalien kitkanmittauksen automatisointi robotilla. Kitkanmittauksen automatisointiin on useampia ...
 • Riihimäki, Perttu (2009-05-06)
  Kitkaväsyminen on vauriomekanismi, joka saattaa aiheuttaa koneenosien liitosten huomattavaa eliniän lyhenemistä. Työn tavoitteena on muodostaa kitkaväsymiskartta nuorrutusteräkselle sekä valuraudalle. Lisäksi tavoitteena ...
 • Hokkanen, Atte (2015-03-04)
  Nykyaikaisessa koneenrakennuksessa pyritään jo suunnitteluvaiheessa ottamaan huomioon mahdollisimman tarkkaan koneenosien käytönaikainen kuormitustilanne ja käyttöolosuhteet. Kitkaväsyminen on monimutkainen ilmiö, joka ...
 • Lehto, Tarja (1985)
  Tämä diplomityö käsittää Kiuruveden maatalousoppilaitoksen toimitilojen sekä oppilaitokseen liittyvän koulutustilan tilojen suunnitelman. Oppilaitos on kunnallinen 60 oppilaan sisäoppilaitos, jossa on maatalouden peruslinjan ...
 • Posti, Niko (1998-05-13)
  TAUSTAA: Painehionta on energiataloudellinen ja tehokas mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Painehionnassa kuituuntuminen saadaan aikaan painamalla puupöllejä pyörivää hiomakiveä vasten. Erona tavanomaiseen hiontaan on ...
 • Mattila, Jussi (1991)
  Julkisivujen pintarakenteet ovat alttiina voimakkaille rasitustekijöille, mistä johtuen materiaalien tekninen ja esteettinen kelpoisuus heikkenee rakennuksen ikääntyessä. Tämän vuoksi julkisivut vaativat aika ajoin ...
 • Sundelin, Timo (2010-11-03)
  Kivimateriaalin esiintyminen puunkäsittelylinjan haketusprosessissa aiheuttaa yleensä aina laitevauriota ja tätä kautta tuotantokatkoksia. Kivenpoistoon tarkoitetut aukot hake-tuslinjalla eivät aina pysty poistamaan puiden ...
 • Mustonen, Tuija (1999-12-08)
  Diplomityössä on laadittu käyttöön soveltuen kaksi kunnostussuunnittelma. Työ sisältää myös puutarhan kunnostussuunnitelman ja alueen maisemasuunnitelman.Diplomityön muodostaa Iso-Pappilan alueen maisemasuunnitelman. ...